De service Digitale badge is een onderdeel van Hub Services dat kan worden geïntegreerd met PACS (Physical Access Control Systems) zodat de Workspace ONE Intelligent Hub-app op mobiele apparaten als digitale badge kan fungeren. Wanneer de service Digitale badge is geïntegreerd met PACS, kan de Workspace ONE Intelligent Hub-app werken als fysieke badge voor werknemers en kunnen deuren handsfree worden ontgrendeld.

De service Digitale badge kan ook worden gebruikt samen met enquêtes over gezondheidsattestaties in de Workspace ONE Intelligent Hub-app om de tijdelijke toegang voor gebruikers tot bepaalde gebouwen te beheren op basis van enquêteresultaten. De enquête over gezondheidsattestaties kan de toegang tot fysieke badges alleen controleren. Het implementeren van de functie Digitale badge is in dit gebruiksscenario geen verplichte stap.

Om de service Digitale badge te gebruiken, moet uw organisatie de volgende infrastructuur voor toegangscontrole implementeren.

  • Om verbinding te maken en met de service Digitale badge te werken, implementeert u PACS (Physical Access Control System) by Software House C†CURE 9000 versie 2.8.
    • Omdat PACS op locatie wordt geïmplementeerd, wordt het aanbevolen om een omgekeerde proxy te configureren zodat het C•CURE-systeem niet extern kan worden gebruikt.
    • Gebruik de Nginx-service of een andere service om een acceptatielijst op basis van IP-adressen of domeinen te maken voor toegang van Hub Services tot C•CURE.
  • Implementeer het volgende voor een digitale ID in de Workspace ONE Intelligent Hub-app.
    • De SaaS-tenant in de HID Origo Management Portal die wordt gebruikt als een beheerservice voor mobiele badges met voldoende gekochte mobiele gebruikerslicenties voor het aantal gebruikers dat deze service gebruikt.
    • Een deurbadgelezer die een lezer is die geschikt is voor HID Bluetooth, ofwel de HID Signo iCLASS SE-lezer of de multiCLASS SE-lezer.