Wanneer gebruikers naar de Workspace ONE Intelligent Hub-portal gaan, worden in de browser de functietabbladen weergegeven die u in Hub Services heeft ingeschakeld.

Gebruikers kunnen toegang krijgen tot apps die aan hen zijn toegewezen, ze als favoriet markeren, contacten zoeken in de organisatie, meldingen ontvangen op het tabblad Voor jou, hulp krijgen via een ondersteuningstabblad en naar de aangepaste tabbladlink gaan die u heeft ingesteld.

Opmerking: Mobiele apps zijn niet beschikbaar in de Hub-portalweergave in een browser.
Figuur 1. Workspace ONE Intelligent Hub-portalweergave in webbrowser
Schermafbeelding van Workspace ONE Intelligent Hub in de webbrowser