Hub Services gebruikt toegangscontrole op basis van rollen (RBAC) om te beheren wie toegang heeft tot de services in de Hub Services-console en welke instellingen beheerders kunnen zien en wijzigen in de console.

Er kunnen vijf vooraf gedefinieerde beheerderstoegangsrollen worden geconfigureerd op de pagina Beheerdersrol van de Hub Services-console.

  • Superbeheerder. De superbeheerdersrol die toegang heeft tot alle onderdelen en functies in de Hub Services-console en deze ook kan beheren. Alleen superbeheerders kunnen rollen toewijzen en beheren.
  • Auditor. De auditorrol heeft alleen-lezen rechten om alle pagina's in de Hub Services-console weer te geven.
  • Meldingsbeheerder. De rol van meldingsbeheerder kan meldingen maken en verzenden, de lijst met meldingen beheren op het tabblad Meldingslijst en het tabblad Algemene instellingen bewerken.
  • Auteur van meldingen. De rol van auteur van meldingen kan meldingen maken en verzenden vanaf het tabblad Meldingslijst. De auteur van meldingen heeft alleen-lezen toegang om de lijst met meldingen en het tabblad Algemene instellingen weer te geven.
  • Auditor van meldingen. De rol van auditor van meldingen heeft alleen-lezen rechten om de tabbladen Meldingslijst en Algemene instellingen te bekijken op de pagina Meldingen.

U wijst rollen toe aan Workspace ONE Access-gebruikersgroepen. U kunt meer dan één rol aan een groep toewijzen.

Wanneer aan een groep meer dan één rol wordt toegewezen, zijn altijd de meest uitgebreide rechten van de rollen van toepassing. Als aan een beheerder bijvoorbeeld twee rollen zijn toegewezen, één als auditor met alleen-lezen rechten in de Hub Services-console en de tweede als Meldingsbeheerder, kan de groep alle pagina's van de Hub Services-console weergeven en meldingen maken, verzenden en beheren op de pagina's Meldingen.

Op de pagina Beheerdersrollen kunt u de lijst met de huidige beheerdersgroepen en hun rollen bekijken, een rol wijzigen en rollen verwijderen.

Gebruikers waaraan Hub Services-beheerdersrollen zijn toegewezen, hebben rechtstreeks vanuit hun Workspace ONE Intelligent Hub-webportal toegang tot de Hub Services-console. Gebruikers klikken op de gebruikersnaam in de webportal om de link Hub-ervaring beheren te selecteren.

Superbeheerdersrollen voor Hub Services

Workspace ONE Access-superbeheerders worden automatisch superbeheerders in de Hub Services-console. De Workspace ONE Access-superbeheerder configureert in eerste instantie de superbeheerdersrol voor Hub Services en wijst Workspace ONE Access-groepen toe aan de rol. Leden van de groep hebben toegang tot alle onderdelen en functies in de Hub Services-console en kunnen deze beheren. Dit omvat het toevoegen van nieuwe groepen als superbeheerders en het toevoegen van groepen aan een van de andere beheerdersrollen. Leden van de superbeheerdersgroep voor Hub Services hebben geen toegangsrechten voor de Workspace ONE Access-console.

Niet-superbeheerders voor Workspace ONE Access zijn Hub Services-auditorbeheerders. Zij kunnen Hub Services-superbeheerders worden als zij deel uitmaken van een gebruikersgroep waaraan de superbeheerdersrol is toegewezen.

Rollen maken om de service Meldingen te beheren

U kunt beperkte toegang aan gebruikersgroepen delegeren om alleen de pagina's voor de service Meldingen in de Hub Services-console te openen zodat zij meldingen kunnen beheren, maken en verzenden. U kunt bijvoorbeeld de rol van auteur van meldingen toewijzen aan de HR-groep zodat deze HR-meldingen kan maken en verzenden, en dezelfde rol toekennen aan de groep Ondersteuningsteam zodat de leden ondersteuningsmeldingen kunnen maken en verzenden. U kunt een andere groep toewijzen aan de meldingsbeheerdersrol die leden van die groep toegang geeft tot alle instellingen op de pagina van de service Meldingen.