Als u Hub Assistant wilt gebruiken, moet u uw eigen instantie van de Watson Assistant-service in de IBM-cloud maken. Vervolgens kunt u de vooraf geconfigureerde Workspace ONE-gespreksvaardigheid importeren om de getrainde toepassingsvoorbeelden van Hub Services toe te voegen aan Watson Assistant.

De instantie van Watson Assistant die is gemaakt, wordt toegevoegd aan de standaardbrongroep als u geen andere heeft geselecteerd. De brongroep kan later niet worden gewijzigd. Brongroepen worden gebruikt voor toegangscontroledoeleinden. Zie de best practices van IBM voor het organiseren van bronnen in de documentatie voor een brongroep.

Opmerking: Raadpleeg de documentatie voor IBM Watson voor gedetailleerde documentatie en zelfstudies over het instellen en gebruiken van Watson Assistant. Deze handleiding geeft een algemeen overzicht van het instellen van Watson Assistant met de vooraf geconfigureerde Hub Services-gespreksvaardigheid.

Voorwaarden

Procedure

 1. Meld u aan bij uw IBM-cloudaccount en klik op Create resource op het dashboard.
 2. Typ Watson Assistant in het zoekvak op de pagina Catalog. Klik op het vak Watson Assistant dat wordt weergegeven.
 3. Selecteer op de pagina Watson Assistant een regio in de buurt van uw locatie en klik op Create.
  U kunt het gratis Lite-abonnement gebruiken om aan de slag te gaan met Virtual Assistant.
  Op de pagina Assistants wordt een Watson Assistant met de naam My first assistant weergegeven op de pagina. U kunt de naam van deze assistent wijzigen zodat deze overeenkomt met het type van de Watson Assistant-instantie waarop deze chatbot betrekking heeft.
 4. Als u Virtual Assistance gaat gebruiken om Help-tickets te maken en apparaten te bestellen, voegt u de vooraf geconfigureerde gespreksvaardigheid van Hub Services toe. Om deze vaardigheid toe te voegen, importeert u het JSON-bestand met gespreksvaardigheid voor Workspace ONE.
  1. Klik op Add dialog skill.
  2. Klik op Import skill.
  3. Upload het JSON-bestand.

resultaten

De Watson Assistant is nu geconfigureerd met de gespreksvaardigheid die wordt gebruikt om gebruikers te helpen bij het maken en beheren van Help-tickets. De Hub Assistant is nu klaar om te worden gekoppeld aan Hub Services.

Volgende stappen

Configureer in Watson Assistant de zoekvaardigheid om uw eigen doorzoekbare selfservice knowledge base te bouwen.

Schakel Virtuele assistent in de Hub Services-console in en voeg de aangevraagde Watson Assistant-informatie toe.

Als u de virtuele assistent wilt gebruiken om tickets te maken en apparaten te bestellen, stelt u de Workspace ONE Mobile Flows-service in met de ServiceNow-chatbotconnector.