Als u de functie voor pushmeldingen in de Service voor meldingen van Hub Services wilt gebruiken met Workspace ONE Access-implementaties op locatie, moet u Workspace ONE Access registreren bij de cloudservice voor meldingen.

Om Workspace ONE Access te registreren, kopieert u het token van VMware my.workspaceone.com. en plak het token op de pagina Algemene instellingen voor meldingen in de Hub Services-console om het certificaat te genereren.

Procedure voor het ophalen van het token

 1. Meld u aan bij de VMware My Workspace ONE-portal: https://my.workspaceone.com
 2. Ga naar https://my.workspaceone.com/mycompany/certificates/awinstall/authtoken.

  Op de pagina Een token genereren wordt uw token weergegeven in de sectie Uw token.

 3. Klik in de sectie Uw token op KOPIËREN NAAR KLEMBORD.

  Sla het gekopieerde token op om het toe te voegen aan de pagina Meldingen in de Hub Services-console.

Het token toevoegen aan Hub Services en het certificaat genereren

 1. Ga naar de pagina Start van de Hub Services-console.
 2. Klik op Meldingen > Algemene instellingen.
 3. Plak in de sectie Pushmeldingen het Workspace ONE Access-token dat u heeft gekopieerd.
 4. Klik op GENEREREN.

  Er wordt een certificaat voor pushmeldingen gegenereerd en de pagina wordt bijgewerkt om aan te geven dat het certificaat actief is.

 5. Als u alleen de titel van de melding aan gebruikers wilt tonen, deactiveert u de optie Pushmelding weergeven. Anders worden zowel de titel van de melding als de inhoud van het bericht weergegeven.
 6. Klik op Opslaan.

De Workspace ONE Access op locatieservice is geregistreerd in de cloudservice voor meldingen.

Het certificaattoken kan drie jaar worden gebruikt. Zorg ervoor dat u het certificaat vernieuwt om ononderbroken pushmeldingen te ontvangen.