U configureert de service Digitale badge en voegt hierbij de instellingengegevens voor HID Global Origo en C•CURE in de Hub Services-console toe. Nadat de service Digitale badge is geconfigureerd, kunt u Digitale badge in Hub Services inschakelen.

De service Digitale badge configureren met integratie-instellingen voor HID Origo Management Portal

U kunt Digitale badge configureren als productie- of niet-productie-instantie. Selecteer Niet-productie wanneer u de service Digitale badge instelt in een previewomgeving of voor andere niet-productiedoeleinden. Selecteer Productie om de service Digitale badge in de Workspace ONE Intelligent Hub-app te implementeren voor alle gebruikers.

Vereisten

Zorg ervoor dat u de vereiste configuratie-instellingen voor HID Origo SaaS Tenant hebt.

 • Client-id en clientgeheim. OAuth-referenties gegenereerd in het Origo-portal. Deze instellingen worden gebruikt om de verbinding vanuit de Hub-service Digitale badge te autoriseren.
 • Toepassings-ID. De unieke Origo-tenant-id.
 • Onderdeelnummer. Het actieve onderdeelnummer met de referentie van het abonnementstype. Het onderdeelnummer wordt gebruikt om te bevestigen dat er beschikbare licenties voor mobiele gebruikers zijn.

Procedure

 1. Ga naar de pagina Start van de Hub Services-console.
 2. Klik op Digitale badge en selecteer Ja voor Digitale badge configureren.
 3. Voer de Client-id, het Clientgeheim, de App-id en de Onderdeelnummers voor HID Origo in.
 4. Test de verbinding.

C•CURE-instellingen configureren

Vereisten

Zorg ervoor dat u de vereiste C•CURE-systeemconfiguratie-instellingen heeft.

 • Server-URL van het C•CURE-systeem
 • Gebruikersnaam en wachtwoord van beheerder voor C•CURE-operatorprofiel om API-toegang te verifiëren
 • Clientnaam om de service Digitale badge te identificeren die is geïntegreerd met C•CURE
 • Aangepaste waarden in het C•CURE-systeem die zijn toegewezen aan de service Digitale badge om toegang tot deuren in te stellen en zowel fysieke als digitale badges in te schakelen of te deactiveren.
  • Naam van databaseveld voor e-mailadres van werknemer. Dit is het aangepaste veld dat wordt gebruikt om gebruikers op te zoeken op e-mailadres. Bijvoorbeeld Text4.
  • Smart ID. Smart ID wordt gebruikt door de BLE -lezer (Bluetooth low energy),
  • CHUID. Voer de indeling voor de unieke ID-kaart van de kaarthouder voor CHUID in. Dit is de door het systeem gegenereerde unieke id van de kaarthouder die naar het paneel wordt gestuurd.
  • Faciliteitscode. Wordt gebruikt om de faciliteitscode voor gebruikersbadges op te geven. Het veld Standaardreferentie is optioneel voor Faciliteitscode.
  • Uitgever van Verificatiesleutel voor kaart (CAK).
  • Uitgever van Productautorisatiesleutel (PAK).

Procedure

 1. Klik op C•CURE-configuratie op de pagina Digitale badge en voer de configuratiegegevens voor het C•CURE-systeem in.
 2. Voer in het formulier het volgende in.
  Optie Beschrijving
  Clientnaam De standaardwaarde is Digitale badge. U hoeft dit alleen te wijzigen als er een andere interne naamgevingsconventie bestaat die de voorkeur heeft.
  Server-URL Als u een omgekeerde proxy gebruikt, voert u de openbare URL in. Bijvoorbeeld: https://digitalbadge-workspace.mycompany.com. Als er geen omgekeerde proxy is, voert u de URL van het C•CURE-systeem in.
  Gebruikersnaam Voer de gebruikersnaam in van de beheerder van het operatorprofiel die kan verifiëren voor de C•CURE-service. Deze naam volgt de indeling Windows-domein/gebruikersnaam.
  Wachtwoord Voer het wachtwoord in dat aan de gebruikersnaam van de beheerder van het operatorprofiel is gekoppeld.
  Naam van databaseveld voor e-mailadres van werknemer Voer het aangepaste veld in C•CURE in dat wordt gebruikt om gebruikers per e-mailadres op te zoeken. Bijvoorbeeld Text4.
  Smart ID Voer de gewenste id in voor de Smart ID die wordt gebruikt voor de Bluetooth-handshake, bijvoorbeeld AA.
  CHUID Voer de gewenste indeling voor CHUID in. Bijvoorbeeld 0.
  Faciliteitscode Voer de gewenste id voor Faciliteitscode in. Bijvoorbeeld 5878.
  CAK-uitgever Voer de gewenste waarde voor de CAK-uitgever in. Als er geen bekend is, geeft u de standaardwaarde null op.
  PAK-uitgever Voer de gewenste waarde voor de PAK-uitgever in. Als er geen bekend is, geeft u de standaardwaarde null op.
  Client-ID Voer de licentie-GUID van de clientapplicatie in tekenreeksindeling in.
  Clientversie Voer het versienummer van de CCure-integratie in. Dit nummer wordt gedefinieerd als een waarde tussen 2.80 en 2.89. Bijvoorbeeld: 2.80
 3. Schakel Hub Digitale badge in.
 4. Klik op Opslaan.

  Eén versie van de service Digitale badge kan in Hub Services worden geconfigureerd en u kunt Digitale badge op het globale niveau inschakelen. U kunt de service Digitale badge ook activeren in sjablonen. U kunt Digitale badge als algemene functie deactiveren en Digitale badge aan specifieke sjablonen toewijzen. Door Digitale badge aan sjablonen toe te wijzen, kunt u de groepen beheren die toegang hebben tot de service Digitale badge. Zie Hub-sjablonen gebruiken om de Workspace ONE Intelligent Hub-ervaring voor verschillende gebruikers aan te passen.