Een afzonderlijke gebruiker kan gerechtigd zijn om een combinatie van open en beheerde toegang te krijgen tot systeemeigen apps. Door een adaptief beheer toe te passen, kunnen eindgebruikers applicaties met open toegang zonder beheer gebruiken. Wanneer een gebruiker een systeemeigen app aanvraagt die moet worden beheerd, biedt adaptief beheer de vereiste extra beveiliging en controle om die systeemeigen app te beheren.

Wanneer applicaties worden beheerd, moeten gebruikers Hub Services inschakelen om de beheerde applicaties te installeren en te gebruiken. Wanneer u een applicatie in de Workspace ONE UEM Console uploadt, heeft deze, afhankelijk van de configuratie van die applicatie, de toegangsstatus open of beheerd. Als u bijvoorbeeld de optie App-configuratie verzenden inschakelt, is beheer voor die applicatie vereist.

Applicaties waarvoor beheer vereist is, worden aangeduid met een sterpictogram wanneer deze in een onbeheerde staat in de catalogus worden bekeken. Gebruikers kunnen ervoor kiezen om Workspace ONE Services in te schakelen via het proces voor adaptief beheer om de applicatie te kunnen gebruiken. Wanneer gebruikers een applicatie met een sterpictogram proberen te downloaden, zien ze een melding waarin gebruikers wordt gevraagd om zich in te schrijven. Gebruikers kunnen op de koppeling voor een privacyverklaring klikken om de gevolgen voor de geheimhouding van hun persoonlijke informatie te bekijken voordat zij de keuze hebben om door te gaan met het proces adaptief beheer. Via de privacyverklaring worden automatisch instellingen opgehaald uit de Workspace ONE UEM-omgeving waarvoor zij zich willen registreren. Gebruikers kunnen na het lezen van de informatie van de privacyinstellingen doorgaan met het inschakelen van MDM, of teruggaan en de Workspace ONE Intelligent Hub-app op hun apparaat onbeheerd blijven gebruiken. Wanneer MDM is ingeschakeld voor het apparaat van gebruikers, wordt het sterpictogram voor alle beheerde applicaties verwijderd.