In de Workspace ONE Intelligent Hub-appcatalogus hebben gebruikers toegang tot applicaties en desktops die u beheert via de Workspace ONE UEM Console, de Workspace ONE Access-console, de Horizon Console en de Horizon Cloud Administration Console.

In de Workspace ONE UEM Console kunt u cloud-, mobiele en Windows-applicaties die openbaar beschikbaar zijn in App Stores en interne applicaties die intern zijn ingebouwd configureren, beheren en er rechten voor verlenen. U beheert de UEM-catalogus via de Workspace ONE UEM Console op de pagina's Applicaties en boeken > Applicaties > Applicatie-instellingen. Zie de handleiding Levenscyclus voor applicatiebeheer in het documentatiecentrum voor Workspace ONE UEM.

In de Workspace ONE Access-console kunt u het gebruik van webapps en virtuele apps configureren, beheren en er rechten voor verlenen. U kunt via de cataloguspagina's van Workspace ONE Access in de console rechtstreeks bepaalde webapplicaties toevoegen aan uw catalogus. Voor andere resourcetypen moet u de resource buiten de Workspace ONE Access-console configureren. Zie de handleiding over resources voor Workspace ONE Access voor informatie over het instellen van deze resources in Workspace ONE Access.

Wanneer Workspace ONE Access is geïntegreerd met een Horizon Cloud-tenant waarop Single Pod Broker is ingeschakeld, maakt u een of meer verzamelingen van virtuele apps in de Workspace ONE Access-console. De verzamelingen van virtuele apps bevatten de configuratiegegevens voor de Horizon Cloud-tenants, evenals de synchronisatie-instellingen. Zie Toegang geven tot VMware Horizon Cloud Services-desktops en -applicaties.

(Alleen in de cloud) Wanneer Workspace ONE Access is geïntegreerd met een Horizon Cloud-tenant waarop Universal Broker is ingeschakeld, synchroniseert de Hub Service de Horizon Cloud-rechten direct vanuit de Universal Broker-service. Zie Horizon Cloud omgeving met Universal Broker - Architectuur voor integratie met Workspace ONE Access en Intelligent Hub-services.