U kunt in de Hub Services-console een aangepast tabblad configureren dat gekoppeld kan worden aan uw bedrijfswebsite of aan een andere bron die u wilt delen met gebruikers. U kunt het aangepaste tabblad inschakelen om weer te geven in de app Workspace ONE Intelligent Hub op mobiele Android- en iOS-apparaten en in de Hub-webportal.

De functie voor aangepast tabblad is gedeactiveerd in de algemene instellingen van Hub Services. U kunt deze functie inschakelen als algemene instelling en verschillende versies van het aangepaste tabblad maken die u in sjablonen kunt gebruiken. Wanneer u deze functie inschakelt, kunt u het label op het tabblad aanpassen, de URL van de bestemming toevoegen en selecteren of het aangepaste tabblad moet worden weergegeven op de eerste of laatste positie op de navigatiebalk van de app.

Wanneer u het aangepaste tabblad voor web inschakelt, selecteert u hoe de URL van het aangepaste tabblad wordt weergegeven, als nieuw tabblad op de navigatiebalk of in een ingesloten Hub-iframe. Wanneer u ervoor kiest het ingesloten Hub-iframe te gebruiken, geeft de Hub Services-console een voorbeeldvenster van iframe weer om te controleren of de URL correct wordt geladen voordat u de instelling opslaat.

Als de URL niet goed wordt weergegeven, moet u uw webinstellingen wijzigen om de webportal toestemming te geven uw website in het iframe in te sluiten. Zie Uw web-URL instellen voor weergave in een iFrame op het tabblad Aangepast van Workspace ONE Intelligent Hub op de webportal.

Een algemeen aangepast tabblad toevoegen

Wanneer u het aangepaste tabblad inschakelt, selecteert u waar het aangepaste tabblad wordt weergegeven op mobiele apparaten en in de webportal.

 1. Ga naar de pagina Start van de Hub Services-console.
 2. Klik op Aangepast tabblad.
 3. Als u een algemeen aangepast tabblad wilt instellen dat wordt weergegeven in de Intelligent Hub-app, selecteert u Aangepast tabblad inschakelen.
 4. Als u het aangepaste tabblad in de Workspace ONE Intelligent Hub-app op mobiele apparaten wilt weergeven, moet u Android of iOS inschakelen.
 5. Als u het aangepaste tabblad in de webportal wilt weergeven, moet u Web inschakelen en selecteren hoe het tabblad wordt weergegeven, als een Nieuw tabblad of Ingesloten Hub-iFrame.
 6. Voer de naam in die op het tabblad moet worden weergegeven. Het standaardlabel is Start.

  U wordt aanbevolen een label van maximaal zes tekens te maken. Zes tekens of minder worden op de meeste typen toestellen correct weergegeven.

 7. Voer het URL-adres in van de pagina die wordt geopend wanneer gebruikers op dit tabblad klikken. Voer de URL in als https://bedrijf.com .

  Gebruikers moeten zich op een VPN bevinden om het aangepaste tabblad te gebruiken dat geconfigureerd is met een interne website, zoals een intranetportal.

 8. Selecteer of het aangepaste tabblad als eerste of laatste op de navigatiebalk van Intelligent Hub wordt weergegeven.
 9. Als u Ingesloten Hub-iFrame hebt geselecteerd, controleert u het voorbeeldvenster om er zeker van te zijn dat uw URL correct wordt weergegeven.
 10. Klik op Opslaan.

Versies van het aangepaste tabblad maken

U kunt versies van het aangepaste tabblad maken. Wanneer u sjablonen maakt en over verschillende versies van het aangepaste tabblad beschikt, geniet u van de flexibiliteit om de tabbladlink aan te passen op basis van de gebruikersgroepen waaraan de sjabloon is toegewezen.

 1. Ga naar de pagina Start van de Hub Services-console.
 2. Klik op Aangepast tabblad.
 3. Selecteer in het menu VERSIE:ALGEMEEN de optie VERSIE TOEVOEGEN.
 4. Als u het aangepaste tabblad voor de app Workspace ONE Intelligent Hub op mobiele apparaten wilt weergeven, moet u Android en iOS inschakelen.
 5. Als u het aangepaste tabblad in de webportal wilt weergeven, moet u Web inschakelen en selecteren hoe het tabblad wordt weergegeven, als een Nieuw tabblad of in een Ingesloten Hub-iFrame.
 6. Voer de naam in die op het tabblad moet worden weergegeven. Het standaardlabel is Start.

  U wordt aanbevolen een label van maximaal zes tekens te maken. Zes tekens of minder worden op de meeste typen toestellen correct weergegeven.

 7. Voer het URL-adres in van de pagina die wordt geopend wanneer u op deze tab klikt. Voer de URL in als https://bedrijf.com .

  Gebruikers moeten zich op een VPN-service bevinden om het aangepaste tabblad te gebruiken dat geconfigureerd is met een interne website, zoals een intranetportal.

 8. Selecteer of het aangepaste tabblad als eerste of laatste op de navigatiebalk van Intelligent Hub wordt weergegeven.
 9. Als u Ingesloten Hub-iFrame hebt geselecteerd, controleert u het voorbeeldvenster op de pagina om er zeker van te zijn dat uw URL correct wordt weergegeven.
 10. Klik op Opslaan.