De functie Mobiel toestelbeheer in Workspace ONE Intelligent Hub vereenvoudigt de inschrijving en staat realtimebeheer en -toegang tot relevante toestelinformatie toe.

De Workspace ONE Intelligent Hub-app voorziet in de MDM-inschrijving in de traditionele MDM-gebruikstoepassingen voor Workspace ONE UEM op locatie en SaaS-implementaties. U configureert de MDM-instellingen in Workspace ONE Intelligent Hub voor elk van de platformen op de pagina Toestellen & Gebruikers > <toesteltype> Intelligent Hub-instellingen in de Workspace ONE UEM Console.

U kunt het e-mailadres en telefoonnummers voor ondersteuning aan eindgebruikers configureren als contactgegevens op het tabblad Toestelinstellingen > Toestellen & Gebruikers > Algemeen > Inschrijving > Aanpassing in de Workspace ONE UEM Beheerdersconsole. Deze informatie wordt op het tabblad Selfservice voor werknemers van Workspace ONE Intelligent Hub weergegeven op apparaten en in de webbrowser.

De Workspace ONE Intelligent Hub-app wordt standaard in de modus Apparaatbeheer uitgevoerd. Wanneer gebruikers de Workspace ONE Intelligent Hub-app voor het eerst starten, voeren ze hun bedrijfsgegevens in om hun apparaten zelf te activeren.

Hier volgt een overzicht van de Workspace ONE Intelligent Hub-instellingen die voor apparaatbeheer kunnen worden geconfigureerd. De exacte instellingen die u kunt configureren, variëren afhankelijk van het platform. Voor informatie over het configureren van Workspace ONE Intelligent Hub voor apparaatbeheer raadpleegt u de platformgids in de sectie met documentatie voor productiviteitsapps in het documentatiecentrum voor Workspace ONE UEM.

Tabel 1. Beschrijvingen van Workspace ONE Intelligent Hub-instellingen
Sectienaam Instelling Beschrijving
Algemeen
Optie Uitschrijven uitschakelen in Intelligent Hub. Met deze instelling kunt u de mogelijkheid voor een gebruiker om zich van de Workspace ONE Intelligent Hub uit te schrijven, toestaan of blokkeren.

Wanneer dit vakje is geselecteerd, is de optie voor uitschrijving gedeactiveerd. Het label voor de instelling wordt gewijzigd in Opnieuw inschrijven, zodat de gebruiker het toestel kan inschrijven voor een andere gebruiker, maar het MDM-profiel niet kan verwijderen.

Applicatie vernieuwen op achtergrond Deze instelling zorgt ervoor dat Workspace ONE Intelligent Hub de Beacon-datasteekproef naar de UEM Console verzendt wanneer deze app op de achtergrond wordt uitgevoerd op een iOS-toestel. Dit voorbeeld wordt verzonden gedurende het interval dat in de instelling Minimale vernieuwingsfrequentie is opgegeven.
Minimale vernieuwingsfrequentie Met dit vervolgkeuzemenu kunt u het minimuminterval voor Intelligent Hub instellen om de Beacon-datasteekproef te verzenden. Als deze instelling bijvoorbeeld is ingesteld op 4 uur (standaard), wordt een steekproef naar de UEM Console verzonden als er gedurende de laatste 4 uur geen Beacon-steekproef is verzonden.
Alleen over WiFi verzenden Deze instelling vereist dat alle steekproeven en communicatie alleen via Wi-Fi plaatsvinden en niet via een mobiel netwerk.
Gebied
Locatiegegevens verzamelen Met deze instelling kan Workspace ONE Intelligent Hub aan de gebruiker toestemming vragen om locatiegegevens bij te houden. Als de gebruiker toestemming geeft, verzendt Intelligent Hub locatiecoördinaten in de Beacon-steekproef.
iBeacon-gebied detecteren Met deze instelling kan Workspace ONE Intelligent Hub op iBeacon-toestellen in het omliggende gebied controleren en de toestellen in Intelligent Hub weergeven.
Telecom
Gegevens van mobiel dataverbruik verzamelen Met deze instelling kan Workspace ONE Intelligent Hub het mobiele dataverbruik van het toestel verzamelen en de informatie in Intelligent Hub weergeven.
Selfservice-instelling
Selfservice ingeschakeld Met deze instelling kan Workspace ONE Intelligent Hub het compliancebeleid weergeven dat aan het toestel en de gebruiker is toegewezen, om de status van elk beleid te controleren en te vernieuwen. Indien ingeschakeld, kunnen gebruikers zien of hun toestellen conform zijn.
SDK-profiel
SKD-profiel (Ouder) Dit vervolgkeuzemenu is een verouderd veld waarmee u kunt selecteren welke SDK-instellingen in Workspace ONE Intelligent Hub moeten worden geïmplementeerd om instellingen zoals pincode, analysen en branding te configureren.
SDK-profiel V2 Dit vervolgkeuzemenu is het actieve veld voor het selecteren van de SDK-instellingen die in Workspace ONE Intelligent Hub moeten worden geïmplementeerd om instellingen zoals pincode, analysen en aangepaste branding voor Workspace ONE Intelligent Hub en meer te configureren.