U kunt de integratie van VMware Identity Services met een geconfigureerde identiteitsprovider alleen deactiveren door de directory uit de Workspace ONE Cloud-console te verwijderen. Als u de directory verwijdert, worden alle ingerichte gebruikers en groepen verwijderd en wordt de configuratie van de inrichtings- en identiteitsfederatie verwijderd. Het verwijderen van een directory is een permanente actie die niet ongedaan kan worden gemaakt.

Wanneer u de directory verwijdert:

 • De directory wordt verwijderd uit VMware Identity Services en uit de Workspace ONE-services waarin deze voorkomt.
 • Alle ingerichte gebruikers en groepen worden uit VMware Identity Services en uit Workspace ONE-services verwijderd.
 • De gebruikers hebben niet langer toegang tot apps in de Workspace ONE Intelligent Hub-app of -portal.
 • De integratie tussen VMware Identity Services en uw identiteitsprovider wordt verwijderd.
Voorzichtig: Als u de directory opnieuw wilt toevoegen, moet u de gebruikersprovisioning en identiteitsfederatie met uw identiteitsprovider opnieuw configureren.

Voorwaarden

 • U heeft een beheerdersrol in de Workspace ONE Cloud-service.
 • Als verificatiemethoden, die gekoppeld zijn aan de directory die u wilt verwijderen, worden gebruikt in Workspace ONE Access-beleidsregels, moet u deze uit de beleidsregels verwijderen voordat u de directory verwijdert.

Procedure

 1. Meld u aan bij de VMware Cloud Services-console met een beheerdersaccount en start de Workspace ONE Cloud-service.
 2. Ga in de Workspace ONE Cloud-console naar Accounts > Eindgebruikersbeheer.
 3. Klik op Weergeven op de directorykaart.
 4. Klik op Verwijderen.
  Bijvoorbeeld:
  ""