Naast de out-of-the-box integratiepakketten die beschikbaar zijn op de pagina Hub Services Experience Workflows, kunt u er ook voor kiezen om de integratiepakketten aan te passen aan de specifieke behoeften van uw bedrijf en uw eigen integraties te bouwen.

Om out-of-the-box-integratieprocessen van Boomi te bewerken, start u het Boomi AtomSphere-platform via de sectie Experience Workflows>Services en resources in de Hub Services-console. Op het AtomSphere-platform bewerkt, implementeert en configureert u het aangepaste integratiepakket in de volgende volgorde.

 1. U vindt het out-of-the-box-proces van Boomi om in AtomSphere te installeren in de procesbibliotheek. Selecteer VMware-Primary in Filteren op publisher.
 2. U maakt een installatiemap en kopieert de out-of-the-box-bestanden naar de map. De gekopieerde processen in de map bevatten het hoofdprocesbestand en de subbestanden die worden gebruikt om de meldingskaarten te maken in Workspace ONE Intelligent Hub en het actieprocesbestand en de subbestanden die worden gebruikt om te luisteren naar antwoordacties die op de kaarten zijn uitgevoerd.
 3. Vervolgens maakt u het API-serviceonderdeel in die installatiemap, configureert u het API-pad naar het bedrijfssysteem en importeert u het listenerproces als REST-eindpunt op het tabblad API REST.
 4. Op het procescanvas van de pagina Build in AtomSphere bewerkt u de processen om de werkstroom aan te passen.
 5. U verpakt en implementeert de bewerkte procesonderdelen in een test- of productieomgeving.

Raadpleeg de documentatie voor Boomi voor informatie over het maken en bewerken van integratiepakketprocessen. De stappen hier tonen u in welke volgorde u de integratie weer voorbereidt om te worden bewerkt en geïmplementeerd. Deze stappen zijn geen gedetailleerde beschrijving van hoe u de processen kunt wijzigen.

Werkstromen voor het bewerken van een bestaand out-of-the-box-integratiepakket

Vereisten

Procedure

 1. Ga naar de pagina Experience Workflows in de Hub Services-console.
 2. Klik in het deelvenster Services en resources > Aangepaste werkstromen op STARTEN.

  Het AtomSphere-dashboard van de Boomi-integratie wordt weergegeven.

 3. Maak op het tabblad Build in het linkernavigatievenster een map voor de installatie van het Boomi-proces dat u gaat bewerken.
 4. Om het Boomi-proces te vinden dat u wilt bewerken, klikt u in de linkerbenedenhoek van de pagina op Browse Process Library.
 5. Selecteer in de rechterkolom de optie om te filteren op VMware-Primary zodat de lijst met Boomi-processen van Workspace ONE Experience Workflows-out-of-the-box-integraties wordt weergegeven.
 6. Selecteer het Boomi-proces dat u wilt bewerken en klik op Install. Selecteer de map die u heeft gemaakt en klik vervolgens op Install.

  De hoofd- en listenerprocessen en subprocessen worden gekopieerd naar de map.

 7. Klik op View Process om het hoofdproces in het procescanvas te openen.
 8. Om het listenerproces toe te voegen als REST-eindpunt, maakt u het API-serviceonderdeel.
  1. Klik op +New en selecteer API in het vak Create Component als het type onderdeel dat u wilt maken.
  2. Voer in het tekstvak Component Name een naam voor het API-serviceonderdeel in. Als u bijvoorbeeld het Coupa-integratiepakket bewerkt, kan CoupaAPI de onderdeelnaam zijn.
  3. Selecteer de map voor het integratieproces waarin u werkt.
  4. Klik op Maken. Het API-serviceonderdeel wordt gemaakt en de configuratiepagina voor de API-service wordt weergegeven.
 9. Configureer de volgende instellingen op het tabblad General van de pagina API Service Configuration.
  • Vul in de sectie Published Metadata de tekstvakken Published API Title en Published Version Number in.
  • Voer via Service Configuration > Base API Path het basis-API-pad in voor het bedrijfssysteem dat u bewerkt. U moet een van de volgende basis-API-paden invoeren, op basis van het integratiepakket van het bedrijfssysteem dat u bewerkt.
   Naam van het integratiepakket voor het bedrijfssysteem Basis-API-pad
   Coupa CoupaAPI
   Concur ExpenseApi
   Salesforce Opportunity Discount Approval CreateNotification
   ServiceNow Service_Now
   Goedkeuring van Jira Service Desk-tickets Jira
   Opname van Zoom-vergadering ZoomAPI
  • Klik in de headers Advanced Settings > Dynamic Document Property op Add Header. Voer X-WS1-User-id in in de eerste tekstvakken en X-WS1-User-Email in het tweede tekstvak. Deze headerwaarden zijn dezelfde voor alle processen die u bewerkt.
 10. Selecteer het tabblad REST en klik op Import an Endpoint.
 11. Selecteer Use an existing process op de pagina Import an Endpoint. Klik op Volgende.
 12. Gebruik in de sectie Use an Existing Process het tekstvak Process om te zoeken naar het actieproces in de installatiemap die u heeft gemaakt en schakel het selectievakje REST in. Klik op Voltooien.
  Opmerking: De bestandsnaam van het actieproces die u moet selecteren, begint met [Workspace ONE]. Voor Coupa is het label bijvoorbeeld [Workspace ONE] Requisition Approval Action[Coupa].
 13. Op de pagina REST Configuration vindt u het pad naar het REST-eindpunt dat u heeft geïmporteerd. Klik op Save and Close.

  De API wordt toegevoegd aan de procesmap waarin u werkt, en het integratiepakket dat u bewerkt, wordt weergegeven op de pagina Build in AtomSphere.

 14. Bewerk het proces in het canvas AtomSphere Build Process om de werkstroom te wijzigen.

  Zorg ervoor dat u de extensies om het proces te testen, toevoegt vanaf het canvas AtomSphere Build nadat u de wijzigingen heeft aangebracht, en voordat u implementeert.

[Workspace ONE] Pushmelding als snelstartproces gebruiken om uw eigen integratie te bouwen

U kunt [Workspace ONE] Pushmelding uit de Boomi-procesbibliotheek als snel startproces gebruiken om uw eigen integratie te bouwen. Dit is een kant-en-klare bibliotheek om meldingen te maken in de VMware Workspace ONE Intelligent Hub-app voor verschillende bedrijfssystemen.

U begint met het starten van het Boomi AtomSphere-platform in de sectie Experience Workflows > Services en resources in de Hub Services-console. Volg de procesvolgorde zoals beschreven in de sectie Werkstromen voor het bewerken van een bestaand out-of-the-box integratiepakket om uw integratie te maken. Nadat de integratie die u heeft gebouwd, is geïnstalleerd uit de procesbibliotheek, kunt u het proces aanpassen om bedrijfssysteemgegevens te maken in een indeling die wordt opgegeven in de berichtvorm. Meer technische details met betrekking tot de indeling worden in het proces zelf beschreven. Wanneer het proces wordt gewijzigd en voltooid, verpakt en implementeert u uw proces zoals beschreven in de sectie Uw bewerkte Workspace ONE Experience Workflows-proces verpakken en implementeren.

Uw bewerkt Workspace ONE Experience Workflows-proces verpakken en implementeren

Nadat u de processen heeft bewerkt en opgeslagen, maakt u een verpakt onderdeel en implementeert u het pakket vanuit de Atom-omgeving.

Vereisten

Procedure

De procedures in deze stappen zijn geen gedetailleerde stappen voor configuraties op het AtomSphere-platform. Deze algemene stappen tonen wat u moet doen om het bewerkte Boomi-proces in te stellen voor integratie met de Workspace ONE Intelligent Hub-app. Zie de documentatie voor Boomi AtomSphere voor gedetailleerde stappen.

 1. Maak de verpakte onderdelen. Om het verpakte onderdeel te maken, gaat u naar het tabblad AtomSphere Dashboard > Deploy > Packages Components. Klik op Create Packaged Component en selecteer vervolgens de volgende onderdelen in de installatiemap.
  • Hoofdprocesonderdeel. Voorbeeld van de bestandsnaam van een hoofdprocesonderdeel: [Coupa] Requisition Approvals [Workspace ONE]
  • Actieprocesonderdeel. Voorbeeld van de bestandsnaam van een actieprocesonderdeel: [Workspace ONE] Requisition Approval Action [Coupa]
  • API-serviceonderdeel. Voorbeeld van de bestandsnaam van het API-serviceonderdeel: CoupaAPI.

  Zie de documentatie voor Boomi over het verpakken van onderdelen.

 2. Wanneer het verpakte onderdeel is gemaakt, gaat u naar Deploy > Deployments en klikt u op Deploy Packaged component. Voor Coupa selecteert u bijvoorbeeld [Coupa] Requisition Approvals [Workspace ONE]. De omgeving is Test of Production.
 3. Nadat het verpakte onderdeel in de omgeving is geïmplementeerd, gaat u naar Manage > Atom Management. Klik op de omgeving die u in de vorige stap heeft geselecteerd. Klik onder Administration op Environment Extensions. Het dialoogvenster Environment Extension wordt geopend.
  Opmerking: U moet over de rechten Atom Management en Environment Management beschikken om deze instellingen te configureren.
  1. Selecteer in het tekstvak Extensions from Process Filter de naam van het hoofdprocesonderdeel uit het integratieproces dat u configureert.
   Opmerking: Wanneer u het hoofdprocesconnectoronderdeel configureert, worden dezelfde waarden toegevoegd aan het actieprocesconnectoronderdeel.
  2. De pagina Connections Settings is vooraf geconfigureerd met de URL-waarden die vereist zijn voor het instellen van de integratie van het bedrijfssysteem.
   • URL van de bedrijfssysteemconnector
   • URL van de Workspace ONE Hub Services Patch-connector om de PATCH API aan te roepen.
   • URL van de Workspace ONE Hub Services Token-connector om de Hub API aan te roepen.
   • Tussenliggende gegevensopslagconnector om Redis-cache aan te roepen

  Het selectievakje Use connection component is standaard ingeschakeld. Schakel dit selectievakje uit.

 4. Selecteer Process Properties in het formulier Extensions. Selecteer in het tekstvak Process Property de eigenschappen voor het bedrijfssysteem die u wilt configureren, of de Workspace ONE Access-eigenschappen.
  1. Voor bedrijfssysteemeigenschappen stelt u de eigenschappen in die worden weergegeven. De eigenschappen die moeten worden ingesteld, zijn gebaseerd op de vereisten van het bedrijfssysteem.
  2. Voor de Workspace ONE Access-eigenschappen zijn de volgende eigenschapswaarden vooraf ingevuld.
   • WORKSPACE ONE ACCESS TENANT URL.
   • WORKSPACE ONE ACCESS REMOTE APP CLIENT ID. Dit is de naam van de OAuth2-client-ID HubServices_Boomi_Integration die is geregistreerd in Workspace ONE Access.
   • WORKSPACE ONE ACCESS REMOTE APP SHARED SECRET. Dit is het geheim van de client-ID.

Processchema's voor Experience Workflows instellen

Nadat u het proces heeft bewerkt en geïmplementeerd, plant u de automatische uitvoering van het proces.

Opmerking: U plant niet het actieonderdeelproces omdat het actieproces in real-time naar antwoorden luistert.

U maakt en beheert de processchema's op de pagina's Atom Management Environment waar u het proces heeft geïmplementeerd.

U configureert een schema met de tijd, dagen en intervallen waarop het proces wordt uitgevoerd.

Om het schema in te stellen, gaat u naar de pagina Manage>Atom Management en klikt u in het deelvenster Deployed Processes op het pictogram met de blauwe pijl en selecteert u Edit Schedules. In het dialoogvenster Scheduling wordt het schema ingesteld. Zie de documentatie voor Boomi AtomSphere voor meer informatie.

Experience Workflows-processen beheren die u bewerkt

Geïmplementeerde aangepaste Experience Workflows-processen worden alleen beheerd en gepland via het AtomSphere-platform. Als u wijzigingen wilt aanbrengen of de lijst met Experience Workflows-processen wilt bekijken die u in AtomSphere heeft geïmplementeerd, gaat u naar het tabblad Hub Services>Experience Workflows en klikt u in het deelvenster Services en resources > Aangepaste werkstroom op STARTEN. Het AtomSphere-dashboard wordt weergegeven. Ga naar Manage > Atom Management > Environments > Deployed Processes.