Wanneer u de Workspace ONE Intelligent Hub-app als beheerde app in Workspace ONE UEM implementeert en u Configuratie voor de applicatie verzenden inschakelt wanneer u de app van de Workspace ONE UEM Console pusht, kunt u vooraf de instellingen voor Workspace ONE Intelligent Hub configureren die worden toegepast wanneer gebruikers de Workspace ONE Intelligent Hub-app installeren en starten.

Wanneer de app als beheerde mobiele app naar de Workspace ONE UEM Console wordt geüpload, kunt u de URL van VMware Workspace ONE UEM, de waarde voor apparaat-UID en de vereisten voor certificaatverificatie op Android-apparaten configureren.

Tabel 1. Door Intelligent Hub beheerde configuratieopties voor apparaten in de Workspace ONE UEM Console
Platform Configuratiesleutel Waardetype Configuratiewaarde Uitleg
Alles AppServiceHost String <server-URL van VMware Workspace ONE UEM> Configureert de server-URL voor VMware Workspace ONE Intelligent Hub op apparaten.
iOS deviceUDID String {ApparaatUid} Voer de UID-waarde van het apparaat in.

Gebruik de functie Zoekwaarde invoegen niet.

Traceert de apparaten die worden gebruikt voor verificatie bij de Workspace ONE Access-omgeving.
iOS

SkipDiscoveryScreen

Booleaans waar Als u deze sleutel instelt op Waar, probeert Intelligent Hub het scherm voor het e-mailadres of de server-URL over te slaan. Als u deze sleutel gebruikt in combinatie met de configuratiesleutel AppServiceHost, worden de gebruikers direct doorgeleid naar het verificatiescherm. Als u tevens gebruikmaakt van mobiele SSO, kunnen beheerders eindgebruikers op hun wenken bedienen doordat ze hun Intelligent Hub-app direct kunnen laden wanneer ze Intelligent Hub starten.
Android en iOS RemoveAccountSignOut Geheel getal

0 - De optie Account verwijderen wordt weergegeven

1 - De optie Account verwijderen wordt niet weergegeven

Als de waarde niet is ingesteld, wordt de optie Account verwijderen weergegeven.

Als de waarde op 1 is ingesteld, wordt de optie Account verwijderen niet weergegeven op de pagina Instellingen voor de app van de gebruiker. Gebruikers kunnen het Intelligent Hub-account niet van hun apparaat verwijderen.

Wanneer deze waarde op 0 is ingesteld of geen waarde is ingesteld, wordt de optie Account verwijderen weergegeven. Als gebruikers op Account verwijderen klikken, worden door Workspace ONE UEM bedrijfsgegevens op het apparaat gewist en wordt het apparaat bij Workspace ONE UEM uitgeschreven.

rev