U configureert en beheert uw ervaring met Hub Services door tussen de verschillende beheerconsoles te navigeren.

 • Workspace ONE Hub Services
 • Workspace ONE Access
 • Workspace ONE UEM

U kunt snel tussen consoles schakelen in de UEM Console. Klik in de Workspace ONE UEM Console op het pictogram 3x3 in de rechterbovenhoek om tussen de consoles te schakelen.

Figuur 1. Schakelen tussen verschillende consoles vanuit de Workspace ONE UEM Console
Schermafbeelding van de Workspace ONE-console

U heeft toegang tot de Hub Services-console vanaf uw Workspace ONE Intelligent Hub-portal.

Figuur 2. Toegang tot de Hub Services-console vanaf uw portal
Schermafbeelding van de webportal waar wordt getoond waar u toegang heeft tot de Hub Services-console

Voor gedetailleerde informatie over het configureren van de services raadpleegt u de betreffende documentatiebibliotheken. Zie Toegang tot andere documenten. Het is niet de bedoeling van de gids over het gebruik en beheer van Hub-services om een beschrijving te bieden van de configuratie en het beheer van Workspace ONE UEM en Workspace ONE Access.

Tabel 1. Belangrijke Intelligent Hub-taken die worden uitgevoerd met elke beheerservice
Workspace ONE UEM Workspace ONE Access Hub Services
 • Hub Services activeren om functies van Hub Services in te schakelen.
 • Regels instellen voor inschrijving en beheer van apparaten voor apparaten die Single Sign-On gebruiken voor de Workspace ONE Intelligent Hub-app.
 • UEM-gebruikersaccounts maken en beheren die toegang tot de functies van Hub Services hebben.

  Dit omvat het inschakelen van de accounts van lokale basisgebruikers voor Workspace ONE.

 • Wijzigingen beheren op de pagina Workspace ONE UEM-integratie, geconfigureerd om de vertrouwde relatie met Workspace ONE UEM te maken.
 • Verificatiemethoden configureren die voor Single Sign-On worden gebruikt.
 • Een beleid voor voorwaardelijke toegang maken om de toegang tot bronnen te beheren.
 • Schakel de compliancecontrolefunctie in om te verifiëren of beheerde apparaten aan de compliancebeleidsregels van Workspace ONE UEM voldoen.
 • Identity Manager-domeinen toewijzen aan organisatiegroepen van de klant in Workspace ONE UEM.
De functies van de Hub-services beheren.
 • Appcatalogus. Aanpassen hoe apps in de appcatalogus worden weergegeven en de functie voor appbeoordeling inschakelen. Beoordelingsrapporten bekijken.
 • Het tabblad Aangepast inschakelen en de URL configureren.
 • Maak sjablonen om de Intelligent Hub-ervaring voor verschillende gebruikers aan te passen.
 • Schakel People in wanneer UEM is geïntegreerd met Workspace ONE Access.
 • Meldingen maken en verzenden.
 • Inhoud van de pagina Hulp en ondersteuning beheren.
 • De Hub Services-systeeminstellingen beheren.
 • Huisstijl en vormgeving aanpassen.