Naast de actiemethoden die u kunt configureren in de wizard Aangepaste melding van Hub Services, kunt u extra actiemethoden configureren wanneer u de Notification Services API gebruikt om meldingen te maken.

Als u codevoorbeelden voor deze actiemeldingen wilt bekijken, gaat u naar het tabblad Documentatie op de pagina Workspace ONE Notifications Service API op https://code.vmware.com/apis/402#/Notifications.

  • “action_key”:”OPEN_IN”. Maak een API-aanroep om een specifieke URL in de standaardbrowser van het systeem te openen. U kunt bijvoorbeeld een melding voor een wijziging van het wachtwoord maken die de actie Wachtwoord wijzigen bevat met een koppeling naar de URL voor het wijzigen van het wachtwoord.
  • “action_key”:”DIRECT”. Maak een API-aanroep naar de specifieke URL waarbij de typewaarde de HTTP-methode is, terwijl de aanvraagwaarde hardcoded velden bevat die als lading worden verzonden wanneer de API-aanroep wordt uitgevoerd. Maak bijvoorbeeld een enquêtevraag waarvoor ja of nee als antwoord is vereist. Wanneer een gebruiker klikt om de vraag te beantwoorden, wordt het antwoord ja of nee naar de opgegeven URL verzonden.
  • “action_key”:”USER_INPUT”. Maak een API-aanroep naar een specifieke URL waarbij de typewaarde de HTTP-methode is en waarbij de gebruiker een bepaalde invoer opgeeft die met de lading wordt verzonden. Maak bijvoorbeeld een melding voor accepteren of weigeren waarbij de ontvanger een opmerking moet toevoegen wanneer de aanvraag wordt geweigerd. Dit antwoord wordt als de lading van de API-aanroep verzonden naar de opgegeven URL.

Wanneer u DIRECT of USER_INPUT als actietype gebruikt, moet u ervoor zorgen dat voor de URL die u gebruikt, geen verificatie nodig is om toegang te krijgen. Als een verificatietoken is vereist, mislukt de API-aanroep. Raadpleeg de documentatie voor de API voor de service voor meldingen voor voorbeelden van de te gebruiken API-code.