De functie Mobiel toestelbeheer in Intelligent Hub vereenvoudigt de inschrijving en staat realtimebeheer en -toegang tot relevante toestelinformatie toe.

De Intelligent Hub-app vereenvoudigt MDM-inschrijving in de traditionele MDM-gebruiksscenario’s voor Workspace ONE UEM op locatie en SaaS-implementaties. U configureert de MDM-instellingen in Intelligent Hub voor elk van de platformen op de pagina Toestellen & Gebruikers > <toesteltype> Intelligent Hub-instellingen in de Workspace ONE UEM Console.

U kunt het e-mailadres en telefoonnummers voor ondersteuning aan eindgebruikers configureren als contactgegevens op het tabblad Toestelinstellingen > Toestellen & Gebruikers > Algemeen > Inschrijving > Aanpassing in de Workspace ONE UEM Beheerdersconsole. Deze informatie wordt op het tabblad Selfservice voor werknemers van Intelligent Hub weergegeven op toestellen en in de webbrowser.

De Intelligent Hub-app wordt in de modus Toestelbeheer uitgevoerd. Wanneer gebruikers de Intelligent Hub-app voor het eerst starten, voeren ze hun bedrijfsverificatiegegevens in om hun toestellen zelf in te schakelen.

Hier volgt een overzicht van de Intelligent Hub-appinstellingen die voor toestelbeheer kunnen worden geconfigureerd. De exacte instellingen die u kunt configureren, variëren afhankelijk van het platform. Voor informatie over het configureren van Workspace ONE Intelligent Hub voor toestelbeheer, raadpleegt u de specifieke handleiding in de sectie Platformgidsen in het documentatiecentrum voor Workspace ONE UEM.

Tabel 1. Beschrijvingen van Intelligent Hub-instellingen
Sectienaam Instelling Beschrijving
Algemeen
Optie Uitschrijven uitschakelen in Intelligent Hub. Met deze instelling kunt u de mogelijkheid voor een gebruiker om zich van de Intelligent Hub uit te schrijven, toestaan of blokkeren.

Wanneer dit vakje is ingeschakeld, is de optie voor uitschrijving uitgeschakeld. Het label voor de instelling wordt gewijzigd in Opnieuw inschrijven, zodat de gebruiker het toestel kan inschrijven voor een andere gebruiker, maar het MDM-profiel niet kan verwijderen.

Applicatie vernieuwen op achtergrond Deze instelling zorgt ervoor dat Intelligent Hub de Beacon-datasteekproef naar de UEM Console verzendt wanneer deze app op de achtergrond wordt uitgevoerd op een iOS-toestel. Dit voorbeeld wordt verzonden gedurende het interval dat in de instelling Minimale vernieuwingsfrequentie is opgegeven.
Minimale vernieuwingsfrequentie Met dit vervolgkeuzemenu kunt u het minimuminterval voor Intelligent Hub instellen om de Beacon-datasteekproef te verzenden. Als deze instelling bijvoorbeeld is ingesteld op 4 uur (standaard), wordt een steekproef naar de UEM Console verzonden als er gedurende de laatste 4 uur geen Beacon-steekproef is verzonden.
Alleen over WiFi verzenden Deze instelling vereist dat alle steekproeven en communicatie alleen via Wi-Fi plaatsvinden en niet via een mobiel netwerk.
Gebied
Locatiegegevens verzamelen Met deze instelling kan de Intelligent Hub aan de gebruiker toestemming vragen om locatiegegevens bij te houden. Als de gebruiker toestemming geeft, verzendt Intelligent Hub locatiecoördinaten in de Beacon-steekproef.
iBeacon-gebied detecteren Met deze instelling kan Intelligent Hub op iBeacon-toestellen in het omliggende gebied controleren en de toestellen in Intelligent Hub weergeven.
Telecom
Gegevens van mobiel dataverbruik verzamelen Met deze instelling kan Intelligent Hub het mobiele dataverbruik van het toestel verzamelen en de informatie in Intelligent Hub weergeven.
Selfservice-instelling
Selfservice ingeschakeld Met deze instelling kan Intelligent Hub het compliancebeleid weergeven dat aan het toestel en de gebruiker is toegewezen, om de status van elk beleid te controleren en te vernieuwen. Indien ingeschakeld, kunnen gebruikers zien of hun toestellen conform zijn.
SDK-profiel
SKD-profiel (Ouder) Dit vervolgkeuzemenu is een verouderd veld waarmee u kunt selecteren welke SDK-instellingen in Intelligent Hub moeten worden geïmplementeerd om instellingen zoals pincode, analysen en branding te configureren.
SDK-profiel V2 Dit vervolgkeuzemenu is het actieve veld voor het selecteren van de SDK-instellingen die in Intelligent Hub moeten worden geïmplementeerd om instellingen zoals pincode, analysen en aangepaste branding voor de Intelligent Hub en meer te configureren.