Nadat u de wizard van VMware Identity Services in de Workspace ONE Cloud-console heeft voltooid, richt u gebruikers vanuit uw identiteitsprovider in naar Workspace ONE. U wordt aanbevolen een paar gebruikers in te richten om de integratie te testen.

Wanneer u gebruikers inricht, worden deze eerst ingericht naar VMware Identity Services en vervolgens automatisch vanuit VMware Identity Services ingericht naar de Workspace ONE-services die u heeft geselecteerd, zoals Workspace ONE Access en Workspace ONE UEM.

Voorwaarden

Zorg ervoor dat alle gebruikers die u wilt inrichten naar VMware Identity Services, waarden hebben voor de SCIM-gebruikerskenmerken die worden vereist door VMware Identity Services. Zie Toewijzing van gebruikerskenmerken voor VMware Identity Services voor de lijst met vereiste kenmerken.

Procedure

 1. (Microsoft Entra ID-integratie) Volg deze stappen om gebruikers en groepen in te richten vanuit Microsoft Entra ID.
  1. Ga in het beheercentrum van Microsoft Entra naar de pagina Bedrijfstoepassingen en zoek naar de provisioningapp die u heeft gemaakt.
  2. Klik op de pagina Overzicht van de app, onder Aan de slag op de link Gebruikers en groepen toewijzen.
  3. Klik op + Gebruiker/groep toevoegen.
  4. Klik op de pagina Toewijzing toevoegen onder Gebruikers en groepen op de link Niets geselecteerd.
  5. Zoek en selecteer gebruikers en groepen om in te richten in het deelvenster Gebruikers en groepen en klik vervolgens op Selecteren.
  6. Klik op Toewijzen op de pagina Toewijzing toevoegen.
  7. Selecteer Inrichten in het menu Beheren en klik op Inrichting starten.
   De gebruikers en groepen die u heeft geselecteerd, worden ingericht na het vaste provisioninginterval dat door Microsoft Entra ID is ingesteld. Zie de documentatie van Microsoft Entra ID voor meer informatie.
  8. Als u een aantal gebruikers onmiddellijk voor testdoeleinden wilt inrichten, klikt u op Inrichten op aanvraag.
   De sectie Inrichtingsdetails weergeven geeft aan dat het inrichtingsinterval (vast) 40 minuten is.
  9. Zoek en selecteer in het tekstvak Een gebruiker of groep selecteren de gebruikers die u onmiddellijk wilt inrichten en klik vervolgens op Inrichten.
 2. (Okta) Volg deze stappen om gebruikers en groepen in te richten vanuit Okta.
  1. Navigeer in de beheerconsole van Okta naar de provisioningapp die u heeft gemaakt.
  2. Selecteer het tabblad Toewijzingen.
  3. Volg deze stappen om gebruikers toe te wijzen.
   1. Selecteer Toewijzen > Toewijzen aan personen.
    ""
   2. Selecteer een gebruiker en klik op Toewijzen.
   3. Zorg ervoor dat de gebruiker waarden heeft voor de vereiste kenmerken en klik op Opslaan en teruggaan.
   4. Wijs de app toe aan andere gebruikers en klik vervolgens op Gereed.

    Toegewezen gebruikers worden onmiddellijk gesynchroniseerd naar VMware Identity Services.

  4. Volg deze stappen om groepen toe te wijzen.
   1. Selecteer Toewijzen > Toewijzen aan groepen.
    ""
   2. Klik op Toewijzen naast de groepsnaam en klik vervolgens op Opslaan en teruggaan.
   3. Wijs de app toe aan andere groepen en klik vervolgens op Gereed.
   4. Selecteer het tabblad Groepen pushen.
   5. Selecteer Groepen pushen > Groepen zoeken op naam.
   6. Voer de naam van de groep in het zoekvak in en selecteer de groep uit de resultaten.
   7. Zorg ervoor dat Onmiddellijk groepslidmaatschappen pushen is geselecteerd en klik op Opslaan.

    Bijvoorbeeld:

    ""
   8. Controleer of de groepsstatus is gewijzigd in Actief, wat aangeeft dat de groep is gepusht.

    Bijvoorbeeld:

    De kolom Pushstatus bevat Actief.
 3. (Integratie van SCIM 2.0-identiteitsprovider) Volg de documentatie van uw identiteitsprovider om gebruikers en groepen in te richten.
  Overweeg het volgende:
  • Richt eerst een paar gebruikers in om de integratie te testen.
  • Als uw identiteitsprovider een lang provisioninginterval heeft, zoekt u naar een optie om onmiddellijk in te richten, zodat u de integratie kunt testen zonder te wachten tot de volgende provisioningtijd.
  • Raadpleeg de documentatie van de identiteitsprovider voor informatie over de wijze waarop u gebruikers en groepen kunt inrichten. In sommige identiteitsproviders is het mogelijk dat de gebruikers door het inrichten van een groep niet automatisch worden ingericht .

Volgende stappen

Controleer of de testgebruikers en -groepen zijn ingericht in VMware Identity Services en Workspace ONE-services.