De service Digitale badge wordt geconfigureerd in de Hub Services-console om te communiceren met de HID Global Origo Management Portal-service en om te communiceren met uw fysieke toegangscontrolesysteem C•CURE op locatie.

Figuur 1. Proces voor architectuur van digitale badge in Hub Services
Architectuur van digitale badge in Hub Services

Als het PACS-systeem wordt geïmplementeerd in uw interne netwerk en normaal gesproken niet openbaar wordt gebruikt, wordt aanbevolen een omgekeerde proxy in de DMZ te plaatsen. Met de omgekeerde proxy kan de service Digitale badge op een acceptatielijst op basis van IP-adressen of domeinen worden geplaatst en veilig verbinding maken met de interne PACS. Zie het KB-artikel over SaaS IP-adresbereiken die worden gebruikt voor netwerkconfiguratie.

Externe systemen die zijn vereist voor gebruik in uw organisatie

Om de service Digitale badge te gebruiken, moet uw organisatie de volgende infrastructuur voor toegangscontrole implementeren.

  • Software House C•CURE 9000 versie 2.8 PACs-service (Physical Access Control)
  • Voor digitale ID's
    • SaaS-tenant in de HID Origo Management Portal
    • Met HID Signo, iCLASS SE of multiCLASS SE Bluetooth compatibele lezers

VMware Workspace ONE-platformcomponent

Als Workspace ONE UEM is geconfigureerd, moet Workspace ONE UEM versie 2008 of hoger zijn om Hub-sjablonen in Hub Services te configureren.

Mobiele apparaten

  • Android versie 4.4 of hoger met Workspace ONE Intelligent Hub-app 20.05 of hoger
  • iOS versie 11 of hoger met Workspace ONE Intelligent Hub-app 20.05.1 of hoger