Gebruikers hebben toegang tot hun apps en kunnen web-, mobiele en virtuele apps installeren waarvoor zij rechten hebben. Web- en virtuele apps kunnen direct vanuit de gebruikersportal worden geopend. Systeemeigen apps, zoals iOS- en Android-apps, worden vanaf het startscherm van het apparaat gestart.

De lay-out van de cataloguspagina die u in Hub Services heeft geconfigureerd, wordt weergegeven wanneer gebruikers de Intelligent Hub-app of Hub-browserweergave openen.

In de weergave van de Intelligent Hub-app worden alle apps of categorieën die u heeft geselecteerd om aan te bevelen, bovenaan het scherm weergegeven vóór de sectie Favoriete apps. Nieuwe apps worden in de sectie met nieuwe apps weergegeven. Wanneer apps in logische categorieën zijn ingedeeld, worden deze categorieën weergegeven. De tabbladen Mensen, Meldingen en Ondersteuning vindt u in het navigatiedeelvenster.

Figuur 1. Weergave van Intelligent Hub-app op apparaten

In de Intelligent Hub-weergave van een browser staan de navigatietabbladen bovenaan de pagina. Als u Favorieten heeft ingeschakeld, wordt het tabblad Favorieten weergegeven vóór het tabblad Apps.

Figuur 2. Weergave van Intelligent Hub-webbrowser