De HubServices_Boomi_Integration OAuth 2-client die automatisch wordt gemaakt in Workspace ONE Access, is de verbindings-URL die wordt gebruikt voor alle Workspace ONE Experience Workflows-integratiepakketten die u installeert om een verbinding tussen Workspace ONE Access en Boomi tot stand te brengen. U kunt de inloggegevens voor de OAuth 2-client opnieuw instellen op de pagina Experience Workflows in de Hub Services-console.

Gebruik de optie Opnieuw instellen om de bestaande inloggegevens te roteren wanneer het beleid voor het opnieuw instellen van de inloggegevens vereist dat het clientgeheim wordt gewijzigd of wanneer het clientgeheim is onthuld.

Procedure

  1. Ga naar de pagina Experience Workflows in de Hub Services-console.
  2. Wanneer u bent aangemeld bij de Boomi-portal, klikt u op WORKSPACE ONE ACCESS-EIGENSCHAPPEN WEERGEVEN onderaan de pagina.
    Figuur 1. Inloggegevens voor client-ID en geheim opnieuw instellen
    Inloggegevens voor client-ID en geheim opnieuw instellen op de pagina Experience Workflows van Boomi
  3. Klik in het dialoogvenster Client-ID en gedeeld geheim opnieuw instellen op Ja, ID EN GEHEIM OPNIEUW INSTELLEN om de bestaande inloggegevens opnieuw in te stellen.

resultaten

De inloggegevens voor de client-ID en geheime code in de OAuth 2-client in de Workspace ONE Access-service worden opnieuw ingesteld. De tabbladen Hub Services Patch Connector, Workspace ONE Hub Services Connector en Intermediate Data Storage Connector in de configuratie van Experience Workflows worden bijgewerkt met de nieuwe inloggegevens.