Hub Services gebruikt toegangscontrole op basis van rollen (RBAC) om de toegang van de beheerder tot de services in de Hub Services-console te beheren.

Vijf vooraf gedefinieerde beheerdersrollen kunnen worden toegewezen aan Workspace ONE Access-gebruikersgroepen op de pagina Beheerdersrollen in de Hub Services-console.

  • Superbeheerder. De superbeheerdersrol die toegang heeft tot alle onderdelen en functies in de Hub Services-console en deze ook kan beheren. Alleen superbeheerders kunnen rollen toewijzen en beheren. De eerste superbeheerder in Hub Services is de Workspace ONE Access-superbeheerder.
  • Auditor. De auditorrol heeft alleen-lezen rechten om alle pagina's in de Hub Services-console weer te geven.
  • Meldingsbeheerder. De rol van meldingsbeheerder kan meldingen maken en verzenden, de lijst met meldingen beheren op het tabblad Meldingslijst en het tabblad Algemene instellingen voor meldingen bewerken.
  • Auteur van meldingen. De rol van auteur van meldingen kan meldingen maken en verzenden vanaf het tabblad Meldingslijst. De auteur van meldingen heeft alleen-lezen toegang om de pagina Algemene instellingen weer te geven.
  • Auditor van meldingen. De rol van auditor van meldingen heeft alleen-lezen rechten om het tabblad Meldingslijst en de pagina Algemene instellingen voor meldingen te bekijken.

Als superbeheerder kunt u gebruikersgroepen die u in de Workspace ONE Access-console heeft gemaakt, toewijzen aan Hub Services-beheerdersrollen. De leden van de gebruikersgroep worden beheerders voor die specifieke rol. U kunt dezelfde groep toewijzen aan meerdere rollen of een andere groep aan elke rol toewijzen.

Wanneer een groep aan meer dan één rol wordt toegewezen, zijn altijd de meest uitgebreide rechten van de rollen van toepassing. Als aan de gebruikersgroep bijvoorbeeld twee rollen zijn toegewezen, één als auditor met alleen-lezen rechten in de Hub Services-console en de tweede als Meldingsbeheerder, kan de groep alle pagina's van de Hub Services-console weergeven en meldingen maken, verzenden en beheren op de pagina's Meldingen.

Beheerders aan wie de rol Meldingsbeheerder of Auteur van meldingen. is toegewezen, kunnen meldingen beheren en verzenden naar alle groepen in uw organisatie. Wanneer u groepen toevoegt aan een meldingsrol, kunt u een specifieke doelgroep opgeven waarnaar de beheerders meldingen kunnen verzenden. Wanneer u een specifieke doelgroep selecteert, kunt u ervoor zorgen dat beheerders alleen meldingen naar die doelgroep verzenden. U kunt doelgroepen toewijzen uit Organisatiegroepen, Smart groups, Workspace ONE Access-gebruikersgroepen en platformen.

Op de pagina Beheerdersrollen in Hub Services kunt u de lijst met de huidige beheerdersgroepen en hun rollen bekijken, een rol wijzigen en rollen verwijderen.

Pagina Beheerdersrollen in de Hub Services-console

Gebruikers waaraan Hub Services-beheerdersrollen zijn toegewezen, hebben rechtstreeks vanuit hun Workspace ONE Intelligent Hub-webportal toegang tot de Hub Services-console. Gebruikers klikken op de gebruikersnaam in de webportal om de link Hub-ervaring beheren te selecteren.

De Hub Services-console openen vanaf de webportal

Superbeheerdersrol voor Hub Services

De eerste superbeheerder in de Hub Services-console is de Workspace ONE Access-superbeheerder. Om andere superbeheerders toe te voegen, wijst de Workspace ONE Access-superbeheerder een Workspace ONE Access-gebruikersgroep toe aan de superbeheerdersrol voor Hub Services. Leden van de groep hebben toegang tot onderdelen en functies in de Hub Services-console en kunnen deze beheren, waaronder het toevoegen van groepen aan de andere Hub Services-rollen. Leden van de superbeheerdersgroep voor Hub Services hebben geen toegangsrechten voor de Workspace ONE Access-console.

Workspace ONE Access-beheerders die geen superbeheerder zijn in Workspace ONE Access worden aangewezen als auditorbeheerder in de Hub Services-console. In deze rol krijgen ze alleen-lezen toegang tot tabbladen, de lijst met meldingen en alle meldingen die naar een doelgroep zijn verzonden.