Werknemers die een attestatie voor een gezondheidsscreening moeten voltooien voordat zij kunnen terugkeren naar hun werk, ontvangen een prioritaire melding om het werk te hervatten en deze wordt bovenaan de pagina Voor jou in de Workspace ONE Intelligent Hub-app op hun geregistreerde apparaat weergegeven.

Wanneer Digitale badge is geactiveerd, kunnen werknemers de melding over de gezondheidsattestatie ontvangen, de enquête voltooien en hun fysieke en digitale badge automatisch laten activeren of deactiveren op basis van hun antwoorden.

Schermafbeeldingen van een melding van een gezondheidsattestatie, een enquêtefarm en een digitale badge

De badge wordt ingeschakeld om het werk te hervatten op basis van het aantal dagen dat is ingesteld voor die locatie op de locatiepagina's voor de digitale badge.