U configureert en beheert uw ervaring met Hub Services door tussen de verschillende beheerconsoles te navigeren.

 • Workspace ONE Hub Services
 • Workspace ONE Access
 • Workspace ONE UEM

U kunt snel tussen consoles schakelen in de UEM Console. Klik in de UEM Console op het pictogram van 3x3 in de rechterbovenhoek om tussen de consoles te schakelen.

Figuur 1. Schakelen tussen verschillende consoles vanuit de Workspace ONE UEM Console

U hebt ook toegang tot de Hub Services-console vanaf de Workspace ONE Access-console via het tabblad Catalogus > Hub-configuratie. Op de pagina die vervolgens wordt weergegeven, klikt u op STARTEN om toegang te krijgen tot de pagina Start van de Hub Services-console.

Workspace ONE Access-navigatie naar de Hub Services-console

Voor gedetailleerde informatie over het configureren van de services raadpleegt u de betreffende documentatiebibliotheken. Zie Toegang tot andere documenten. Het is niet de bedoeling van de gids over het gebruik en beheer van Hub-services om een beschrijving te bieden van de configuratie en het beheer van Workspace ONE UEM en Workspace ONE Access.

Tabel 1. Belangrijke Intelligent Hub-taken die worden uitgevoerd met elke beheerservice
Workspace ONE UEM Workspace ONE Access Hub Services
 • Hub Services activeren om functies van Hub Services in te schakelen.
 • Regels instellen voor inschrijving en beheer van apparaten voor apparaten die Single Sign-On gebruiken voor de Workspace ONE Intelligent Hub-app.
 • UEM-gebruikersaccounts maken en beheren die toegang tot de functies van Hub Services hebben.

  Dit omvat het inschakelen van de accounts van lokale basisgebruikers voor Workspace ONE.

 • Wijzigingen beheren in het tabblad Workspace ONE UEM van Identiteits- en toegangsbeheer, geconfigureerd om de vertrouwde relatie met Workspace ONE UEM te maken.
 • Verificatiemethoden configureren die voor Single Sign-On worden gebruikt.
 • Een beleid voor voorwaardelijke toegang maken om de toegang tot bronnen te beheren.
 • De functie voor compliancecontrole inschakelen om te verifiëren of beheerde apparaten aan het Workspace ONE UEM-compliancebeleid voldoen.
 • Identity Manager-domeinen aan organisatiegroepen in Workspace ONE UEM toewijzen.
De functies van de Hub-services beheren.
 • Appcatalogus. Aanpassen hoe apps in de appcatalogus worden weergegeven en de functie voor appbeoordeling inschakelen. Beoordelingsrapporten bekijken.
 • Het tabblad Aangepast inschakelen en de URL configureren.
 • Schakel People in wanneer UEM is geïntegreerd met Workspace ONE Access.
 • Meldingen maken en verzenden.
 • Virtuele assistentie inschakelen.
 • Inhoud van de pagina Hulp en ondersteuning beheren.
 • Digitale badge gebruiken om de toegang van werknemers tot fysieke ruimten te beheren
 • De Hub Services-systeeminstellingen beheren.
 • Huisstijl en vormgeving aanpassen.