De volgende taken moeten worden voltooid om Single Sign-On-verificatie in Workspace ONE Access te configureren.

  • Installeer en configureer Workspace ONE Access Connector voor Windows om integratie van directory's, gebruikersverificatie en integratie met bronnen zoals Horizon 7 te bieden.
  • Maak een directory en synchroniseer gebruikers en groepen van de Workspace ONE UEM -service naar de Workspace ONE Access-service.

  • Schakel verificatiemethoden in en configureer deze voor het gebruik van Single Sign-On op apparaten.
  • Schakel de compliancecontrole in om te verifiëren of beheerde apparaten aan de compliancebeleidsregels van Workspace ONE UEM voldoen.
  • Stel voorwaardelijk toegangsbeleid in om regels voor compliancecontrole op te nemen en om de toegang van gebruikers tot bronnen te beheren.
  • Wijs Workspace ONE Access-domeinen toe aan meerdere organisatiegroepen in Workspace ONE UEM. In Workspace ONE UEM-omgevingen die zijn geconfigureerd voor multitenancy, voert u groeps-ID's van apparaten en API-sleutels in om meerdere organisatiegroepen aan een domein toe te wijzen.

U vindt documentatie over hoe u deze taken kunt uitvoeren in de sectie Documentatie voor Workspace ONE Access Cloud op de startpagina van het documentatiecentrum voor VMware Identity Manager.