In de Workspace ONE Intelligent Hub App Catalog hebben gebruikers toegang tot applicaties en desktops die u beheert via de Workspace ONE UEM Console, de Workspace ONE Access-console, de Horizon Console voor de eerste generatie Horizon Cloud Services en de Horizon Universal Console voor de Horizon Cloud Service - next-gen.

Platform Beschrijving
Workspace ONE UEM

In de Workspace ONE UEM Console kunt u cloud-, mobiele en Windows-applicaties die openbaar beschikbaar zijn in App Stores en interne applicaties die intern zijn ingebouwd configureren, beheren en er rechten voor verlenen. Zie de handleiding Levenscyclus voor applicatiebeheer in het documentatiecentrum voor Workspace ONE UEM.

Workspace ONE Access

In de Workspace ONE Access-console kunt u het gebruik van webapps en virtuele apps configureren, beheren en er rechten voor verlenen. U kunt webapplicaties rechtstreeks toevoegen aan uw catalogus via de pagina's Catalogus van Workspace ONE Access in de console. Voor andere resourcetypen moet u de resource buiten de Workspace ONE Access-console configureren. Zie de handleiding over resources voor Workspace ONE Access voor informatie over het instellen van deze resources in Workspace ONE Access.

VMware Horizon Cloud Service – next-gen

Vereisten

  • Workspace ONE Access is geconfigureerd als identiteitsprovider.
  • Raadpleeg de documentatie voor VMware Horizon Cloud Service - next-gen voor aanvullende vereisten voor Horizon.
(Alleen in de cloud) Met VMware Horizon Cloud Service - next-gen kunt u implementaties van desktops en applicaties beheren en bewaken. Wanneer Workspace ONE Access als identiteitsprovider is geconfigureerd, kunt u Workspace ONE Intelligent Hub inschakelen op de pagina Integraties > Workspace ONE Intelligent Hub van de Horizon Universal Console. Gebruikers hebben vervolgens via de Hub-portal in een browser toegang tot hun Horizon-desktops en -applicaties op de pagina's van de App Catalog. Wanneer Singe Sign-On is geactiveerd in Horizon Cloud Service - next-gen, kunt u uw desktop of app vanuit de Hub-portal starten zonder uw inloggegevens in te voeren. Zie de documentatie voor VMware Horizon Cloud Service - next-gen.
Opmerking: Horizon-desktops en -apps die zijn toegewezen via Horizon Cloud Service - next-gen, zijn niet toegankelijk vanuit de Workspace ONE Intelligent Hub-app op iOS-, Android-, macOS- en Windows-apparaten.
VMware Horizon Cloud Services - first-gen

Wanneer Workspace ONE Access is geïntegreerd met een Horizon Cloud-tenant waarop Single Pod Broker is ingeschakeld, maakt u een of meer verzamelingen van virtuele apps in de Workspace ONE Access-console. De verzamelingen van virtuele apps bevatten de configuratiegegevens voor de Horizon Cloud-tenants en synchronisatie-instellingen. Zie Toegang geven tot VMware Horizon Cloud Services-desktops en -applicaties.

VMware Horizon Cloud-tenant met Universal Broker ingeschakeld

(Alleen in de cloud) Wanneer Workspace ONE Access is geïntegreerd met een Horizon Cloud-tenant waarop Universal Broker is ingeschakeld, synchroniseert de Hub Service de Horizon Cloud-rechten direct vanuit de Universal Broker-service. Zie Horizon Cloud omgeving met Universal Broker - Architectuur voor integratie met Workspace ONE Access en Intelligent Hub-services.

Opmerking: Integratie met Horizon Cloud Services in Microsoft Azure met Universal Broker is niet beschikbaar voor een Workspace ONE Access-tenant waarvoor VMware Identity Services is ingeschakeld. Zie het onderwerp Niet-ondersteunde Workspace ONE-functies in de handleiding Gebruikersprovisioning en identiteitsfederatie configureren met VMware Identity Services.