De service Digitale badge kan worden gebruikt samen met enquêtes over gezondheidsattestaties om de tijdelijke toegang van een werknemer tot gebouwen te beheren op basis van enquêteresultaten. Werknemers vullen een enquête over gezondheidsonderzoek in voordat ze een gebouw kunnen betreden en hun werk kunnen hervatten.

Om resultaten van een enquête over gezondheidsattestaties te gebruiken om toegang tot gebouwen te beheren, moet de Hub-service Digitale badge worden geconfigureerd en geïntegreerd met Physical Access Control Systems (PACS) Software House C•CURE 9000.

Beheerders gebruiken de builder voor meldingen in Hub Services om aangepaste meldingen over werkhervatting te maken die worden gebruikt voor het screenen van gezondheidsattestaties. De vragen voor gezondheidsonderzoek in de melding kunnen worden gericht aan werknemers op basis van locatie en tijdzone. De locatie die werknemers selecteren wanneer ze de enquête voltooien, bepaalt de tijdzone en hoeveel dagen de Intelligent Hub-app kan worden gebruikt als badge voordat toegang wordt gedeactiveerd.

U voegt de locaties die kunnen worden geselecteerd toe aan de tabel Locaties op de pagina van de service Digitale badge. U geeft de locaties een naam die werknemers kunnen herkennen, selecteert de tijdzone voor elke locatie en geeft het aantal dagen op dat de badge is ingeschakeld. Geldige toegang kan tussen 1 en 90 dagen worden ingesteld.

Wanneer een melding voor werkhervatting wordt verzonden, wordt de melding bovenaan de pagina Voor jou in de Workspace ONE Intelligent Hub-app weergegeven. Werknemers die hun werk moeten hervatten, moeten de enquête voltooien om te bevestigen dat zij geen van de symptomen ervaren die in de enquête worden beschreven. Wanneer medewerkers hun antwoorden indienen, analyseert Hub Services de antwoorden. De werknemer ontvangt een melding dat hij of zij geslaagd is of niet. Als zij geslaagd zijn voor de enquête, kan de service Digitale badge van Workspace ONE Intelligent Hub fungeren als fysieke badge om toegang te krijgen tot gebouwen. Als ze niet geslaagd zijn voor de enquête, ontvangen medewerkers informatie over hoe ze de enquête opnieuw kunnen uitvoeren. De mogelijkheid om toegang te krijgen tot het gebouw is gedeactiveerd in de app.

Builder voor meldingen gebruiken om de melding te maken

U gebruikt de builder voor meldingen in Hub Services om een uitvoerbare melding te maken om werknemers te vragen gezondheidsvragen te beantwoorden zodat ze hun werk kunnen hervatten. Werknemers controleren de vragen en selecteren Ja of Nee en dienen hun antwoorden in.

Vereisten

 • De Hub-service Digitale badge is geïntegreerd met Physical Access Control Systems (PACS) Software House C•CURE 9000. Zie De Hub-service Digitale badge instellen in Workspace ONE Hub Services (alleen in de cloud).
 • De locaties van uw bedrijf zijn geconfigureerd in de lijst Locaties in de service Digitale badge.
 • Als u de enquête over het gezondheidsonderzoek wilt uitvoeren en de app als badge wilt gebruiken, moet de Workspace ONE Intelligent Hub-app op apparaten van medewerkers 20.10 of hoger zijn.

Procedure

 1. Ga naar de pagina Meldingen van Hub Services en klik op Aangepaste melding maken.
 2. Voer de naam in om deze melding te identificeren als de enquête over gezondheidsattestaties.
 3. Selecteer de doelgroep en de groep die deze melding moeten ontvangen.
 4. Selecteer Werkhervatting als het prioriteitstype.
 5. Klik op Volgende om naar de pagina Inhoud te gaan. Vul op de pagina Inhoud de meldingsdetails in.
  Optie Beschrijving
  Afbeelding Gebruik de standaardafbeelding, Intelligent Hub, of voeg uw eigen afbeelding voor deze melding toe.
  Titel Voer een titel in voor de melding. Deze wordt weergegeven in de koptekst van het bericht.
  Locatie De locaties die zijn geconfigureerd in de tabel Locaties voor Digitale badge, worden weergegeven. Selecteer de locaties die van toepassing zijn op deze enquête. Werknemers selecteren hun locatie wanneer ze de enquête invullen.
  Enquête Typ de enquêteantwoorden in het tekstvak. Voor de vragen kan alleen ja of nee als antwoord worden gegeven. Het analyseproces voor gezondheidsattestaties in Hub Services is geconfigureerd om de aanvraag voor werkhervatting af te wijzen als op een of meerdere vragen met Ja is geantwoord. Wanneer dit gebeurt, trekt de Workspace ONE Intelligent Hub-app de toegang met digitale en fysieke badges in.
 6. Klik op Volgende om naar de pagina Planning te gaan. Selecteer de vervaldatum, het uur en de tijdzone wanneer de melding over de gezondheidsattestatie verloopt, waarna de melding niet meer kan worden gebruikt voor het invullen van de enquête.
 7. Klik op Volgende om de melding te controleren.
 8. Klik op Maken om de melding te maken en verzenden.

Gebruikers zien de melding bovenaan de pagina Voor jou in de Workspace ONE Intelligent Hub-app.

Een melding voor werkhervatting opnieuw sturen

U kunt een door u gemaakte melding voor werkhrevatting opnieuw sturen. Voordat u deze opnieuw verzendt, kunt u de vervaldatum van de sticky melding verlengen. U kunt het bericht niet bewerken.

Nieuwe gebruikers die zijn toegevoegd aan de doelgroep en bestaande gebruikers zien de opnieuw gestuurde melding voor werkhervatting boven aan de pagina Voor u in de Workspace ONE Intelligent Hub-app.

 1. Navigeer naar de pagina Meldingen van Hub Services en selecteer de melding voor werkhervatting voor een gezondheidsattestatie die opnieuw moet worden gestuurd.
  Opmerking: Alleen typen sticky meldingen kunnen opnieuw worden gestuurd.
 2. Klik op de knop Melding opnieuw sturen die boven de lijst Meldingen wordt weergegeven.
 3. Wijzig de vervaldatum als u wilt verlengen hoe lang de melding voor werkhervatting kan worden gebruikt.
 4. Klik op VOLGENDE om de samenvatting te controleren en klik vervolgens op VERZENDEN.