Voordat u uw gebruikers rechten kunt verlenen voor een specifieke app, moet u de app toevoegen aan uw catalogus. De methode die u gebruikt om een appbron toe te voegen aan uw catalogus, is afhankelijk van het type bron.

De typen apps die u in uw catalogus voor rechten en distributie naar gebruikers kunt definiëren, zijn webapplicaties, Horizon Client-desktoppools en virtuele Horizon-applicaties of op Citrix gebaseerde applicaties.

Als u pools van Horizon Client-desktops en -applicaties of gepubliceerde Citrix-apps wilt integreren en inschakelen, gebruikt u de functie Verzameling van virtuele apps in het vervolgkeuzemenu van het tabblad Catalogus.

Zie Bronnen instellen in Workspace ONE Access voor informatie, vereisten, installatie en configuratie van deze appbronnen.