De out-of-the-box-integratieoplossingen voor bedrijfssystemen voor Workspace ONE Experience Workflows die zijn ontwikkeld met Boomi, zijn gedeeltelijk geconfigureerd. U meldt zich aan op de pagina Experience Workflows van de Hub Services-console om de integratie van een bedrijfssysteem met Boomi te installeren en te voltooien.

Wanneer u een integratiepakket voor een bedrijfssysteem configureert, meldt u zich aan bij de Boomi-portal via de pagina Experience Workflows en selecteert u de omgeving PROD of TEST om het pakket te installeren. Gebruik de testomgeving voor het maken van associaties met uw Hub Services-omgeving voor User Acceptance Testing (UAT) om pakketten voor bedrijfssysteemintegraties te configureren voor tests. Nadat u de setup van het integratiepakket heeft getest, selecteert u PROD om het integratiepakket in uw productieomgeving te installeren.

Nadat u de omgeving heeft geselecteerd, configureert u de verbindings-URL's van het bedrijfssysteem en de instellingen van de integratie-eigenschap.

De OAuth 2-client Hub_Services_Boomi_Integration die automatisch wordt gemaakt in Workspace ONE Access, is de verbindings-URL die wordt gebruikt voor alle integratiepakketten die u installeert. De URL wordt automatisch geconfigureerd op de tabbladen Experience Workflows Workspace ONE Hub Services Patch Connector, Workspace ONE Hub Services Connector en Intermediate Data Storage Connector. U configureert de verbindings-URL niet voor de integratiepakketten van het bedrijfssysteem die u heeft ingesteld.

De SMTP-connector is standaard ingesteld met de VMware SMTP-service. U kunt de SMTP-service wijzigen. Het wijzigen van de SMTP-services is optioneel. U hoeft de SMTP-service slechts in het setupproces van één integratiepakket te configureren en vervolgens wordt deze gebruikt voor elk integratiepakket dat wordt geconfigureerd. U kunt de standaard SMTP-service niet meer terugzetten nadat u een andere SMTP-service heeft geconfigureerd.

Out-of-the-box-integratiepakketten voor Workspace ONE Experience Workflows

Hieronder vindt u de bedrijfssysteemintegraties die beschikbaar zijn als out-of-the-box-integratiepakketten in Hub Services.

Naam van bedrijfssysteem Behandelde gebruiksscenario
Adobe Sign Documenten elektronisch ondertekenen
BMC Helix Goedkeuringsaanvraag wijzigen
Coupa Goedkeuring voor opdrachttickets
SAP Concur Goedkeuring van onkostenrapporten
Jira Service Desk Goedkeuring van Jira Service Desk-tickets
Kronos Toegangscontrole op basis van ploegen
LinkedIn Learning Melding van nieuwe cursussen in LinkedIn
Saba Melding van nieuwe cursus toegewezen aan gebruiker
Salesforce Goedkeuring voor opportunitykortingen
Saviynt Toegangsgoedkeuring
ServiceNow Goedkeuring voor opdrachttickets
Workday Meegeleverde taak
WorkJam Toegangscontrole op basis van ploegen
Zoom Melding van nieuwe opnamen van een Zoom-vergadering

Adobe Sign Document instellen

Met het Workspace ONE Experience Workflows-integratiepakket met Adobe Sign kunnen gebruikers Adobe Sign openen vanuit hun Workspace ONE Intelligent Hub-portal om documenten elektronisch te ondertekenen. Deze werkstroom scant naar Adobe Sign-overeenkomsten waarvoor een elektronisch ondertekende handtekening is vereist en maakt vervolgens een aanvraag om documenten te ondertekenen in Workspace ONE Intelligent Hub waarop de gebruiker kan reageren.

De volgorde van de werkstroom is als volgt.

 • Wanneer het Boomi-proces de aanvraag uitvoert om overeenkomsten op te halen waarvoor handtekeningen van Adobe Sign nodig zijn, wordt een melding met informatie over een document dat klaar is om te worden ondertekend, verzonden naar de Workspace ONE Intelligent Hub-portal van de gebruiker.
 • De gebruiker klikt op de link Go to Adobe Sign in de melding om Adobe Sign in een browser te starten waar de gebruiker het document kan bekijken en ondertekenen.
 • Als het document wordt bijgewerkt, wordt de melding bijgewerkt in Workspace ONE Intelligent Hub.
 • Wanneer het document is ondertekend in de Adobe Sign-app, wordt de melding tijdens de volgende geplande uitvoering verplaatst naar de geschiedenismap van Workspace ONE Intelligent Hub.

Vereisten

 • Haal de URL van de Adobe Sign Connector op.
  1. Ga, nadat u zich heeft aangemeld, in de Adobe Sign-instantie naar het tabblad Account. Selecteer Adobe Sign API → API Information op het tabblad Account. Selecteer vervolgens REST API Method Documentation onder Documentation.
  2. De REST API-verkenner wordt geopend in een nieuw tabblad. Ga naar Resources and Operations en voer BaseURL API uit.

   Selecteer in Request URL de URL van de Adobe Sign Connector en voer het poortnummer in.

   Schermafbeelding van het veld Aanvraag-URL
 • Maak in uw Adobe Sign-account een integratiesleutel voor deze integratie met Workspace ONE Intelligent Hub. Het Boomi-proces gebruikt de integratiesleutel om aanvragen te maken bij Adobe Sign.
  1. Klik in de Adobe Sign-console op het tabblad Account en klik vervolgens op Adobe Sign API > API Information.
  2. Klik op de pagina API Information op de link Integration Key.
  3. Voltooi de volgende stappen in het dialoogvenster Create Integration Key.
   1. Voer de integratienaam in. Dit is de naam van de app met de integratiesleutel die is gemaakt. Bijvoorbeeld: WS1IntegrationKey.

    Sla de integratienaam op die u heeft gemaakt.

   2. Schakel alle vermelde bereikopties in om deze aan de integratiesleutel toe te kennen.
   3. Klik op Opslaan.

   De nieuwe app wordt weergegeven op de pagina Access Tokens.

  4. Om de waarde van de integratiesleutel op te halen, klikt u op de appnaam die u in stap 3.a heeft gemaakt en klikt u vervolgens op Integration Key.
  5. Kopieer de integratiesleutel in het geopende dialoogvenster Integration Key.

   U voegt deze informatie toe aan de Adobe Sign-eigenschappenpagina in de Hub-console.

 • Een e-mailadres om e-mailwaarschuwingen voor Experience Workflows te ontvangen wanneer een proces mislukt. E-mailwaarschuwingen worden verzonden wanneer een gepland proces om een of andere reden niet kan worden uitgevoerd.

Procedure

 1. Ga naar de pagina Start > Experience Workflows in de Hub Services-console.

  U wordt via deze pagina automatisch aangemeld bij uw Boomi-portal.

 2. Selecteer in de Boomi-portal de omgeving (PROD of TEST) waaraan u Adobe Sign wilt toevoegen.
 3. Klik op INSTALL A NEW INTEGRATION en klik in het deelvenster Adobe Sign Document op INSTALL.
 4. Configureer de connectorwaarden die vereist zijn voor het instellen van Adobe Sign.
  Tabblad Actie
  Adobe Sign Connector Voer de klant-URL van uw Adobe Sign Connector in. Bijvoorbeeld: https://secure.in1.adobesign.com:443.
 5. Geen actie vereist. De verbindings-URL's voor de tabbladen Workspace ONE Hub Services Connector, Workspace ONE Hub Services Patch Connector en Intermediate Data Storage Connector worden automatisch geconfigureerd. Wijzig deze instellingen niet.
 6. (Optioneel) Configureer uw SMTP-connector voor e-mail.

  De standaard SMTP-connector die wordt gebruikt voor het verzenden van e-mailberichten, is de VMware SMTP-service. Die standaardwaarde wordt niet op deze pagina weergegeven.

  Er is slechts één SMTP-connector geconfigureerd in de Workspace ONE Experience Workflows-service. De SMTP-connector wordt gebruikt voor alle integratiepakketten die u instelt.

  Opmerking: U kunt niet teruggaan naar de standaardinstellingen van de connector nadat u uw SMTP-connector heeft ingesteld.
  Naam van tabblad Actie
  EMAIL SMTP CONNECTOR
  HOST Voer de hostnaam van de SMTP-e-mailserver in.
  POORT Voer het poortnummer van de SMTP-server in.
 7. Klik op Doorgaan. Configureer de eigenschapswaarden op de pagina Adobe Sign E-Sign Properties.
  Eigenschappen Actie
  INTEGRATION KEY Voer de integratiesleutel in die u als vereiste heeft gemaakt. Deze sleutel wordt gebruikt om apps van derden toegang te geven tot Adobe Sign-gegevens.
  WORKSPACE ONE ACCESS USER GROUPS Voer de Workspace ONE Access-gebruikersgroepen in die de meldingen ontvangen over Adobe Sign-overeenkomsten. Om meldingen te ontvangen, moeten gebruikers hetzelfde e-mailadres hebben in zowel de Workspace ONE Access-service als het Adobe Sign-systeem.

  U kunt een door komma's gescheiden lijst met groepsnamen toevoegen.

  Als u geen waarde invoert, worden alle gebruikers opgevraagd. Alleen gebruikers die hetzelfde e-mailadres hebben in Adobe Sign en in de Workspace ONE Access-service, ontvangen de meldingen over Adobe Sign-overeenkomsten.

  INITIAL RUN DAYS (<=90) De standaardwaarde is 7 dagen. Deze waarde is het aantal dagen terug in de tijd waarvoor gegevens moeten worden opgehaald. U kunt deze waarde wijzigen. Na de eerste uitvoering worden alleen de gegevens van de laatste succesvolle uitvoering opgehaald.
  ERROR EMAIL NOTIFICATION DL

  Voer een e-mailadres of distributielijstadres in om e-mailwaarschuwingen te ontvangen wanneer het proces mislukt. E-mailwaarschuwingen worden verzonden wanneer een gepland proces om een of andere reden niet kan worden uitgevoerd.

  Als u geen e-mailadres opgeeft, worden er geen foutmeldingen verzonden.

  SYSTEM NAME Voer de naam in die u in het meldingsbericht wilt weergeven. De standaardsysteemnaam is Adobe Sign.
  CUSTOM LOGO IMAGE LINK Voer een link naar het logo in dat u in het meldingsbericht wilt weergeven. De standaard logolink is https://vmw-mf-assets.s3.amazonaws.com/connector-images/hub-adobe-sign.png.
 8. Als u uw SMTP-connector in stap 6 heeft geconfigureerd, configureert u op de pagina Email SMTP Properties de waarden voor de SMTP-eigenschappen.

  De VMware SMTP-service is standaard geconfigureerd. Die standaardwaarde wordt niet op deze pagina weergegeven.

  Eigenschappen Actie
  SENDER'S EMAIL ADDRESS

  In de meeste gevallen zijn de waarden voor EMAIL SMTP CONNECTOR HOST en SENDER'S EMAIL ADDRESS dezelfde.

  GEBRUIKERSNAAM Voer de gebruikersnaam van het SMTP-account in.
  PASSWORD Voer het wachtwoord in dat aan de gebruikersnaam is gekoppeld.
 9. Geen actie vereist. De instellingen voor de Workspace ONE Access-eigenschappen TENANT URL, REMOTE APP CLIENT ID en REMOTE APP SHARED SECRET zijn vooraf geconfigureerd. Wijzig deze instellingen niet.
 10. Klik op CONTINUE.
 11. Nadat u de eigenschappenwaarde heeft geconfigureerd, test u de verbindingen die zijn gekoppeld aan de Adobe-configuratie voordat u het meldingsproces voor Adobe E-Signing uitvoert.
  1. Klik op de pagina SCHEDULE/RUN op de rij [Adobe] E-Signing Document Test Connection voor Adobe op RUN NOW om de test uit te voeren.
  2. Klik op VIEW EXECUTION HISTORY om het resultaat van de test van het verbindingsproces te zien.

   In de kolom Status worden de uitvoeringsresultaten van de test weergegeven. Als de test is gelukt, wordt Complete weergegeven. Als het verbindingsproces is mislukt, wordt Error weergegeven.

  3. Als u wilt controleren op details van de test en het foutbericht wilt zien als u een fout heeft ontvangen, klikt u op de procesrij.
  4. Als de test is gelukt, configureert u het schema voor het integratiepakket.
 12. Maak een schema in de planner [Adobe Sign] E-Signing Document [Workspace ONE] om meldingen over ondertekening van documenten te verzenden.

  Plan de volgende processen niet die worden vermeld op de pagina met het schema.

  • [Adobe Sign] E-Signing Document Test Connection

  Zie Het uitvoeren van integratiepakketprocessen plannen in Workspace ONE Experience Workflows.

BMC Helix Change Request Approvals instellen

Het Workspace ONE Experience Workflows-integratiepakket met BMC Helix scant naar wijzigingsaanvragen in de applicatie BMC Helix Change Management die goedkeuring vereisen en maakt een goedkeuringsmelding in Workspace ONE Intelligent Hub waarop de goedkeurders kunnen reageren om de aanvraag goed te keuren of te weigeren.

De volgorde van de werkstroom is als volgt.

 • Een eindgebruiker dient via BMC Helix een wijzigingsaanvraag in waarvoor goedkeuring is vereist.
 • Wanneer het Boomi-proces de wijzigingsaanvraag van BMC Helix uitvoert, wordt een melding naar de goedkeurder in de Workspace ONE Intelligent Hub-app verzonden.
 • In de Workspace ONE Intelligent Hub-app kan de goedkeurder de wijzigingsaanvraag goedkeuren of weigeren.
 • Workspace ONE Intelligent Hub verzendt het antwoord van de goedkeurders naar BMC Helix.

Vereisten

Om het serviceaccount te maken en de details voor het configureren van de BMC Helix-service met Workspace ONE Experience Workflows op te halen, vraagt u de informatie aan de BMC Helix-beheerder.

 • Connector-URL in de indeling https://<bedrijfsnaam>-qa-restapi.onbmc.com.
 • Gebruikersnaam van het BMC Helix-serviceaccount.
 • Wachtwoord van het BMC Helix-serviceaccount.

Een e-mailadres om e-mailwaarschuwingen voor Experience Workflows te ontvangen wanneer een proces mislukt. E-mailwaarschuwingen worden verzonden wanneer een gepland proces om een of andere reden niet kan worden uitgevoerd.

Procedure

 1. Ga naar de pagina Start > Experience Workflows van de Hub Services-console.

  U wordt via deze pagina automatisch aangemeld bij uw Boomi-portal.

 2. Selecteer in de Boomi-portal de omgeving (PROD of TEST) waaraan u het integratiepakket BMC Helix - Change Request Approval wilt toevoegen.
 3. Klik op INSTALL A NEW INTEGRATION en klik in het deelvenster BMC Helix - Change Request Approval op INSTALL.
 4. Configureer de connectorwaarden die vereist zijn voor het instellen van BMC Helix.
  Naam van tabblad Actie
  BMC CONNECTOR Voer de URL van uw BMC Helix-klantaccount in. Bijvoorbeeld: https://<uwbedrijf>-qa-restapi.onbmc.com.
 5. Geen actie vereist. De verbindings-URL's voor de tabbladen Workspace ONE Hub Services Connector, Workspace ONE Hub Services Patch Connector en Intermediate Data Storage Connector worden automatisch geconfigureerd. Wijzig deze instellingen niet.
 6. (Optioneel) Configureer uw SMTP-connector voor e-mail.

  De standaard SMTP-connector die wordt gebruikt voor het verzenden van e-mailberichten, is de VMware SMTP-service. Die standaardwaarde wordt niet op deze pagina weergegeven.

  Er is slechts één SMTP-connector geconfigureerd in de Workspace ONE Experience Workflows-service. De SMTP-connector wordt gebruikt voor alle integratiepakketten die u instelt.

  Opmerking: U kunt niet teruggaan naar de standaardinstellingen van de connector nadat u uw SMTP-connector heeft ingesteld.
  Naam van tabblad Actie
  EMAIL SMTP CONNECTOR
  HOST Voer de hostnaam van de SMTP-e-mailserver in.
  POORT Voer het poortnummer van de SMTP-server in.
 7. Klik op Doorgaan. Configureer de eigenschapswaarden op de pagina BMC Change Request Properties.
  Eigenschappen Actie
  BMC ACCOUNT URL Voer de URL van uw BMC Helix-klantaccount in. Bijvoorbeeld: <yourcompany>-qa-restapi.onbmc.com.
  BMC USERNAME Voer de gebruikersnaam in voor toegang tot het BMC Helix-serviceaccount
  BMC PASSWORD Voer het wachtwoord in voor toegang tot het BMC Helix-serviceaccount.
  BIJLAGEN IN GOEDKEURINGSMELDING WEERGEVEN? Selecteer Yes om een bijlage bij te voegen in de meldingskaart.

  Als u geen bijlage wilt bijvoegen in de meldingskaart, selecteert u No.

  Standaard wordt de bijlage bijgevoegd in de meldingskaart.

  WORKSPACE ONE ACCESS USER GROUPS

  Voer de Workspace ONE Access-gebruikersgroepen in die de goedkeuringsmelding ontvangen. Om meldingen te ontvangen, moeten gebruikers hetzelfde e-mailadres hebben in zowel de Workspace ONE Access-service als het BMC Helix-systeem.

  U kunt een door komma's gescheiden lijst met groepsnamen toevoegen.

  Als u geen waarde invoert, worden alle gebruikers opgevraagd. Alleen gebruikers die hetzelfde e-mailadres hebben in BMC Helix en in de Workspace ONE Access-service, ontvangen de melding van de opdrachtgoedkeuring.

  INITIAL RUN DAYS (<=90) De standaardwaarde is 7 dagen. Deze waarde is het aantal dagen terug in de tijd waarvoor gegevens moeten worden opgehaald. U kunt deze waarde wijzigen. Na de eerste uitvoering worden alleen de gegevens van de laatste succesvolle uitvoering opgehaald.
  ERROR EMAIL NOTIFICATION DL Voer een e-mailadres of distributielijstadres in om e-mailwaarschuwingen te ontvangen wanneer het proces mislukt. E-mailwaarschuwingen worden verzonden wanneer een gepland proces om een of andere reden niet kan worden uitgevoerd.

  Als u geen e-mailadres opgeeft, worden er geen foutmeldingen verzonden.

  SYSTEM NAME Voer de naam in die u in het meldingsbericht wilt weergeven. De standaardnaam is BMC Helix.
  CUSTOM LOGO IMAGE LINK Voer een link naar het logo in dat u in het meldingsbericht wilt weergeven. De standaardlogolink is https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/social_landscape/social_landscape_7400d242ae4b82b569290e9852fd31bd/bmc-helix-digital-workplace.jpg.
 8. Als u uw SMTP-connector in stap 6 heeft geconfigureerd, configureert u op de pagina Email SMTP Properties de waarden voor de SMTP-eigenschappen.

  De VMware SMTP-service is standaard geconfigureerd. Die standaardwaarde wordt niet op deze pagina weergegeven.

  Eigenschappen Actie
  SENDER'S EMAIL ADDRESS SMTP-gebruikersnaam.

  In de meeste gevallen zijn de waarden voor EMAIL SMTP CONNECTOR HOST en SENDER'S EMAIL ADDRESS dezelfde.

  GEBRUIKERSNAAM Voer de gebruikersnaam van het SMTP-account in.
  PASSWORD Voer het wachtwoord in dat aan de gebruikersnaam is gekoppeld.
 9. Geen actie vereist. De instellingen voor de Workspace ONE Access-eigenschappen TENANT URL, REMOTE APP CLIENT ID en REMOTE APP SHARED SECRET zijn vooraf geconfigureerd. Wijzig deze instellingen niet.
 10. Klik op CONTINUE.
 11. Nadat u de eigenschapswaarde heeft geconfigureerd, test u de verbindingen die zijn gekoppeld aan de BMC Helix-configuratie vóór het plannen wanneer het meldingsproces voor goedkeuringen van opdrachtaanvragen wordt uitgevoerd.
  1. Klik op de pagina SCHEDULE/RUN op de rij [BMC] Change Request Approvals Test Connection voor BMC Helix op RUN NOW om de test uit te voeren.
  2. Klik op VIEW EXECUTION HISTORY om het resultaat van de test van het verbindingsproces te zien.

   In de kolom Status worden de uitvoeringsresultaten van de test weergegeven. Als de test is gelukt, wordt Complete weergegeven. Als het verbindingsproces is mislukt, wordt Error weergegeven.

  3. Als u wilt controleren op details van de test en het foutbericht wilt zien als u een fout heeft ontvangen, klikt u op de procesrij.
  4. Als de test is gelukt, configureert u het schema voor het integratiepakket.
 12. Maak een schema in de planner [BMC] Change Request Approvals [Workspace ONE] om meldingen te verzenden.

  Plan de volgende processen niet die worden vermeld op de pagina met het schema.

  • [Workspace ONE] Change Request Approval [BMC]
  • [BMC] Change Request Approvals Test Connection

  Zie Het uitvoeren van integratiepakketprocessen plannen in Workspace ONE Experience Workflows.

Coupa Requisition Approval instellen

Het Workspace ONE Experience Workflows-integratiepakket met Coupa scant naar opdrachttickets in Coupa die goedkeuring vereisen en maakt een goedkeuringsmelding in Workspace ONE Intelligent Hub waarop de goedkeurders kunnen reageren om het ticket goed te keuren of te weigeren.

De volgorde van de werkstroom is als volgt.

 • Wanneer het Boomi-proces de aanvragen voor een opdrachtgoedkeuring van Coupa uitvoert, wordt een melding naar de goedkeurders in Workspace ONE Intelligent Hub verzonden.
 • In Workspace ONE Intelligent Hub kan de goedkeurder de aanvraag goedkeuren of weigeren.
  • Als er wijzigingen worden aangebracht in de opdracht, wordt de melding bijgewerkt in de weergave van de Workspace ONE Intelligent Hub-app van de goedkeurder.
 • Workspace ONE Intelligent Hub stuurt Coupa het antwoord van de goedkeurders.

Vereisten

 • Maak een Coupa OAuth 2.0/OpenID Connect-client met het toekenningstype Inloggegevens voor client. Wanneer u de client maakt, worden de waarden voor de client-ID en het clientgeheim geconfigureerd in het ingestelde integratiepakket.
  1. Om een OAuth2/OIDC-client met het toekenningstype Inloggegevens voor client te maken, meldt u zich aan bij Coupa als beheerder met rechten voor integraties.
  2. Ga naar Instellen > OAuth2/OpenID Connect Clients.
  3. Klik op Maken.
   Optie Actie
   Toekenningstype Selecteer Inloggegevens voor client
   Naam
   Contactgegevens

   Voer uw Coupa-contactgegevens in

   • Inloggen
   • Voornaam van contactpersoon
   • Achternaam van contactpersoon
   • E-mailadres van contactpersoon
   Bereiken Selecteer de volgende bereiken.
   • core.requisition.read
   • core.approval.read
   • core.approval.write, core.user.read"
  4. Klik op Opslaan.

   De client-ID, het geheim en de OIDC-bereiken worden weergegeven.

  5. Klik op Weergeven/verbergen om het geheim weer te geven en te kopiëren.
 • Een e-mailadres om e-mailwaarschuwingen voor Experience Workflows te ontvangen wanneer een proces mislukt. E-mailwaarschuwingen worden verzonden wanneer een gepland proces om een of andere reden niet kan worden uitgevoerd.

Procedure

 1. Ga naar de pagina Start > Experience Workflows van de Hub Services-console.

  U wordt via deze pagina automatisch aangemeld bij uw Boomi-portal.

 2. Selecteer in de Boomi-portal de omgeving (PROD of TEST) waaraan u het integratiepakket Coupa Requisition Approvals wilt toevoegen.
 3. Klik op INSTALL A NEW INTEGRATION en klik in het deelvenster Coupa - Requisition Approvals op INSTALL.
 4. Configureer de connectorwaarden die vereist zijn voor het instellen van Coupa - Requisition Approvals.
  Naam van tabblad Actie
  Coupa Connector Voer uw klant-URL van Coupa in. Bijvoorbeeld: https://<klantnaam>.coupahost.com.

  Als u de naam van de Coupa Connector wilt vinden, gaat u naar de Coupa-instantie en kopieert u de naam uit de URL.

 5. Geen actie vereist. De verbindings-URL's voor de tabbladen Workspace ONE Hub Services Connector, Workspace ONE Hub Services Patch Connector en Intermediate Data Storage Connector worden automatisch geconfigureerd. Wijzig deze instellingen niet.
 6. (Optioneel) Configureer uw SMTP-connector voor e-mail.

  De standaard SMTP-connector die wordt gebruikt voor het verzenden van e-mailberichten, is de VMware SMTP-service. Die standaardwaarde wordt niet op deze pagina weergegeven.

  Er is slechts één SMTP-connector geconfigureerd in de Workspace ONE Experience Workflows-service. De SMTP-connector wordt gebruikt voor alle integratiepakketten die u instelt.

  Opmerking: U kunt niet teruggaan naar de standaardinstellingen van de connector nadat u uw SMTP-connector heeft ingesteld.
  Naam van tabblad Actie
  EMAIL SMTP CONNECTOR
  HOST Voer de hostnaam van de SMTP-e-mailserver in.
  POORT Voer het poortnummer van de SMTP-server in.
 7. Klik op Doorgaan. Configureer de eigenschapswaarden op de pagina Coupa Requisition Properties.
  Eigenschappen Actie
  WORKSPACE ONE ACCESS USER GROUPS Voer de Workspace ONE Access-gebruikersgroepen in die de melding van de opdrachtgoedkeuring ontvangen. Om meldingen te ontvangen, moeten gebruikers hetzelfde e-mailadres hebben in zowel de Workspace ONE Access-service als het Coupa-systeem.

  U kunt een door komma's gescheiden lijst met groepsnamen toevoegen.

  Als u geen waarde opgeeft, worden alle gebruikers opgevraagd. Alleen gebruikers die hetzelfde e-mailadres hebben in Coupa en in de Workspace ONE Access-service, ontvangen de melding van de opdrachtgoedkeuring.

  COUPA ACCOUNT URL Voer de URL van de Coupa Connector in die u in stap 4 heeft geconfigureerd.
  CLIENT ID Voer de OAuth 2.0/OpenID Connect-client-ID in.
  CLIENT SECRET Voer de sleutel voor het clientgeheim in
  INITIAL RUN DAYS (<=90). De standaardwaarde is 7 dagen. Deze waarde is het aantal dagen terug in de tijd waarvoor gegevens moeten worden opgehaald. U kunt deze waarde wijzigen. Na de eerste uitvoering worden alleen de gegevens van de laatste succesvolle uitvoering opgehaald.
  ERROR EMAIL NOTIFICATION DL Voer een e-mailadres of distributielijstadres in om e-mailwaarschuwingen te ontvangen wanneer het proces mislukt. E-mailwaarschuwingen worden verzonden wanneer een gepland proces om een of andere reden niet kan worden uitgevoerd.

  Als u geen e-mailadres opgeeft, worden er geen foutmeldingen verzonden.

  SYSTEM NAME Voer de naam in die u in het meldingsbericht wilt weergeven. De standaardsysteemnaam is Coupa.
  CUSTOM LOGO IMAGE LINK Voer een link naar het logo in dat u in het meldingsbericht wilt weergeven. De standaardlogolink is https://s3.amazonaws.com/vmw-mf-assets/connector-images/hub-coupa.png.
 8. Als u uw SMTP-connector in stap 6 heeft geconfigureerd, configureert u op de pagina Email SMTP Properties de waarden voor de SMTP-eigenschappen.

  De VMware SMTP-service is standaard geconfigureerd. Die standaardwaarde wordt niet op deze pagina weergegeven.

  Eigenschappen Actie
  SENDER'S EMAIL ADDRESS SMTP-gebruikersnaam.

  In de meeste gevallen zijn de waarden voor EMAIL SMTP CONNECTOR HOST en SENDER'S EMAIL ADDRESS dezelfde.

  GEBRUIKERSNAAM Voer de gebruikersnaam van het SMTP-account in.
  PASSWORD Voer het wachtwoord in dat aan de gebruikersnaam is gekoppeld.
 9. Geen actie vereist. De instellingen voor de Workspace ONE Access-eigenschappen TENANT URL, REMOTE APP CLIENT ID en REMOTE APP SHARED SECRET zijn vooraf geconfigureerd. Wijzig deze instellingen niet.
 10. Klik op CONTINUE.
 11. Nadat u de eigenschappenwaarde heeft geconfigureerd, test u de verbindingen die zijn gekoppeld aan de Coupa-configuratie voordat u het meldingsproces uitvoert.
  1. Klik op de pagina SCHEDULE/RUN op de rij [Coupa] Requisition Approvals Test Connection voor Coupa op RUN NOW om de test uit te voeren.
  2. Klik op VIEW EXECUTION HISTORY om het resultaat van de test van het verbindingsproces te zien.

   In de kolom Status worden de uitvoeringsresultaten van de test weergegeven. Als de test is gelukt, wordt Complete weergegeven. Als het verbindingsproces is mislukt, wordt Error weergegeven

  3. Als u wilt controleren op details van de test en het foutbericht wilt zien als u een fout heeft ontvangen, klikt u op de procesrij.
  4. Als de test is gelukt, configureert u het schema voor het integratiepakket.
 12. Maak een schema in de planner van Coupa om meldingen voor opdrachtgoedkeuringen te verzenden.

  Plan de volgende processen niet die worden vermeld op de pagina met het schema.

  • [Workspace ONE] Requisition Attachment [Coupa]
  • [Workspace ONE] Requisition Approvals Action [Coupa]
  • [Coupa] Requisition Approvals Test Connection

  Zie Het uitvoeren van integratiepakketprocessen plannen in Workspace ONE Experience Workflows.

SAP Concur Expense Approval instellen

Met het Workspace ONE Experience Workflows-integratiepakket met SAP Concur kunnen gebruikers onkostenrapporten die in SAP Concur zijn gemaakt, goedkeuren of weigeren via de Workspace ONE Intelligent Hub-portal. Onkostenrapporten in SAP Concur worden gescand en Boomi maakt een goedkeuringsmelding en verzendt de melding naar de goedkeurders in de Workspace ONE Intelligent Hub-app.

De volgorde van de werkstroom is als volgt.

 • De eindgebruikers maken een kostenrapport in SAP Concur.
 • Wanneer het Boomi-proces een aanvraag uitvoert om onkostenrapporten op te halen van SAP Concur, verzendt het proces de melding over het in behandeling zijnde onkostenrapport via Hub Services naar de goedkeurders in VMware Workspace ONE Intelligent Hub.
 • In Workspace ONE Intelligent Hub kan de goedkeurder het rapport goedkeuren of de aanvraag weigeren.
 • Workspace ONE Intelligent Hub verzendt het antwoord van de goedkeurder naar SAP Concur.

Vereisten

De volgende instellingswaarden voor het SAP Concur-account zijn vereist. U kunt deze informatie verkrijgen bij uw SAP Concur Partner Enablement Manager of Partner Account Manager. Raadpleeg de documentatie voor SAP Concur Authentication om de app te registreren en de volgende eigenschappen te verkrijgen:

 • URL van de Concur-accountconnector
 • Gebruikersnaam en wachtwoord van de beheerder
 • Client-ID en clientgeheim
 • URL-voorvoegsel voor de CONCUR API

  U voegt de client-ID en het clientgeheim voor Concur toe aan de pagina Concur Requisition Properties wanneer u het integratiepakket SAP Concur Expense Approval configureert in de Hub Services-console.

Een e-mailadres om e-mailwaarschuwingen voor Experience Workflows te ontvangen wanneer een proces mislukt. E-mailwaarschuwingen worden verzonden wanneer een gepland proces om een of andere reden niet kan worden uitgevoerd.

Procedure

 1. Ga naar de pagina Start > Experience Workflows in de Hub Services-console.

  U wordt via deze pagina automatisch aangemeld bij uw Boomi-portal.

 2. Selecteer in de Boomi-portal de omgeving (PROD of TEST) waaraan u het integratiepakket Concur Expense Approvals wilt toevoegen.
 3. Klik op INSTALL A NEW INTEGRATION en klik in het deelvenster Concur - Expense Approvals op INSTALL.
 4. Configureer de connectorwaarden die vereist zijn voor het instellen van SAP Concur.
  Naam van tabblad Actie
  Concur Connector Voer de URL voor de Concur API in die u heeft ontvangen van de SAP Concur Partner Enablement Manager of Partner Account Manager. Bijvoorbeeld: <customer_name>.concursolution.com.
 5. Geen actie vereist. De verbindings-URL's voor de tabbladen Workspace ONE Hub Services Connector, Workspace ONE Hub Services Patch Connector en Intermediate Data Storage Connector worden automatisch geconfigureerd. Wijzig deze instellingen niet.
 6. (Optioneel) Configureer uw SMTP-connector voor e-mail.

  De standaard SMTP-connector die wordt gebruikt voor het verzenden van e-mailberichten, is de VMware SMTP-service. Die standaardwaarde wordt niet op deze pagina weergegeven.

  Er is slechts één SMTP-connector geconfigureerd in de Workspace ONE Experience Workflows-service. De SMTP-connector wordt gebruikt voor alle integratiepakketten die u instelt.

  Opmerking: U kunt niet teruggaan naar de standaardinstellingen van de connector nadat u uw SMTP-connector heeft ingesteld.
  Naam van tabblad Actie
  EMAIL SMTP CONNECTOR
  HOST Voer de hostnaam van de SMTP-e-mailserver in.
  POORT Voer het poortnummer van de SMTP-server in.
 7. Klik op Continue om de pagina Concur Requisition Properties te configureren.
  Eigenschappen Actie
  CONCUR CLIENT ID Voer de waarde voor de Concur-client-ID in die u heeft ontvangen van de SAP Concur Partner Enablement Manager of Partner Account Manager.
  CONCUR CLIENT SECRET Voer de waarde voor het Concur-clientgeheim in die u heeft ontvangen van de SAP Concur Partner Enablement Manager of Partner Account Manager.
  CONCUR ADMIN USERNAME Voer de gebruikersnaam van de Concur-beheerder in die u heeft ontvangen van de SAP Concur Partner Enablement Manager of Partner Account Manager.
  CONCUR ADMIN PASSWORD Voer het beheerderswachtwoord in dat u heeft ontvangen van de SAP Concur Partner Enablement Manager of de Partner Account Manager.
  CONCUR ACCOUNT URL (BASE URL) Voer de waarde voor het URL-voorvoegsel van de Concur API in die u heeft ontvangen van de SAP Concur Partner Enablement Manager of Partner Account Manager. Voer bijvoorbeeld https://<klantnaam>.concursolution.com in.
  WORKSPACE ONE ACCESS USER GROUP Voer de Workspace ONE Access-gebruikersgroepen in die de goedkeuringsmelding ontvangen. Om meldingen te ontvangen, moeten gebruikers hetzelfde e-mailadres hebben in zowel de Workspace ONE Access-service als het Concur-systeem.

  U kunt een door komma's gescheiden lijst met groepsnamen toevoegen.

  Als u geen waarde invoert, worden alle gebruikers opgevraagd. Alleen gebruikers die hetzelfde e-mailadres hebben in Concur en in de Workspace ONE Access-service, ontvangen de goedkeuringsmelding.

  INITIAL RUN DAYS (<=90). De standaardwaarde is 7 dagen. Deze waarde is het aantal dagen terug in de tijd waarvoor gegevens moeten worden opgehaald. U kunt deze waarde wijzigen. Na de eerste uitvoering worden alleen de gegevens van de laatste succesvolle uitvoering opgehaald.
  ERROR EMAIL NOTIFICATION DL Voer een e-mailadres of distributielijstadres in om e-mailwaarschuwingen te ontvangen wanneer het proces mislukt. E-mailwaarschuwingen worden verzonden wanneer een gepland proces om een of andere reden niet kan worden uitgevoerd.

  Als u geen e-mailadres opgeeft, worden er geen foutmeldingen verzonden.

  SYSTEM NAME Voer de naam in die u in het meldingsbericht wilt weergeven. De standaardsysteemnaam is Concur.
  CUSTOM LOGO IMAGE LINK Voer een link naar het logo in dat u in het meldingsbericht wilt weergeven. De standaardlogolink is https://s3.amazonaws.com/vmw-mf-assets/connector-images/hub-concur.png

  .
 8. Als u uw SMTP-connector in stap 6 heeft geconfigureerd, configureert u op de pagina Email SMTP Properties de waarden voor de SMTP-eigenschappen.

  De VMware SMTP-service is standaard geconfigureerd. Die standaardwaarde wordt niet op deze pagina weergegeven.

  Eigenschappen Actie
  SENDER'S EMAIL ADDRESS SMTP-gebruikersnaam.

  In de meeste gevallen zijn de waarden voor EMAIL SMTP CONNECTOR HOST en SENDER'S EMAIL ADDRESS dezelfde.

  GEBRUIKERSNAAM Voer de gebruikersnaam van het SMTP-account in.
  PASSWORD Voer het wachtwoord in dat aan de gebruikersnaam is gekoppeld.
 9. Geen actie vereist. De instellingen voor de Workspace ONE Access-eigenschappen TENANT URL, REMOTE APP CLIENT ID en REMOTE APP SHARED SECRET zijn vooraf geconfigureerd. Wijzig deze instellingen niet.
 10. Klik op CONTINUE.
 11. Nadat u de eigenschappenwaarde heeft geconfigureerd, test u de verbindingen die zijn gekoppeld aan de SAP Concur-configuratie vóór het plannen wanneer het meldingsproces voor goedkeuringen van onkostenaanvragen wordt uitgevoerd.
  1. Klik op de pagina SCHEDULE/RUN op de rij [Salesforce] Expense Request Approvals Test Connection voor Salesforce op RUN NOW om de test uit te voeren.
  2. Klik op VIEW EXECUTION HISTORY om het resultaat van de test van het verbindingsproces te zien.

   In de kolom Status worden de uitvoeringsresultaten van de test weergegeven. Als de test is gelukt, wordt Complete weergegeven. Als het verbindingsproces is mislukt, wordt Error weergegeven.

  3. Als u wilt controleren op details van de test en het foutbericht wilt zien als u een fout heeft ontvangen, klikt u op de procesrij.
  4. Als de test is gelukt, configureert u het schema voor het integratiepakket.
 12. Maak een schema in de planner [Concur] Expense Request Approvals [Workspace ONE] om meldingen van goedkeuringen te verzenden.

  Plan de volgende processen niet die worden vermeld op de pagina met het schema.

  • [Workspace ONE] Expense Attachment [Concur]
  • [Workspace ONE] Expense Report Action [Concur]
  • [Concur] Expense Request Approvals Test Connection

  Zie Het uitvoeren van integratiepakketprocessen plannen in Workspace ONE Experience Workflows.

JIRA Service Desk Ticket Approvals instellen

Met het Workspace ONE Experience Workflows-integratiepakket met Jira Service Desk - Ticket Approvals wordt een proces ingesteld om meldingen via Workspace ONE Intelligent Hub naar goedkeurders te verzenden wanneer gebruikers een aanvraag in de Jira Service Desk maken. Goedkeurders klikken op de dieptelink in de melding om naar de Jira Service Desk-portal te gaan waar ze de vereiste actie kunnen uitvoeren.

De volgorde van de werkstroom is als volgt.

 • Wanneer het Boomi-proces de Jira-aanvragen van de Jira Service Desk ophaalt, wordt een melding met de details van de aanvraag naar de goedkeurder in de Workspace ONE Intelligent Hub-portal verzonden.
 • De goedkeurders klikken op View Service Desk Request in de melding om met de dieptelink direct naar de Jira-aanvraagpagina te gaan. De goedkeurder kan de aanvraag direct vanuit de Jira Service Desk-portal goedkeuren of weigeren.
 • Wanneer de actie is uitgevoerd in de Adobe Sign-app, wordt de melding tijdens de volgende geplande uitvoering verplaatst naar de geschiedenismap van Workspace ONE Intelligent Hub.

Vereisten

 • Configureer de volgende instellingen in de Jira Developer-console.
  • OAuth 2.0 (3LO) en sla de waarden voor client-ID en clientgeheim op.
   1. Ga naar developer.atlassian.com, selecteer uw profielpictogram in de rechterbovenhoek en selecteer Developer console in de vervolgkeuzelijst.
   2. Selecteer de app in de lijst of maak er een als de app niet in de lijst staat.
    1. Om de app te maken, selecteert u OAuth 2.0 Integration in het vervolgkeuzemenu Create en geeft u de juiste naam en toestemming op.
    2. Klik op Maken.
   3. Klik op Settings in het linkermenu. Kopieer en bewaar de client-ID en het geheim in de sectie Authentication Details. Deze informatie wordt gebruikt om de Jira Service Desk in Workspace ONE Experience Workflows te configureren.
   4. Selecteer Authorization in het linkermenu.
   5. Selecteer Configure naast OAuth 2.0 (3LO).
   6. Voer de Callback URL in. Stel dit in op een URL die toegankelijk is via de app. Wanneer u OAuth 2.0 (3LO) in uw app implementeert, moet de redirect_uri overeenkomen met deze URL. Bijvoorbeeld: https://platform.boomi.com.
   7. Klik op Save changes.
   Opmerking: Als u geen API aan uw app heeft toegevoegd, doet u dit nu.
   1. Selecteer Permissions in het linkermenu.
   2. Voeg het recht Jira platform REST API toe. Klik op Configure en voeg de bereiken View Jira issue data, View user profiles toe.
   3. Voeg het recht JIRA Service Management API toe, klik op Configure en voeg het bereik Jira Service Management request data toe.

    Deze API's worden in het proces gebruikt om de aanvraaggegevens van de Jira Service Desk op te halen.

  • Jira-autorisatiecode.
   1. Ga naar developer.atlassian.com.
   2. Selecteer de app in de lijst.
   3. Selecteer Authorization in het linkermenu.
   4. Selecteer Configure naast OAuth 2.0 (3LO).
   5. Kopieer de autorisatie-URL van de Jira Service Management API.
    Voorbeeld-URL
    https://auth.atlassian.com/authorize?audience=api.atlassian.com&client_id=YOUR_CLIENT_ID&scope=read%3Aservicedesk-request&redirect_uri=https://YOUR_APP_CALLBACK_URL&state=${YOUR_USER_BOUND_VALUE}&response_type=code&prompt=consent
   6. Kopieer de verificatie-URL van de Jira platform REST API.
    Voorbeeld-URL
    https://auth.atlassian.com/authorize?audience=api.atlassian.com&client_id=YOUR_CLIENT_ID&scope=read%3Ajira-user%20read%3Ajira-work&redirect_uri=https://YOUR_APP_CALLBACK_URL&state=${YOUR_USER_BOUND_VALUE}&response_type=code&prompt=consent
   7. Kopieer het bereik read%3Aservicedesk-request van de autorisatie-URL van de Jira Service Management API. Plak het bereik read%3Aservicedesk-request in de autorisatie-URL van de Jira platform REST API.

    Plak het bereik %20offline_access%20 handmatig in de autorisatie-URL van de Jira platform REST API.

    Voorbeeld van de laatste autorisatie-URL
    auth.atlassian.com/authorize?audience=api.atlassian.com&client_id=YOUR_CLIENT_ID&scope=read%3Aservicedesk-request%20offline_access%20read%3Ajira-user%20read%3Ajira-work&redirect_uri=https://YOUR_APP_CALLBACK_URL&state=${YOUR_USER_BOUND_VALUE}&response_type=code&prompt=consent
    Opmerking: De volgende bereiken moeten worden toegevoegd aan het bereik van de autorisatie-URL: read:servicedesk-request, read:jira-work, read:jira-user, offline_access
   8. Plak deze autorisatie-URL in een browser. Klik op Accept om uw applicatie toegang te geven tot het account.

    De autorisatiecode wordt in de URL van de browser geretourneerd. Kopieer de autorisatiecode. De andere informatie is niet vereist. Voorbeeld van de URL met de autorisatiecode. https://platform.boomi.com/?code=dXe2S3w6b8Of5iCH&state=%24%7BYOUR_USER_BOUND_VALUE%7D#home;accountId=vmwareairwatch-FJ6KB3. De autorisatiecode is dXe2S3w6b8Of5iCH.

  Zie het onderwerp OAuth 2.0 (3LO) apps in de handleiding Jira Cloud platform Developer in de documentatie voor Jira.

 • Een e-mailadres om e-mailwaarschuwingen voor Experience Workflows te ontvangen wanneer een proces mislukt. E-mailwaarschuwingen worden verzonden wanneer een gepland proces om een of andere reden niet kan worden uitgevoerd.

Procedure

 1. Ga naar de pagina Start > Experience Workflows in de Hub Services-console.

  U wordt via deze pagina automatisch aangemeld bij uw Boomi-portal.

 2. Selecteer in de Boomi-portal de omgeving (PROD of TEST) om de werkstroom Jira Service Desk - Ticket Approvals toe te voegen.
 3. Klik op INSTALL A NEW INTEGRATION en klik in het deelvenster Jira Service Desk - Ticket Approvals op INSTALL.
 4. Configureer de connectorwaarden die vereist zijn voor het instellen van de Jira Service Desk.
  Tabblad Actie
  Jira Connector Voer de URL van de Jira-connector, https://api.atlassian.com, in.
  Jira Authentication Connector Voer de URL van uw Jira-verificatieconnector in.
 5. Geen actie vereist. De verbindings-URL's voor de tabbladen Workspace ONE Hub Services Connector, Workspace ONE Hub Services Patch Connector en Intermediate Data Storage Connector worden automatisch geconfigureerd. Wijzig deze instellingen niet.
 6. (Optioneel) Configureer uw SMTP-connector voor e-mail.

  De standaard SMTP-connector die wordt gebruikt voor het verzenden van e-mailberichten, is de VMware SMTP-service. Die standaardwaarde wordt niet op deze pagina weergegeven.

  Er is slechts één SMTP-connector geconfigureerd in de Workspace ONE Experience Workflows-service. De SMTP-connector wordt gebruikt voor alle integratiepakketten die u instelt.

  Opmerking: U kunt niet teruggaan naar de standaardinstellingen van de connector nadat u uw SMTP-connector heeft ingesteld.
  Naam van tabblad Actie
  EMAIL SMTP CONNECTOR
  HOST Voer de hostnaam van de SMTP-e-mailserver in.
  POORT Voer het poortnummer van de SMTP-server in.
 7. Klik op Continue om de pagina Jira Service Desk Properties te configureren.
  Eigenschappen Actie
  BASE URL Voer de Jira-URL, https://api.atassian.com, in.
  CLIENT ID Voer de waarde van de Jira OAuth 2.0-app (3LO) in.
  CLIENT SECRET Voer de waarde van de Jira OAuth 2.0-app (3LO) in.
  AUTHORIZATION CODE Voer de code in die wordt weergegeven in de query voor de callback-URL.
  REDIRECT URI Voer de callback-URL in. Bijvoorbeeld: https://platform.boomi.com
  WORKSPACE ONE ACCESS USER GROUPS Voer de gebruikersgroep in die de meldingen over Jira-aanvragen ontvangt. U kunt een door komma's gescheiden lijst met groepsnamen toevoegen. Voer de Workspace ONE Access-gebruikersgroepen in die de meldingen ontvangen over Jira-aanvragen. Om meldingen te ontvangen, moeten gebruikers hetzelfde e-mailadres hebben in zowel de Workspace ONE Access-service als het Jira Service Desktop-systeem.

  U kunt een door komma's gescheiden lijst met groepsnamen toevoegen.

  Als u geen waarde invoert, worden alle gebruikers opgevraagd. Alleen gebruikers die hetzelfde e-mailadres hebben in Jira Service Desktop en in de Workspace ONE Access-service, ontvangen de melding.

  INITIAL RUN DAYS (<=90) De standaardwaarde is 7 dagen. Deze waarde is het aantal dagen terug in de tijd waarvoor gegevens moeten worden opgehaald. U kunt deze waarde wijzigen. Na de eerste uitvoering worden alleen de gegevens van de laatste succesvolle uitvoering opgehaald.
  ERROR EMAIL NOTIFICATION DL Voer een e-mailadres of distributielijstadres in om e-mailwaarschuwingen te ontvangen wanneer het proces mislukt. E-mailwaarschuwingen worden verzonden wanneer een gepland proces om een of andere reden niet kan worden uitgevoerd.

  Als u geen e-mailadres opgeeft, worden er geen foutmeldingen verzonden.

  SYSTEM NAME Voer de naam in die u in het meldingsbericht wilt weergeven. De standaardsysteemnaam is Jira Service Desk.
  CUSTOM LOGO IMAGE LINK Voer een link naar het logo in dat u in het meldingsbericht wilt weergeven. De standaardlogolink is https://s3.amazonaws.com/vmw-mf-assets/connector-images/jira-service-desk.png.
 8. Als u uw SMTP-connector in stap 6 heeft geconfigureerd, configureert u op de pagina Email SMTP Properties de waarden voor de SMTP-eigenschappen.

  De VMware SMTP-service is standaard geconfigureerd. Die standaardwaarde wordt niet op deze pagina weergegeven.

  Eigenschappen Actie
  SENDER'S EMAIL ADDRESS SMTP-gebruikersnaam.

  In de meeste gevallen zijn de waarden voor EMAIL SMTP CONNECTOR HOST en SENDER'S EMAIL ADDRESS dezelfde.

  GEBRUIKERSNAAM Voer de gebruikersnaam van het SMTP-account in.
  PASSWORD Voer het wachtwoord in dat aan de gebruikersnaam is gekoppeld.
 9. Geen actie vereist. De instellingen voor de Workspace ONE Access-eigenschappen TENANT URL, REMOTE APP CLIENT ID en REMOTE APP SHARED SECRET zijn vooraf geconfigureerd. Wijzig deze instellingen niet.
 10. Klik op CONTINUE.
 11. Nadat u de eigenschappenwaarde heeft geconfigureerd, test u de verbindingen die zijn gekoppeld aan de Jira-configuratie voordat u het meldingsproces voor goedkeuringen uitvoert.
  1. Klik op de pagina SCHEDULE/RUN op de rij [Jira] Request Approval Test Connection voor Jira op RUN NOW om de test uit te voeren.
  2. Klik op VIEW EXECUTION HISTORY om het resultaat van de test van het verbindingsproces te zien.

   In de kolom Status worden de uitvoeringsresultaten van de test weergegeven. Als de test is gelukt, wordt Complete weergegeven. Als het verbindingsproces is mislukt, wordt Error weergegeven.

  3. Als u wilt controleren op details van de test en het foutbericht wilt zien als u een fout heeft ontvangen, klikt u op de procesrij.
  4. Als de test is gelukt, configureert u het schema voor het integratiepakket.
 12. Maak een schema in de planner [Jira] Request Approval [Workspace ONE] om meldingen van goedkeuringen te verzenden.

  Plan de volgende processen niet die worden vermeld op de pagina met het schema.

  • [Workspace ONE] Jira Request Attachment [Jira]
  • [Jira] Request Approval Test Connection

  Zie Het uitvoeren van integratiepakketprocessen plannen in Workspace ONE Experience Workflows.

De Kronos-werkerstatus instellen voor toegang op basis van ploegen

Het Workspace ONE Experience Workflows-integratiepakket met Kronos - Werkerstatus verbindt het Kronos-integratiepakket met uw Kronos-service voor in- en uitklokken om de huidige werkstatus van uw werknemers op te halen.

De volgorde van de werkstroom is als volgt.

 • Het Boomi-proces ontvangt informatie over in- en uitklokactiviteiten van werknemers van het Kronos-tijdregistratiesysteem.
 • Deze werkstroom scant op het in- en uitklokken van medewerkers en slaat de gegevens op in de tijdelijke opslagruimte die wordt gebruikt om te beheren wanneer werknemers toegang hebben tot hun Workspace ONE Intelligent Hub-inhoud op basis van wanneer ze zijn ingeklokt en uitgeklokt.

Vereisten

Het volgende toont de UKG Kronos-beheerdersreferenties die vereist zijn om het integratiepakket van Kronos - Werkerstatus te configureren in Workspace ONE Experience Workflows. Voor meer informatie over het vinden van deze informatie raadpleegt u de documentatie van Kronos over UKG Dimensions Customer Guide for Engaging Technology Partners.

 • Gebruikersnaam en wachtwoord van het Kronos-gebruikerstoegangsaccount. U moet het gebruikerstoegangsaccount maken. De accountrechten moeten de juiste toegang bieden om API-aanroepen naar een eindpunt uit te voeren. Zie het onderwerp over het maken van een API-toegangsaccount voor uw partner in de UKG Dimensions Customer Guide for Engaging Technology Partners.
 • OAuth-client-ID en Geheim als de OAuth-verificatie-ID van uw bedrijf. Als u geen OAuth-client-ID en geheim hebt, vraagt u de ID aan bij UKG Support.
 • De app-sleutel. Een applicatiesleutel is een reeks letters en cijfers waarmee een applicatie op unieke wijze wordt geïdentificeerd. Deze app-sleutel is vereist voor alle API-aanroepen.
  1. Om de app-sleutel te genereren, gaat u in de UKG-portal naar de pagina Main Menu > Administration > Application Setup.
  2. Selecteer Common Setup > My Apps.
  3. Klik op de pagina My Apps op Add om de app-sleutel te maken.
  4. Als u de waarde van de app-sleutel wilt weergeven, selecteert u in de lijst de sleutel die u hebt gemaakt en klikt u op Details. De app-sleutel wordt weergegeven in het deelvenster dat wordt geopend. Kopieer deze informatie en sla ze op.
 • Host-URL. In de UKG-configuratie is dit de vanity-URL die u hebt gemaakt als de URL van uw organisatie in UKG.

Workspace ONE Access-gebruikersgroep geconfigureerd met alle Kronos-gebruikersgegevens. Dit is de groep die door het Boomi-planningsproces wordt gebruikt om de werkerstatus van gebruikers te verkrijgen. De gebruikersnamen moeten identiek zijn in het Kronos-systeem en in de Workspace ONE Access-directory

Als u een aangepaste SMTP-connector voor e-mail instelt, moet u de host-, poort- en gebruikersinformatie kennen.

Procedure

 1. Ga naar de pagina Start > Experience Workflows van de Hub Services-console.

  U wordt via deze pagina automatisch aangemeld bij uw Boomi-portal.

 2. Selecteer in de Boomi-portal de omgeving (PROD of TEST) waaraan u het integratiepakket van Kronos - Werkerstatus wilt toevoegen.
 3. Klik op INSTALL A NEW INTEGRATION en zoek naar het deelvenster Kronos - Worker Status en klik op INSTALL.
 4. Open het tabblad Kronos Connector en voer de URL van uw Kronos-connector in. Bijvoorbeeld: https://<customerAccountName>.cfn.mykronos.com. REVIEWERS: IS DIT DE HOST-VANITY-URL?
 5. De verbindings-URL's voor de tabbladen Workspace ONE Hub Services Connector, Workspace ONE Hub Services Patch Connector en Intermediate Data Storage Connector worden automatisch geconfigureerd. Wijzig deze instellingen niet.
 6. (Optioneel) Configureer uw SMTP-connector voor e-mail.

  De standaard SMTP-connector die wordt gebruikt voor het verzenden van e-mailberichten, is de VMware SMTP-service. Die standaardwaarde wordt niet op deze pagina weergegeven.

  Er is slechts één SMTP-connector geconfigureerd in de Workspace ONE Experience Workflows-service. De SMTP-connector wordt gebruikt voor alle integratiepakketten die u instelt.

  Opmerking: U kunt niet teruggaan naar de standaardinstellingen van de SMTP-connector voor e-mail nadat u uw SMTP-connector heeft ingesteld.

  Naam van tabblad

  Actie

  EMAIL SMTP CONNECTOR

  • HOST. Voer de hostnaam van de SMTP-e-mailserver in.

  • POORT. Voer het poortnummer van de SMTP-server in.

 7. Klik op Doorgaan. Op de pagina Configure Integration / Properties worden de tabbladen met eigenschappen van Experience Workflows weergegeven. Configureer op het tabblad Kronos Worker Status Properties de eigenschapswaarden van Kronos.
  Eigenschappen Actie
  CLIENT ID Voer de OAuth 2.0-client-ID in.
  CLIENT SECRET Voer het clientgeheim in.
  USERNAME Voer de gebruikersnaam in van de beheerder voor het Kronos-gebruikerstoegangsaccount.
  PASSWORD Voer het wachtwoord van de admingebruiker voor Kronos in.
  APP KEY Voer de unieke app-sleutel in die u heeft gemaakt in de UKG-portal.
  WORKSPACE ONE ACCESS USER GROUPS

  Voer de Workspace ONE Access-gebruikersgroepsnamen in. Gebruikers moeten dezelfde gebruikersnaam hebben in zowel de Workspace ONE Access-directory als in het Kronos-systeem.

  U kunt een door komma's gescheiden lijst met groepsnamen toevoegen.

  Belangrijk: Als u geen gebruikersgroepwaarde invoert, kan het geplande Boomi-proces de werkstatus van gebruikers niet ophalen. Zorg ervoor dat de gebruikersnamen in het Kronos-systeem en in de Workspace ONE Access-directory altijd gesynchroniseerd zijn.
  WORKERSTATUS SYNC FREQUENCY (IN MIN.)

  Voer in hoe vaak het integratiepakket van Kronos - Werkerstatus de werkstatus van gebruikers ophaalt van Kronos.

  De standaardinstelling is om elke 30 minuten te controleren. De minimumwaarde is 5 minuten en de maximumwaarde die kan worden ingesteld, is 1440 minuten. 1440 minuten is 24 uur.

  ERROR EMAIL NOTIFICATION DL

  Voer een e-mailadres of distributielijstadres in om e-mailwaarschuwingen te ontvangen wanneer het proces mislukt. E-mailwaarschuwingen worden verzonden wanneer een gepland proces om een of andere reden niet kan worden uitgevoerd.

  Als u geen e-mailadres opgeeft, worden er geen foutmeldingen verzonden.

 8. De instellingen voor de Workspace ONE Access-eigenschappen TENANT URL, REMOTE APP CLIENT ID en REMOTE APP SHARED SECRET zijn vooraf geconfigureerd. Wijzig deze instellingen niet.
 9. Als u uw SMTP-connector in stap 6 heeft geconfigureerd, configureert u op de pagina Email SMTP Properties de waarden voor de SMTP-eigenschappen.
  Eigenschappen Actie

  SENDER'S EMAIL ADDRESS

  In de meeste gevallen zijn de waarden voor EMAIL SMTP CONNECTOR HOST en SENDER'S EMAIL ADDRESS dezelfde.

  GEBRUIKERSNAAM

  Voer de gebruikersnaam van het SMTP-account in.

  PASSWORD

  Voer het wachtwoord in dat aan de gebruikersnaam is gekoppeld.

 10. Klik op CONTINUE.
 11. Nadat u de eigenschapswaarde heeft geconfigureerd, test u de verbindingen die zijn gekoppeld aan configuratie van Kronos - Werkerstatus voordat u plant wanneer het proces wordt uitgevoerd.
  1. Klik in de rij [Kronos] Worker Status Test Connection op RUN NOW om de test uit te voeren.
  2. Klik op VIEW EXECUTION HISTORY om het resultaat van de test van het verbindingsproces te zien.

   In de kolom Status worden de uitvoeringsresultaten van de test weergegeven. Als de test is gelukt, wordt Complete weergegeven. Als het verbindingsproces is mislukt, wordt Error weergegeven.

  3. Als u wilt controleren op details van de test en het foutbericht wilt zien als u een fout heeft ontvangen, klikt u op [Kronos] Worker Status Test Connection in de proceskolom.

   Zie de Workspace ONE Experience Workflowslijst met Boomi-procesfouten in de Workspace ONE Experience Workflows-configuratiehandleiding om te begrijpen wat de fout kan zijn.

 12. Als de test is gelukt, klikt u op Installed in de kop van de Boomi-portal om terug te gaan naar de geïnstalleerde Kronos-kaart en in [Kronos] Worker Status - Batch [Workspace ONE] maakt u het schema voor toegang op basis van ploegen.

  U plant geen [Workspace ONE] Worker Status - Listener [Kronos] omdat het een listenerproces is dat automatisch wordt uitgevoerd wanneer een actie wordt uitgevoerd in de Kronos-service voor in- en uitklokken.

LinkedIn Learning Courses instellen

Het Workspace ONE Experience Workflows-integratiepakket met LinkedIn Learning zoekt nieuwe cursussen die door LinkedIn Learning worden gestart en maakt een melding in Workspace ONE Intelligent Hub met een link naar de nieuwe cursus. Gebruikers kunnen op de link klikken om direct naar de cursus in LinkedIn Learning te gaan.

De volgorde van de werkstroom is als volgt.

 • Het Boomi-proces wordt gepland om nieuwe cursussen op te halen die beschikbaar zijn in LinkedIn Learning.
 • De 10 populairste cursussen worden opgehaald. Er wordt een melding met de titel van de cursussen, beschrijvingen, duur en links naar gebruikers in Workspace ONE Intelligent Hub verzonden. Als er meer dan 10 populaire cursussen zijn, bevat de melding het aantal beschikbare cursussen, maar alleen de 10 meest populaire cursussen worden weergegeven.
 • In de VMware Workspace ONE Intelligent Hub-app kunnen gebruikers een cursuslink selecteren en worden ze rechtstreeks naar de cursus op de LinkedIn Learning-site geleid.

Vereisten

 • Toegangstoken voor de LinkedIn Learning-instantie. Het toegangstoken is een waarde die moet worden opgenomen in een aanvraagheader voor elke aanroep naar de API.
 • Client-ID en clientgeheim voor LinkedIn Learning om toe te voegen aan de pagina Eigenschappen van Experience Workflows. Als u de client-ID en het clientgeheim wilt ophalen, meldt u zich aan bij LinkedIn Learning met een beheerdersaccount of klikt u op de link Learning in uw LinkedIn-account.
  1. Klik op Go to Admin in de rechterbovenhoek van de Learning-startpagina en klik vervolgens op Me.
  2. Selecteer Integrate in het vervolgkeuzemenu.
  3. Klik op Access content and reports via API.
  4. Klik in de sectie Generate LinkedIn Learning REST API Application op Add Application en voer de volgende informatie in.
   • Application Name. Voer een unieke naam in voor de applicatie. U kunt eerder gebruikte sleutelnamen bekijken in de sectie Applications.
   • Application Description.
  5. Selecteer een of meer van de volgende sleutels Content en Report.
  6. Klik op Generate Application.

   De tokens Client ID en Client secret worden onmiddellijk gemaakt en beschikbaar in de sectie Applications.

 • Een e-mailadres om e-mailwaarschuwingen voor Experience Workflows te ontvangen wanneer een proces mislukt. E-mailwaarschuwingen worden verzonden wanneer een gepland proces om een of andere reden niet kan worden uitgevoerd.

Procedure

 1. Ga naar de pagina Start > Experience Workflows van de Hub Services-console.

  U wordt via deze pagina automatisch aangemeld bij uw Boomi-portal.

 2. Selecteer in de Boomi-portal de omgeving (PROD of TEST) waaraan u het LinkedIn Learning-integratiepakket wilt toevoegen.
 3. Klik op INSTALL A NEW INTEGRATION en klik in het deelvenster LinkedIn Learning Courses op INSTALL.
 4. Configureer de connectorwaarden die zijn vereist voor het instellen van LinkedIn Learning.
  Naam van tabblad Actie
  LinkedIn Learning-connector URL voor directe autorisatie met de API van LinkedIn. https://api.linkedin.com

  LinkedIn Authentication-connector https://www.linkedin.com
 5. Geen actie vereist. De verbindings-URL's voor de tabbladen Workspace ONE Hub Services Connector, Workspace ONE Hub Services Patch Connector en Intermediate Data Storage Connector worden automatisch geconfigureerd. Wijzig deze instellingen niet.
 6. (Optioneel) Configureer uw SMTP-connector voor e-mail.

  De standaard SMTP-connector die wordt gebruikt voor het verzenden van e-mailberichten, is de VMware SMTP-service. Die standaardwaarde wordt niet op deze pagina weergegeven.

  Er is slechts één SMTP-connector geconfigureerd in de Workspace ONE Experience Workflows-service. De SMTP-connector wordt gebruikt voor alle integratiepakketten die u instelt.

  Opmerking: U kunt niet teruggaan naar de standaardinstellingen van de connector nadat u uw SMTP-connector heeft ingesteld.
  Naam van tabblad Actie
  EMAIL SMTP CONNECTOR
  HOST Voer de hostnaam van de SMTP-e-mailserver in.
  POORT Voer het poortnummer van de SMTP-server in.
 7. Klik op Doorgaan. Configureer de eigenschapswaarden op de pagina LinkedIn Learning Properties.
  Eigenschappen Actie
  LINKEDIN LEARNING CLIENT ID Voer de client-ID in.
  LINKEDIN LEARNING CLIENT SECRET Voer het clientgeheim in.
  INITIAL RUN DAYS (<=90). De standaardwaarde is 7 dagen. Deze waarde is het aantal dagen terug in de tijd waarvoor nieuwe cursusinformatie moet worden opgehaald. U kunt deze waarde wijzigen. Na de eerste uitvoering worden alleen de gegevens van de laatste succesvolle uitvoering opgehaald.
  WORKSPACE ONE ACCESS USER GROUPS Voer de gebruikersgroep in die de meldingen over LinkedIn Learning-aanvragen ontvangt. U kunt een door komma's gescheiden lijst met groepsnamen toevoegen. Voer de Workspace ONE Access-gebruikersgroepen in die de meldingen ontvangen. Om meldingen te ontvangen, moeten gebruikers hetzelfde e-mailadres hebben in zowel de Workspace ONE Access-service als het LinkedIn Learning-systeem.

  U kunt een door komma's gescheiden lijst met groepsnamen toevoegen.

  Als u geen waarde invoert, worden alle gebruikers opgevraagd. Alleen gebruikers die hetzelfde e-mailadres hebben in LinkedIn Learning en in de Workspace ONE Access-service, ontvangen de melding.

  ERROR EMAIL NOTIFICATION DL Voer een e-mailadres of distributielijstadres in om e-mailwaarschuwingen te ontvangen wanneer het proces mislukt. E-mailwaarschuwingen worden verzonden wanneer een gepland proces om een of andere reden niet kan worden uitgevoerd.

  Als u geen e-mailadres opgeeft, worden er geen foutmeldingen verzonden.

  SYSTEM NAME Voer de naam in die u in het meldingsbericht wilt weergeven. De standaardsysteemnaam is LinkedIn Learning.
  CUSTOM LOGO IMAGE LINK Voer een link naar het logo in dat u in het meldingsbericht wilt weergeven. De standaardlogolink is https://vmw-mf-assets.s3.amazonaws.com/connector-images/hub-linkedin-learning.png.
 8. Als u uw SMTP-connector in stap 6 heeft geconfigureerd, configureert u op de pagina Email SMTP Properties de waarden voor de SMTP-eigenschappen.

  De VMware SMTP-service is standaard geconfigureerd. Die standaardwaarde wordt niet op deze pagina weergegeven.

  Eigenschappen Actie
  SENDER'S EMAIL ADDRESS SMTP-gebruikersnaam.

  In de meeste gevallen zijn de waarden voor EMAIL SMTP CONNECTOR HOST en SENDER'S EMAIL ADDRESS dezelfde.

  GEBRUIKERSNAAM Voer de gebruikersnaam van het SMTP-account in.
  PASSWORD Voer het wachtwoord in dat aan de gebruikersnaam is gekoppeld.
 9. Geen actie vereist. De instellingen voor de Workspace ONE Access-eigenschappen TENANT URL, REMOTE APP CLIENT ID en REMOTE APP SHARED SECRET zijn vooraf geconfigureerd. Wijzig deze instellingen niet.
 10. Klik op CONTINUE.
 11. Nadat u de eigenschapswaarde heeft geconfigureerd, test u de verbindingen die zijn gekoppeld aan de LinkedIn Learning Notification-configuratie voordat u het meldingsproces uitvoert.
  1. Klik op de pagina SCHEDULE/RUN op de rij [LinkedIn Learning] New Learnings Test Connection voor LinkedIn op RUN NOW om de test uit te voeren.
  2. Klik op VIEW EXECUTION HISTORY om het resultaat van de test van het verbindingsproces te zien.

   In de kolom Status worden de uitvoeringsresultaten van de test weergegeven. Als de test is gelukt, wordt Complete weergegeven. Als het verbindingsproces is mislukt, wordt Error weergegeven.

  3. Als u wilt controleren op details van de test en het foutbericht wilt zien als u een fout heeft ontvangen, klikt u op de procesrij.
  4. Als de test is gelukt, configureert u het schema voor het integratiepakket.
 12. Maak een schema in de planner [LinkedIn Learning] New Learning [Workspace ONE] om meldingen over nieuwe leermogelijkheden te verzenden.

  Plan de volgende processen niet die worden vermeld op de pagina met het schema.

  • [LinkedIn Learning] New learnings Test Connection

  Zie Het uitvoeren van integratiepakketprocessen plannen in Workspace ONE Experience Workflows.

Saba Learning Notification instellen

Het Workspace ONE Experience Workflows-integratiepakket met Saba Learning scant op nieuwe trainingscursussen die aan gebruikers worden toegewezen in de Saba Learning-service en maakt een melding met een link naar de nieuwe cursus in de Workspace ONE Intelligent Hub. Gebruikers kunnen op de link klikken om direct naar de trainingscursus in een webbrowser te gaan.

De volgorde van de werkstroom is als volgt.

 • Wanneer het Boomi-proces de aanvragen voor nieuwe trainingscursussen die Saba Learning heeft toegewezen aan gebruikers uitvoert, wordt een melding met de naam van het curriculum, de voortgangsstatus en de vervaldatum verzonden naar de gebruikers in Workspace ONE Intelligent Hub.
 • In de Workspace ONE Intelligent Hub-app klikken gebruikers op de link en worden ze naar de trainingscursus in een webbrowser geleid.

Vereisten

 • Identificeer uw primaire Saba Cloud URL.

  Als u de Saba-naam wilt vinden, gaat u naar het dashboard voor de Saba Cloud API en zoekt u de URL van het API-dashboard in de browser. Bijvoorbeeld: https://company-api.sabacloud.com.

 • Haal de client-ID en het clientgeheim van Saba Learning op. Deze informatie bevindt zich op het dashboard voor de Saba Cloud API. Als het clientgeheim niet is geconfigureerd, klikt u op GENERATE om het clientgeheim te genereren.
 • Haal de gebruikersnaam en het wachtwoord van de beheerder op.
 • Een e-mailadres om e-mailwaarschuwingen voor Experience Workflows te ontvangen wanneer een proces mislukt. E-mailwaarschuwingen worden verzonden wanneer een gepland proces om een of andere reden niet kan worden uitgevoerd.

Procedure

 1. Ga naar de pagina Start > Experience Workflows van de Hub Services-console.

  U wordt via deze pagina automatisch aangemeld bij uw Boomi-portal.

 2. Selecteer in de Boomi-portal de omgeving (PROD of TEST) waaraan u het Saba Learning-integratiepakket wilt toevoegen.
 3. Klik op INSTALL A NEW INTEGRATION en klik in het deelvenster Saba Learning op INSTALL.
 4. Configureer de connectorwaarden die vereist zijn voor het instellen van Saba Learning.
  Naam van tabblad Actie
  Saba Connector Voer de URL van de Saba Connector in. Bijvoorbeeld: https://<customer_name>-api.sabacloud.com.

  Als u de Saba-naam wilt vinden, gaat u naar het dashboard voor de Saba Cloud API en zoekt u de URL van het API-dashboard

 5. Geen actie vereist. De verbindings-URL's voor de tabbladen Workspace ONE Hub Services Connector, Workspace ONE Hub Services Patch Connector en Intermediate Data Storage Connector worden automatisch geconfigureerd. Wijzig deze instellingen niet.
 6. (Optioneel) Configureer uw SMTP-connector voor e-mail.

  De standaard SMTP-connector die wordt gebruikt voor het verzenden van e-mailberichten, is de VMware SMTP-service. Die standaardwaarde wordt niet op deze pagina weergegeven.

  Er is slechts één SMTP-connector geconfigureerd in de Workspace ONE Experience Workflows-service. De SMTP-connector wordt gebruikt voor alle integratiepakketten die u instelt.

  Opmerking: U kunt niet teruggaan naar de standaardinstellingen van de connector nadat u uw SMTP-connector heeft ingesteld.
  Naam van tabblad Actie
  EMAIL SMTP CONNECTOR
  HOST Voer de hostnaam van de SMTP-e-mailserver in.
  POORT Voer het poortnummer van de SMTP-server in.
 7. Klik op Doorgaan. Configureer de eigenschapswaarden op de pagina Saba Learning Properties.
  Eigenschappen Actie
  WORKSPACE ONE ACCESS USER GROUPS Voer de Workspace ONE Access-gebruikersgroepen in die de trainingsmelding ontvangen. Om meldingen te ontvangen, moeten gebruikers hetzelfde e-mailadres hebben in zowel de Workspace ONE Access-service als het Saba Learning-systeem.

  U kunt een door komma's gescheiden lijst met groepsnamen toevoegen.

  Als u geen waarde invoert, worden alle gebruikers opgevraagd. Alleen gebruikers die hetzelfde e-mailadres hebben in Saba Learning en in de Workspace ONE Access-service, ontvangen de trainingsmelding.

  SABA ADMIN USERNAME Voer de gebruikersnaam van de beheerder in.
  SABA ADMIN PASSWORD Voer het wachtwoord van de admingebruiker in.
  INITIAL RUN DAYS (<=90). De standaardwaarde is 7 dagen. Deze waarde is het aantal dagen terug in de tijd waarvoor gegevens moeten worden opgehaald. U kunt deze waarde wijzigen. Na de eerste uitvoering worden alleen de gegevens van de laatste succesvolle uitvoering opgehaald.
  ERROR EMAIL NOTIFICATION DL Voer een e-mailadres of distributielijstadres in om e-mailwaarschuwingen te ontvangen wanneer het proces mislukt. E-mailwaarschuwingen worden verzonden wanneer een gepland proces om een of andere reden niet kan worden uitgevoerd.

  Als u geen e-mailadres opgeeft, worden er geen foutmeldingen verzonden.

  SYSTEM NAME Voer de naam in die u in het meldingsbericht wilt weergeven. De standaardsysteemnaam is Saba.

  De naam wordt op twee plaatsen in de melding weergegeven.

  • Als titel van de melding.
  • Tekst in de link die de gebruiker naar de training leidt. Bijvoorbeeld: Bekijken in Saba.
  CUSTOM LOGO IMAGE LINK Voer een link naar het logo in dat u in het meldingsbericht wilt weergeven. De standaardlogolink is https://s3.amazonaws.com/vmw-mf-assets/connector-images/hub-saba.png.
 8. Als u uw SMTP-connector in stap 6 heeft geconfigureerd, configureert u op de pagina Email SMTP Properties de waarden voor de SMTP-eigenschappen.

  De VMware SMTP-service is standaard geconfigureerd. Die standaardwaarde wordt niet op deze pagina weergegeven.

  Eigenschappen Actie
  SENDER'S EMAIL ADDRESS SMTP-gebruikersnaam.

  In de meeste gevallen zijn de waarden voor EMAIL SMTP CONNECTOR HOST en SENDER'S EMAIL ADDRESS dezelfde.

  GEBRUIKERSNAAM Voer de gebruikersnaam van het SMTP-account in.
  PASSWORD Voer het wachtwoord in dat aan de gebruikersnaam is gekoppeld.
 9. Geen actie vereist. De instellingen voor de Workspace ONE Access-eigenschappen TENANT URL, REMOTE APP CLIENT ID en REMOTE APP SHARED SECRET zijn vooraf geconfigureerd. Wijzig deze instellingen niet.
 10. Klik op CONTINUE.
 11. Nadat u de eigenschappenwaarde heeft geconfigureerd, test u de verbindingen die zijn gekoppeld aan de Saba Learning Notification-configuratie voordat u het meldingsproces uitvoert.
  1. Klik op de pagina SCHEDULE/RUN op de rij [Saba] Learning Notifications Test Connection voor Saba op RUN NOW om de test uit te voeren.
  2. Klik op VIEW EXECUTION HISTORY om het resultaat van de test van het verbindingsproces te zien.

   In de kolom Status worden de uitvoeringsresultaten van de test weergegeven. Als de test is gelukt, wordt Complete weergegeven. Als het verbindingsproces is mislukt, wordt Error weergegeven.

  3. Als u wilt controleren op details van de test en het foutbericht wilt zien als u een fout heeft ontvangen, klikt u op de procesrij.
  4. Als de test is gelukt, configureert u het schema voor het integratiepakket.
 12. Maak een schema in de planner [Saba] Learning Notifications [Workspace ONE] om meldingen over nieuwe leermogelijkheden te verzenden.

  Plan de volgende processen niet die worden vermeld op de pagina met het schema.

  • [Saba] Learning Notifications Test Connection

  Zie Het uitvoeren van integratiepakketprocessen plannen in Workspace ONE Experience Workflows.

Salesforce Opportunity Discount Approval instellen

Met het Workspace ONE Experience Workflows-integratiepakket met Salesforce kunnen gebruikers aanvragen voor opportunitykortingen die in Salesforce zijn gemaakt, goedkeuren of weigeren via de Workspace ONE Intelligent Hub-portal. Deze Experience Workflow scant naar kortingsaanvragen in Salesforce die goedkeuring vereisen en maakt vervolgens een goedkeuringsmelding in Workspace ONE Intelligent Hub waarop de goedkeurders kunnen reageren.

De volgorde van de werkstroom is als volgt.

 • Wanneer een vertegenwoordiger een opportunity maakt met een korting die groter is dan de vooraf ingestelde drempelwaarde in Salesforce, wordt een aanvraag gemaakt om de korting goed te keuren.
 • Wanneer het Boomi-proces de aanvraag uitvoert om een kortingsaanvraag van Salesforce goed te keuren, wordt een melding naar de goedkeurders in Workspace ONE Intelligent Hub verzonden.
 • In Workspace ONE Intelligent Hub kan de goedkeurder de aanvraag goedkeuren of weigeren.
 • Boomi synchroniseert het antwoord van de gebruiker met Salesforce om de opportunityaanvraag bij te werken.

Vereisten

 • URL van het Salesforce-account.
  1. Ga in Salesforce naar Setup en voer Site in in het zoekvak Quick Find.
  2. Klik op Domains.
  3. Kopieer de domeinnaam.
 • URL van Salesforce OAuth SOAP-eindpunt, bijvoorbeeld services/Soap/u/56.0
 • Beveiligingstoken voor uw Salesforce-account.

  Wanneer u een Salesforce-account maakt, stuurt Salesforce u een e-mailbericht van support@salesforce.com naar het e-mailadres dat is gekoppeld aan het account. Het onderwerp van de e-mail is salesforce.com security token confirmation. Dit e-mailbericht bevat het beveiligingstoken voor het account en wordt niet opgeslagen in uw Salesforce-account. Als u de e-mail kwijtraakt of de waarde van het beveiligingstoken vergeet, moet u het opnieuw genereren. Wanneer u het accountwachtwoord wijzigt of het verloopt, wordt het beveiligingstoken opnieuw gegenereerd en wordt een soortgelijke e-mail verzonden.

 • Stappen om het beveiligingstoken voor uw Salesforce-account op te halen of opnieuw in te stellen
  1. Meld u aan bij Salesforce via het Salesforce-account dat is geconfigureerd voor Experience Workflows.
  2. Selecteer Setup in het Salesforce-gebruikersmenu.
  3. Vouw in het menu aan de linkerkant onder Personal Setup My Personal Information uit en klik vervolgens op Reset My Security Token.

   Volg de instructies op het scherm. Er wordt een nieuw e-mailbericht verzonden met het nieuwe beveiligingstoken.

 • Een e-mailadres om e-mailwaarschuwingen voor Experience Workflows te ontvangen wanneer een proces mislukt. E-mailwaarschuwingen worden verzonden wanneer een gepland proces om een of andere reden niet kan worden uitgevoerd.

Procedure

 1. Ga naar de pagina Start > Experience Workflows in de Hub Services-console.

  U wordt via deze pagina automatisch aangemeld bij uw Boomi-portal.

 2. Selecteer in de Boomi-portal de omgeving (PROD of TEST) om Salesforce Opportunity Discount Approvals toe te voegen.
 3. Klik op INSTALL A NEW INTEGRATION en klik in het deelvenster Salesforce - Opportunity Discount Approvals op INSTALL.
 4. Configureer de connectorwaarden die vereist zijn voor het instellen van Salesforce.
  Naam van tabblad Actie
  Salesforce Connector Voer uw klant-URL van Salesforce in. U kunt de Salesforce-URL kopiëren uit de URL van uw Salesforce-instantie. Voer deze bijvoorbeeld in als https://<customer_name>.salesforce.com.
 5. Geen actie vereist. De verbindings-URL's voor de tabbladen Workspace ONE Hub Services Connector, Workspace ONE Hub Services Patch Connector en Intermediate Data Storage Connector worden automatisch geconfigureerd. Wijzig deze instellingen niet.
 6. (Optioneel) Configureer uw SMTP-connector voor e-mail.

  De standaard SMTP-connector die wordt gebruikt voor het verzenden van e-mailberichten, is de VMware SMTP-service. Die standaardwaarde wordt niet op deze pagina weergegeven.

  Er is slechts één SMTP-connector geconfigureerd in de Workspace ONE Experience Workflows-service. De SMTP-connector wordt gebruikt voor alle integratiepakketten die u instelt.

  Opmerking: U kunt niet teruggaan naar de standaardinstellingen van de connector nadat u uw SMTP-connector heeft ingesteld.
  Naam van tabblad Actie
  EMAIL SMTP CONNECTOR
  HOST Voer de hostnaam van de SMTP-e-mailserver in.
  POORT Voer het poortnummer van de SMTP-server in.
 7. Klik op Continue om de pagina Salesforce Opportunity Properties te configureren.
  Eigenschappen Actie
  SALESFORCE ADMIN USERNAME Voer de gebruikersnaam voor de Salesforce-login in.
  SALESFORCE SECURE COMBINATION TOKEN Het beveiligde combinatietoken is een combinatie van uw wachtwoord en uw Salesforce-beveiligingstoken dat u heeft verkregen als vereiste voor het configureren van Salesforce - Opportunity Discount Approvals.

  U voegt het token toe aan het einde van uw wachtwoord. Als het wachtwoord bijvoorbeeld Xyz@2020 is en het beveiligingstoken 1y3Zqwr34QD is, voert u Xyz@20201y3Zqwr34QD in als het beveiligde combinatietoken. Houd er rekening mee dat het token hoofdlettergevoelig is en spaties niet zijn toegestaan.

  SALESFORCE OAUTH SOAP ENDPOINT Voer het Salesforce OAuth SOAP-eindpunt in dat uw organisatie gebruikt. Voer deze bijvoorbeeld in als services/Soap/u/56.0.
  SALESFORCE ACCOUNT URL Voer de URL van uw Salesforce-account in. Bijvoorbeeld: https://customername.salesforce.com/.
  WORKSPACE ONE ACCESS USER GROUPS

  Voer de Workspace ONE Access-gebruikersgroepen in die de goedkeuringsmelding ontvangen. Om meldingen te ontvangen, moeten gebruikers hetzelfde e-mailadres hebben in zowel de Workspace ONE Access-service als het Salesforce-systeem.

  U kunt een door komma's gescheiden lijst met groepsnamen toevoegen.

  Als u geen waarde invoert, worden alle gebruikers opgevraagd. Alleen gebruikers die hetzelfde e-mailadres hebben in Salesforce en in de Workspace ONE Access-service, ontvangen de goedkeuringsmelding.

  INITIAL RUN DAYS (<=90) De standaardwaarde is 7 dagen. Deze waarde is het aantal dagen terug in de tijd waarvoor gegevens moeten worden opgehaald. U kunt deze waarde wijzigen. Na de eerste uitvoering worden alleen de gegevens van de laatste succesvolle uitvoering opgehaald.
  ERROR EMAIL NOTIFICATION DL Voer een e-mailadres of distributielijstadres in om e-mailwaarschuwingen te ontvangen wanneer het proces mislukt. E-mailwaarschuwingen worden verzonden wanneer een gepland proces om een of andere reden niet kan worden uitgevoerd.

  Als u geen e-mailadres opgeeft, worden er geen foutmeldingen verzonden.

  SYSTEM NAME Voer de naam in die u in het meldingsbericht wilt weergeven. De standaardsysteemnaam is Salesforce.
  CUSTOM LOGO IMAGE LINK Voer een link naar het logo in dat u in het meldingsbericht wilt weergeven. De standaardlogolink https://s3.amazonaws.com/vmw-mf-assets/connector-images/hub-salesforce.png.
 8. Als u uw SMTP-connector in stap 6 heeft geconfigureerd, configureert u op de pagina Email SMTP Properties de waarden voor de SMTP-eigenschappen.

  De VMware SMTP-service is standaard geconfigureerd. Die standaardwaarde wordt niet op deze pagina weergegeven.

  Eigenschappen Actie
  SENDER'S EMAIL ADDRESS SMTP-gebruikersnaam.

  In de meeste gevallen zijn de waarden voor EMAIL SMTP CONNECTOR HOST en SENDER'S EMAIL ADDRESS dezelfde.

  GEBRUIKERSNAAM Voer de gebruikersnaam van het SMTP-account in.
  PASSWORD Voer het wachtwoord in dat aan de gebruikersnaam is gekoppeld.
 9. Geen actie vereist. De instellingen voor de Workspace ONE Access-eigenschappen TENANT URL, REMOTE APP CLIENT ID en REMOTE APP SHARED SECRET zijn vooraf geconfigureerd. Wijzig deze instellingen niet.
 10. Klik op CONTINUE.
 11. Nadat u de eigenschappenwaarde heeft geconfigureerd, test u de verbindingen die zijn gekoppeld aan de Salesforce-configuratie voordat u het meldingsproces voor goedkeuringen uitvoert.
  1. Klik op de pagina SCHEDULE/RUN op de rij [Salesforce] Opportunity Discount Approvals Test Connection voor Salesforce op RUN NOW om de test uit te voeren.
  2. Klik op VIEW EXECUTION HISTORY om het resultaat van de test van het verbindingsproces te zien.

   In de kolom Status worden de uitvoeringsresultaten van de test weergegeven. Als de test is gelukt, wordt Complete weergegeven. Als het verbindingsproces is mislukt, wordt Error weergegeven.

  3. Als u wilt controleren op details van de test en het foutbericht wilt zien als u een fout heeft ontvangen, klikt u op de procesrij.
  4. Als de test is gelukt, configureert u het schema voor het integratiepakket.
 12. Maak een schema in de planner [Salesforce] Opportunity Discount Approvals [Workspace ONE] om meldingen van goedkeuringsaanvragen te verzenden.

  Plan de volgende processen niet die worden vermeld op de pagina met het schema.

  • [Workspace ONE] Opportunity Discount Action [Salesforce]
  • [Salesforce] Opportunity Discount Approvals Test Connection

  Zie Het uitvoeren van integratiepakketprocessen plannen in Workspace ONE Experience Workflows.

Saviynt Access Approval instellen

Het Workspace ONE Experience Workflows-integratiepakket met Saviynt scant naar aanvragen om toegang te krijgen tot een recht in de Saviynt-applicatie en maakt een toegangsaanvraagmelding in Workspace ONE Intelligent Hub waarop de goedkeurder kan reageren om de toegangsaanvraag goed te keuren of te weigeren.

De volgorde van de werkstroom is als volgt.

 • Een eindgebruiker initieert een aanvraag om toegang te krijgen tot een recht in Saviynt.
 • Wanneer het Boomi-proces de aanvraag voor toegang vanuit Saviynt uitvoert, wordt een melding naar de goedkeurder in de Workspace ONE Intelligent Hub-app verzonden.
 • In de Workspace ONE Intelligent Hub-app kan de goedkeurder de aanvraag voor toegang tot het recht goedkeuren of weigeren.
 • Workspace ONE Intelligent Hub verzendt het antwoord van de goedkeurder naar Saviynt.

Vereisten

 • De volgende informatie van een serviceaccount in Saviynt is vereist.

  • Connector-URL in de indeling https://<saviynt_url>.saviyntcloud.com.
  • Gebruikersnaam van Saviynt-account.
  • Wachtwoord van Saviynt-account.

  Saviynt beveelt aan dat u een toegewezen gebruiker maakt met de laagste toegangsrechten die nodig zijn om de Saviynt-API aan te roepen en toegang te krijgen tot auditlogboeken.

  Koppel in Enterprise Identity Cloud (EIC) de SAV-rol Role Admin of een aangepaste SAV-rol aan de gebruiker.

  De volgende stappen zijn een algemeen overzicht van de stappen die vereist zijn in de Saviynt-console om de gebruiker van het Saviynt-serviceaccount te maken en rechten in te stellen. Raadpleeg de documentatie voor Saviynt voor instructies over het maken van de gebruiker, het beheren van gebruikerswachtwoorden en het maken van SAV-rollen.

  1. Maak een gebruikers-ID, bijvoorbeeld VMWARE_REST_API.
  2. Als u een servicegebruiker wilt maken, gaat u naar ADMIN > Identity Repository > Identity Repository. Klik op Create Users.
  3. Om het gebruikerswachtwoord opnieuw in te stellen, gaat u naar ADMIN > Admin Functions en zoek u naar de UserID. Klik op Manage > Change Password.

  Een Saviynt-beheerdersrol maken:

  1. Maak een SAV-rol, bijvoorbeeld ROLE_API.
  2. Wijs SAV-rolrechten toe.
  3. Wijs het recht voor toegang tot de URL van de webservice toe aan de rol API SAV.
  4. Om de SAV-rol te maken, voegt u alle webservicetoegang toe aan Feature Access.
  5. Voeg de SAV-rol toe aan de gebruiker die hierboven is gemaakt. Ga naar ADMIN > SAV Roles en selecteer de SAV-rol ROLE_API en voeg de gebruiker toe onder Users > Actions.
 • Een e-mailadres om e-mailwaarschuwingen voor Experience Workflows te ontvangen wanneer een proces mislukt. E-mailwaarschuwingen worden verzonden wanneer een gepland proces om een of andere reden niet kan worden uitgevoerd.

Procedure

 1. Ga naar de pagina Start > Experience Workflows van de Hub Services-console.

  U wordt via deze pagina automatisch aangemeld bij uw Boomi-portal.

 2. Selecteer in de Boomi-portal de omgeving (PROD of TEST) waaraan u het Saviynt-integratiepakket wilt toevoegen.
 3. Klik op INSTALL A NEW INTEGRATION en klik in het deelvenster Saviynt Access Approval op INSTALL.
 4. Configureer de connectorwaarden die zijn vereist voor het instellen van Saviynt.
  Naam van tabblad Actie
  Saviynt Connector Voer de URL van uw Saviynt-klantaccount in. Bijvoorbeeld: https://<saviynt_url>.saviyntcloud.com.
 5. Geen actie vereist. De verbindings-URL's voor de tabbladen Workspace ONE Hub Services Connector, Workspace ONE Hub Services Patch Connector en Intermediate Data Storage Connector worden automatisch geconfigureerd. Wijzig deze instellingen niet.
 6. (Optioneel) Configureer uw SMTP-connector voor e-mail.

  De standaard SMTP-connector die wordt gebruikt voor het verzenden van e-mailberichten, is de VMware SMTP-service. Die standaardwaarde wordt niet op deze pagina weergegeven.

  Er is slechts één SMTP-connector geconfigureerd in de Workspace ONE Experience Workflows-service. De SMTP-connector wordt gebruikt voor alle integratiepakketten die u instelt.

  Opmerking: U kunt niet teruggaan naar de standaardinstellingen van de connector nadat u uw SMTP-connector heeft ingesteld.
  Naam van tabblad Actie
  EMAIL SMTP CONNECTOR
  HOST Voer de hostnaam van de SMTP-e-mailserver in.
  POORT Voer het poortnummer van de SMTP-server in.
 7. Klik op Doorgaan. Configureer de eigenschapswaarden op de pagina Saviynt Access Request Properties.
  Eigenschappen Actie
  SAVIYNT ACCOUNT URL (BASE URL) Voer de URL van uw Saviynt-klantaccount in. Bijvoorbeeld: <company>-qa-restapi.onbmc.com.
  SAVIYNT USERNAME Voer de gebruikersnaam in om toegang te krijgen tot het Saviynt-serviceaccount
  SAVIYNT PASSWORD Voer het wachtwoord in voor toegang tot het BMC Helix-serviceaccount.
  WORKSPACE ONE ACCESS USER GROUPS

  Voer de Workspace ONE Access-gebruikersgroepen in die de goedkeuringsmelding ontvangen. Om meldingen te ontvangen, moeten gebruikers hetzelfde e-mailadres hebben in zowel de Workspace ONE Access-service als het Saviynt-systeem.

  U kunt een door komma's gescheiden lijst met groepsnamen toevoegen.

  Als u geen waarde invoert, worden alle gebruikers opgevraagd. Alleen gebruikers die hetzelfde e-mailadres hebben in Saviynt in de Workspace ONE Access-service, ontvangen de melding van de opdrachtgoedkeuring.

  INITIAL RUN DAYS (<=90) De standaardwaarde is 7 dagen. Deze waarde is het aantal dagen terug in de tijd waarvoor gegevens moeten worden opgehaald. U kunt deze waarde wijzigen. Na de eerste uitvoering worden alleen de gegevens van de laatste succesvolle uitvoering opgehaald.
  ERROR EMAIL NOTIFICATION DL

  Voer een e-mailadres of distributielijstadres in om e-mailwaarschuwingen te ontvangen wanneer het proces mislukt. E-mailwaarschuwingen worden verzonden wanneer een gepland proces om een of andere reden niet kan worden uitgevoerd.

  Als u geen e-mailadres opgeeft, worden er geen foutmeldingen verzonden.

  SYSTEM NAME Voer de naam in die u in het meldingsbericht wilt weergeven. De standaardsysteemnaam is Saviynt.
  CUSTOM LOGO IMAGE LINK Voer een link naar het logo in dat u in het meldingsbericht wilt weergeven. De standaardlogolink is https://saviynt.com/wp-content/uploads/2019/04/saviynt-logo.svg.
 8. Als u uw SMTP-connector in stap 6 heeft geconfigureerd, configureert u op de pagina Email SMTP Properties de waarden voor de SMTP-eigenschappen.

  De VMware SMTP-service is standaard geconfigureerd. Die standaardwaarde wordt niet op deze pagina weergegeven.

  Eigenschappen Actie
  SENDER'S EMAIL ADDRESS SMTP-gebruikersnaam.

  In de meeste gevallen zijn de waarden voor EMAIL SMTP CONNECTOR HOST en SENDER'S EMAIL ADDRESS dezelfde.

  GEBRUIKERSNAAM Voer de gebruikersnaam van het SMTP-account in.
  PASSWORD Voer het wachtwoord in dat aan de gebruikersnaam is gekoppeld.
 9. Geen actie vereist. De instellingen voor de Workspace ONE Access-eigenschappen TENANT URL, REMOTE APP CLIENT ID en REMOTE APP SHARED SECRET zijn vooraf geconfigureerd. Wijzig deze instellingen niet.
 10. Klik op CONTINUE.
 11. Nadat u de eigenschapswaarde heeft geconfigureerd, test u de verbindingen die zijn gekoppeld aan de Saviynt-configuratie vóór het plannen wanneer het meldingsproces voor goedkeuringen van opdrachtaanvragen wordt uitgevoerd.
  1. Klik op de pagina SCHEDULE/RUN op de rij [Saviynt] Access Approvals Test Connection voor Saviynt op RUN NOW om de test uit te voeren.
  2. Klik op VIEW EXECUTION HISTORY om het resultaat van de test van het verbindingsproces te zien.

   In de kolom Status worden de uitvoeringsresultaten van de test weergegeven. Als de test is gelukt, wordt Complete weergegeven. Als het verbindingsproces is mislukt, wordt Error weergegeven.

  3. Als u wilt controleren op details van de test en het foutbericht wilt zien als u een fout heeft ontvangen, klikt u op de procesrij.
  4. Als de test is gelukt, configureert u het schema voor het integratiepakket.
 12. Maak een schema in de planner [Saviynt] Access Approvals [Workspace ONE] om meldingen te verzenden.

  Plan de volgende processen niet die worden vermeld op de pagina met het schema.

  • [Workspace ONE] Access Approvals [Saviynt]
  • [Saviynt] Access Approvals Test Connection

  Zie Het uitvoeren van integratiepakketprocessen plannen in Workspace ONE Experience Workflows.

ServiceNow Requisition Ticket Approval instellen

Het Workspace ONE Experience Workflows-integratiepakket met ServiceNow scant naar opdrachttickets in ServiceNow die goedkeuring vereisen en maakt een goedkeuringsmelding in Workspace ONE Intelligent Hub waarop de goedkeurder kan reageren om het ticket goed te keuren of te weigeren.

De volgorde van de werkstroom is als volgt.

 • Een eindgebruiker vraagt een resource via ServiceNow aan voor een vooraf ingesteld dollarbedrag en voor die aanvraag is goedkeuring vereist. De aanvraag wordt getagd als in behandeling in ServiceNow.
 • Wanneer het Boomi-proces de aanvraag voor ticketgoedkeuring vanuit ServiceNow uitvoert, wordt een melding naar de goedkeurder in de Workspace ONE Intelligent Hub-app verzonden.
 • In de Workspace ONE Intelligent Hub-app kan de goedkeurder de aanvraag goedkeuren of weigeren.
 • Workspace ONE Intelligent Hub verzendt het antwoord van de goedkeurder naar ServiceNow.

Vereisten

 • ServiceNow-URL. Bijvoorbeeld: https://<uwbedrijf>.service-now.com.
 • Registreer uw Workspace ONE Access-applicatie bij uw ServiceNow-instantie.
  1. Ga in ServiceNow naar System OAuth > Application Registry. Klik op New en selecteer Create an OAuth API endpoint for external clients en vul het formulier in.
  2. Nadat het formulier is verzonden, zoekt u de applicatienaam die u heeft geregistreerd. Zoek en kopieer de waarde voor Client ID en Client Secret.

  U voegt deze informatie toe aan de ServiceNow-eigenschappenpagina.

 • Stel in ServiceNow een gebruiker met de beheerdersrol in met de minimaal vereiste toegang en rechten om de aanvraag goed te keuren of te weigeren.
  1. Zoek in Filter Navigator naar Users. 
  2. Ga naar Users en klik op New om een nieuwe gebruiker te maken. 
  3. Geef uw gebruikers-ID, voornaam, achternaam, e-mailadres, wachtwoord op. En controleer alleen toegang tot webservices en gebruiker van interne integratie. 
  4. Klik vervolgens op Bewerken om de rollen toe te voegen. De rol approval_admin moet worden toegevoegd om de aanvraag goed te keuren of te weigeren. De andere rol die u toevoegt, moet in de volgende tabellen worden toegevoegd aan de toegangscontroles (ACL's). 
  5. Maak een aangepaste rol met de volgende toegangscontroles (ACL's).
   Tabellen Toegangsrechten
   sc_request (Aanvragen) Lezen en schrijven
   sysapproval_approver (Goedkeuringen) Lezen en schrijven
   sys_user (Gebruikers) Lezen
   sc_req_item (Aanvraagitems) Lezen
 • Beperkingsbereik voor OAuth-toegang van ServiceNow
  1. Ga naar het vervolgkeuzemenu van de systeembeheerder aan de rechterkant van uw ServiceNow-console.
  2. Klik op Elevate Roles. Schakel Security Admin in en klik vervolgens op OK in het geopende deelvenster.
 • Een e-mailadres om e-mailwaarschuwingen voor Experience Workflows te ontvangen wanneer een proces mislukt. E-mailwaarschuwingen worden verzonden wanneer een gepland proces om een of andere reden niet kan worden uitgevoerd.

Procedure

 1. Ga naar de pagina Start > Experience Workflows van de Hub Services-console.

  U wordt via deze pagina automatisch aangemeld bij uw Boomi-portal.

 2. Selecteer in de Boomi-portal de omgeving (PROD of TEST) waaraan u het integratiepakket ServiceNow Requisition Ticket Approval wilt toevoegen.
 3. Klik op INSTALL A NEW INTEGRATION en klik in het deelvenster ServiceNow Requisition Approvals op INSTALL.
 4. Configureer de connectorwaarden die vereist zijn voor het instellen van ServiceNow.
  Naam van tabblad Actie
  ServiceNow Connector Voer de URL van uw ServiceNow-klantaccount in. Bijvoorbeeld: https://<uwbedrijf>.service-now.com.
 5. Geen actie vereist. De verbindings-URL's voor de tabbladen Workspace ONE Hub Services Connector, Workspace ONE Hub Services Patch Connector en Intermediate Data Storage Connector worden automatisch geconfigureerd. Wijzig deze instellingen niet.
 6. (Optioneel) Configureer uw SMTP-connector voor e-mail.

  De standaard SMTP-connector die wordt gebruikt voor het verzenden van e-mailberichten, is de VMware SMTP-service. Die standaardwaarde wordt niet op deze pagina weergegeven.

  Er is slechts één SMTP-connector geconfigureerd in de Workspace ONE Experience Workflows-service. De SMTP-connector wordt gebruikt voor alle integratiepakketten die u instelt.

  Opmerking: U kunt niet teruggaan naar de standaardinstellingen van de connector nadat u uw SMTP-connector heeft ingesteld.
  Naam van tabblad Actie
  EMAIL SMTP CONNECTOR
  HOST Voer de hostnaam van de SMTP-e-mailserver in.
  POORT Voer het poortnummer van de SMTP-server in.
 7. Klik op Doorgaan. Configureer de eigenschapswaarden op de pagina ServiceNow Requisition Properties.
  Eigenschappen Actie
  SERVICESNOW ACCOUNT URL (BASE URL) Voer de URL van uw ServiceNow-klantaccount in. Bijvoorbeeld: https://<customer_name>.service-now.com/.
  SERVICENOW CLIENT ID Voer de client-ID in die in het ServiceNow-applicatieregister is gemaakt
  SERVICENOW CLIENT SECRET Voer het clientgeheim in dat in het ServiceNow-applicatieregister is gemaakt.
  SERVICENOW ADMIN USERNAME Voer de gebruikersnaam van de ServiceNow-beheerder in.
  SERVICENOW ADMIN PASSWORD Voer het wachtwoord van de admingebruiker voor ServiceNow in.
  WORKSPACE ONE ACCESS USER GROUPS

  Voer de Workspace ONE Access-gebruikersgroepen in die de goedkeuringsmelding ontvangen. Om meldingen te ontvangen, moeten gebruikers hetzelfde e-mailadres hebben in zowel de Workspace ONE Access-service als het ServiceNow-systeem.

  U kunt een door komma's gescheiden lijst met groepsnamen toevoegen.

  Als u geen waarde invoert, worden alle gebruikers opgevraagd. Alleen gebruikers die hetzelfde e-mailadres hebben in ServiceNow en in de Workspace ONE Access-service, ontvangen de melding van de opdrachtgoedkeuring.

  INITIAL RUN DAYS (<90) De standaardwaarde is 7 dagen. Deze waarde is het aantal dagen terug in de tijd waarvoor gegevens moeten worden opgehaald. U kunt deze waarde wijzigen. Na de eerste uitvoering worden alleen de gegevens van de laatste succesvolle uitvoering opgehaald.
  ERROR EMAIL NOTIFICATION DL

  Voer een e-mailadres of distributielijstadres in om e-mailwaarschuwingen te ontvangen wanneer het proces mislukt. E-mailwaarschuwingen worden verzonden wanneer een gepland proces om een of andere reden niet kan worden uitgevoerd.

  Als u geen e-mailadres opgeeft, worden er geen foutmeldingen verzonden.

  SYSTEM NAME Voer de naam in die u in het meldingsbericht wilt weergeven. De standaardsysteemnaam is ServiceNow.
  CUSTOM LOGO IMAGE LINK Voer een link naar het logo in dat u in het meldingsbericht wilt weergeven. De standaardlogolink is https://s3.amazonaws.com/vmw-mf-assets/connector-images/hub-servicenow.png.
 8. Als u uw SMTP-connector in stap 6 heeft geconfigureerd, configureert u op de pagina Email SMTP Properties de waarden voor de SMTP-eigenschappen.

  De VMware SMTP-service is standaard geconfigureerd. Die standaardwaarde wordt niet op deze pagina weergegeven.

  Eigenschappen Actie
  SENDER'S EMAIL ADDRESS SMTP-gebruikersnaam.

  In de meeste gevallen zijn de waarden voor EMAIL SMTP CONNECTOR HOST en SENDER'S EMAIL ADDRESS dezelfde.

  GEBRUIKERSNAAM Voer de gebruikersnaam van het SMTP-account in.
  PASSWORD Voer het wachtwoord in dat aan de gebruikersnaam is gekoppeld.
 9. Geen actie vereist. De instellingen voor de Workspace ONE Access-eigenschappen TENANT URL, REMOTE APP CLIENT ID en REMOTE APP SHARED SECRET zijn vooraf geconfigureerd. Wijzig deze instellingen niet.
 10. Klik op CONTINUE.
 11. Nadat u de eigenschappenwaarde heeft geconfigureerd, test u de verbindingen die zijn gekoppeld aan de ServiceNow-configuratie vóór het plannen wanneer het meldingsproces voor goedkeuringen van opdrachtaanvragen wordt uitgevoerd.
  1. Klik op de pagina SCHEDULE/RUN op de rij [ServiceNow] Requisition Request Approvals Test Connection voor ServiceNow op RUN NOW om de test uit te voeren.
  2. Klik op VIEW EXECUTION HISTORY om het resultaat van de test van het verbindingsproces te zien.

   In de kolom Status worden de uitvoeringsresultaten van de test weergegeven. Als de test is gelukt, wordt Complete weergegeven. Als het verbindingsproces is mislukt, wordt Error weergegeven.

  3. Als u wilt controleren op details van de test en het foutbericht wilt zien als u een fout heeft ontvangen, klikt u op de procesrij.
  4. Als de test is gelukt, configureert u het schema voor het integratiepakket.
 12. Maak een schema in de planner [ServiceNow] Requisition Request Approvals [Workspace ONE] om meldingen te verzenden.

  Plan de volgende processen niet die worden vermeld op de pagina met het schema.

  • [Workspace ONE] Requisition Approval Action [ServiceNow]
  • [Workspace ONE] Requisition Attachment [ServiceNow]
  • [ServiceNow] Requisition Request Approvals Test Connection

  Zie Het uitvoeren van integratiepakketprocessen plannen in Workspace ONE Experience Workflows.

Goedkeuring voor ServiceNow-wijzigingsaanvragen instellen

Het integratiepakket voor goedkeuringen van ServiceNow-wijzigingsaanvragen voor Workspace ONE Experience Workflows scant op wijzigingsaanvragen in ServiceNOW die goedkeuring vereisen en maakt een goedkeuringsmelding in de Workspace ONE Intelligent Hub-app waarop de goedkeurder kan reageren om de wijzigingsaanvraag goed te keuren of te weigeren.

De volgorde van de werkstroom is als volgt.

 • Er wordt een wijzigingsaanvraag in ServiceNow gestart.
 • Wanneer het Boomi-proces de wijzigingsaanvraag van ServiceNow uitvoert, wordt een melding naar de goedkeurder in de Workspace ONE Intelligent Hub-app verzonden.
 • In de Workspace ONE Intelligent Hub-app kan de goedkeurder de wijzigingsaanvraag goedkeuren of weigeren.
 • Workspace ONE Intelligent Hub verzendt het antwoord van de goedkeurder naar ServiceNow. De meldingskaart wordt verplaatst naar geschiedenis.

Vereisten

 • ServiceNow-URL. Bijvoorbeeld: https://<uwbedrijf>.service-now.com.
 • Registreer uw Workspace ONE Access-applicatie bij uw ServiceNow-instantie.
  1. Ga in ServiceNow naar System OAuth > Application Registry. Klik op New en selecteer Create an OAuth API endpoint for external clients en vul het formulier in.
  2. Nadat het formulier is verzonden, zoekt u de applicatienaam die u heeft geregistreerd. Zoek en kopieer de waarde voor Client ID en Client Secret.

  U voegt deze informatie toe aan de pagina met ServiceNow-eigenschappen wanneer u het integratiepakket in Workspace ONE Experience Workflows configureert.

 • Stel in ServiceNow een gebruiker met de beheerdersrol in met de minimaal vereiste toegang en rechten om de aanvraag goed te keuren of te weigeren.
  1. Zoek in Filter Navigator naar Users. 
  2. Ga naar Users en klik op New om een nieuwe gebruiker te maken. 
  3. Geef uw gebruikers-ID, voornaam, achternaam, e-mailadres, wachtwoord op. En controleer alleen toegang tot webservices en gebruiker van interne integratie. 
  4. Klik vervolgens op Bewerken om de rollen toe te voegen. De rol approval_admin moet worden toegevoegd om de aanvraag goed te keuren of te weigeren. De andere rol die u toevoegt, moet in de volgende tabellen worden toegevoegd aan de toegangscontroles (ACL's). 
  5. Maak een aangepaste rol met de volgende toegangscontroles (ACL's).
   Tabellen Toegangsrechten
   change_request Lezen en schrijven
   cmdb_ci Lezen
   task_ci Lezen
   sys_user (Gebruikers) Lezen
 • Beperkingsbereik voor OAuth-toegang van ServiceNow
  1. Ga naar het vervolgkeuzemenu van de systeembeheerder aan de rechterkant van uw ServiceNow-console.
  2. Klik op Elevate Roles. Schakel Security Admin in en klik vervolgens op OK in het geopende deelvenster.
 • Een e-mailadres om e-mailwaarschuwingen voor Experience Workflows te ontvangen wanneer een proces mislukt. E-mailwaarschuwingen worden verzonden wanneer een gepland proces om een of andere reden niet kan worden uitgevoerd.

Procedure

 1. Ga naar de pagina Start > Experience Workflows van de Hub Services-console.

  U wordt via deze pagina automatisch aangemeld bij uw Boomi-portal.

 2. Selecteer in de Boomi-portal de omgeving (PROD of TEST) waaraan u het integratiepakket voor goedkeuring van ServiceNow-wijzigingsaanvragen wilt toevoegen.
 3. Klik op INSTALL A NEW INTEGRATION en klik in het deelvenster ServiceNow Change Request Approvals op INSTALL.
 4. Configureer de connectorwaarden die vereist zijn voor het instellen van ServiceNow.
  Naam van tabblad Actie
  ServiceNow Connector Voer de URL van uw ServiceNow-klantaccount in. Bijvoorbeeld: https://<uwbedrijf>.service-now.com.
 5. De verbindings-URL's voor de tabbladen Workspace ONE Hub Services Connector, Workspace ONE Hub Services Patch Connector en Intermediate Data Storage Connector worden automatisch geconfigureerd. Wijzig deze instellingen niet.
 6. (Optioneel) Configureer uw SMTP-connector voor e-mail.

  De standaard SMTP-connector die wordt gebruikt voor het verzenden van e-mailberichten, is de VMware SMTP-service. Die standaardwaarde wordt niet op deze pagina weergegeven.

  Er is slechts één SMTP-connector geconfigureerd in de Workspace ONE Experience Workflows-service. De SMTP-connector wordt gebruikt voor alle integratiepakketten die u instelt.

  Opmerking: U kunt niet teruggaan naar de standaardinstellingen van de connector nadat u uw SMTP-connector heeft ingesteld.
  Naam van tabblad Actie
  EMAIL SMTP CONNECTOR
  HOST Voer de hostnaam van de SMTP-e-mailserver in.
  POORT Voer het poortnummer van de SMTP-server in.
 7. Klik op Doorgaan. Configureer de eigenschapswaarden op de pagina ServiceNow Change Properties.
  Eigenschappen Actie
  SERVICESNOW ACCOUNT URL (BASE URL) Voer de URL van uw ServiceNow-klantaccount in. Bijvoorbeeld: https://<customer_name>.service-now.com/.
  SERVICENOW CLIENT ID Voer de client-ID in die in het ServiceNow-applicatieregister is gemaakt
  SERVICENOW CLIENT SECRET Voer het clientgeheim in dat in het ServiceNow-applicatieregister is gemaakt.
  SERVICENOW ADMIN USERNAME Voer de gebruikersnaam van de ServiceNow-beheerder in.
  SERVICENOW ADMIN PASSWORD Voer het wachtwoord van de admingebruiker voor ServiceNow in.
  WORKSPACE ONE ACCESS USER GROUPS

  Voer de Workspace ONE Access-gebruikersgroepen in die de goedkeuringsmelding ontvangen. Om meldingen te ontvangen, moeten gebruikers hetzelfde e-mailadres hebben in zowel de Workspace ONE Access-service als het ServiceNow-systeem.

  U kunt een door komma's gescheiden lijst met groepsnamen toevoegen.

  Als u geen waarde invoert, worden alle gebruikers opgevraagd. Alleen gebruikers die hetzelfde e-mailadres hebben in ServiceNow en in de Workspace ONE Access-service, ontvangen de melding van de wijzigingsaanvraag.

  INITIAL RUN DAYS (<90) De standaardwaarde is 7 dagen. Deze waarde is het aantal dagen terug in de tijd waarvoor gegevens moeten worden opgehaald. U kunt deze waarde wijzigen. Na de eerste uitvoering worden alleen de gegevens van de laatste succesvolle uitvoering opgehaald.
  ERROR EMAIL NOTIFICATION DL

  Voer een e-mailadres of distributielijstadres in om e-mailwaarschuwingen te ontvangen wanneer het proces mislukt. E-mailwaarschuwingen worden verzonden wanneer een gepland proces om een of andere reden niet kan worden uitgevoerd.

  Als u geen e-mailadres opgeeft, worden er geen foutmeldingen verzonden.

  SYSTEM NAME Voer de naam in die u in het meldingsbericht wilt weergeven. De standaardsysteemnaam is ServiceNow.
  CUSTOM LOGO IMAGE LINK Voer een link naar het logo in dat u in het meldingsbericht wilt weergeven. De standaardlogolink is https://s3.amazonaws.com/vmw-mf-assets/connector-images/hub-servicenow.png.
 8. Als u uw SMTP-connector in stap 6 heeft geconfigureerd, configureert u op de pagina Email SMTP Properties de waarden voor de SMTP-eigenschappen.

  De VMware SMTP-service is standaard geconfigureerd. Die standaardwaarde wordt niet op deze pagina weergegeven.

  Eigenschappen Actie
  SENDER'S EMAIL ADDRESS SMTP-gebruikersnaam.

  In de meeste gevallen zijn de waarden voor EMAIL SMTP CONNECTOR HOST en SENDER'S EMAIL ADDRESS dezelfde.

  GEBRUIKERSNAAM Voer de gebruikersnaam van het SMTP-account in.
  PASSWORD Voer het wachtwoord in dat aan de gebruikersnaam is gekoppeld.
 9. De instellingen voor de Workspace ONE Access-eigenschappen TENANT URL, REMOTE APP CLIENT ID en REMOTE APP SHARED SECRET zijn vooraf geconfigureerd. Wijzig deze instellingen niet.
 10. Klik op CONTINUE.
 11. Nadat u de eigenschappenwaarde heeft geconfigureerd, test u de verbindingen die zijn gekoppeld aan de ServiceNow-configuratie vóór het plannen wanneer het meldingsproces voor goedkeuringen van opdrachtaanvragen wordt uitgevoerd.
  1. Klik op de pagina SCHEDULE/RUN op de rij [ServiceNow] Change Request Approvals Test Connection voor ServiceNow op RUN NOW om de test uit te voeren.
  2. Klik op VIEW EXECUTION HISTORY om het resultaat van de test van het verbindingsproces te zien.

   In de kolom Status worden de uitvoeringsresultaten van de test weergegeven. Als de test is gelukt, wordt Complete weergegeven. Als het verbindingsproces is mislukt, wordt Error weergegeven.

  3. Als u wilt controleren op details van de test en het foutbericht wilt zien als u een fout heeft ontvangen, klikt u op de procesrij.
  4. Als de test is gelukt, configureert u het schema voor het integratiepakket.
 12. Maak een schema in de planner [ServiceNow] Change Request Approvals [Workspace ONE] om meldingen te verzenden.

  Plan de volgende processen niet die worden vermeld op de pagina met het schema.

  • [Workspace ONE] Change Request Approval Action [ServiceNow]
  • [Workspace ONE] Change Request Attachment [ServiceNow]
  • [ServiceNow] Change Request Approvals Test Connection

  Zie Het uitvoeren van integratiepakketprocessen plannen in Workspace ONE Experience Workflows.

Workday Inbox Task Notification instellen

Het Workspace ONE Experience Workflows-integratiepakket met Workday scant de Workday-inbox op taken en maakt een melding in Workspace ONE Intelligent Hub om gebruikers te informeren over taken die aan hen zijn toegewezen. De melding biedt een dieptelink naar de taak in Workday.

De volgorde van de werkstroom is als volgt.

 • Het Boomi-proces gebruikt een aangepast rapport om taken op te halen die zich in de Workday-inbox van de gebruiker bevinden en verzendt een melding met de taakgegevens naar de Workspace ONE Intelligent Hub-app van de gebruiker.
 • Gebruikers selecteren de link. Dit is een dieptelink die ze direct naar de Workday-app leidt om actie te ondernemen.

Vereisten

 • Registreer de Workspace ONE Intelligent Hub-app als clientapplicatie in de Workday Inbox-instantie.
 • De volgende Workspace ONE Intelligent Hub-waarden die in Workday zijn geconfigureerd, zijn vereist om de Workday Inbox Task Review-integratie met Hub Services te configureren.
  • Client-ID
  • Clientgeheim
  • Authtoken-URL
  • Toegangstoken-URL
 • Zoek in Workday naar de pagina Report-as-a-Service (RaaS) custom report investors waarmee u gegevens kunt exporteren vanuit Workday. Ga naar het menu Actions > Web Services en bekijk de pagina URLs Web Service en klik op OK. Klik op de geopende pagina Workday XML met de rechtermuisknop op REST Workday XML en kopieer de URL.

  De REST URL kan lang zijn. De informatie die u nodig heeft om de Workday-eigenschappenpagina te configureren, is als volgt geconfigureerd in de REST URL.

  Diagram van de indeling van de REST URL
 • De Workday Connector gebruikt de Workday REST API, waarmee OAuth 2.0 wordt gebruikt voor verificatie. U moet een API-client voor integraties registreren om verbinding met de REST API mogelijk te maken. Configureer de volgende instellingen op de pagina Register API Client for Integrations.
  • Clientnaam
  • Schakel het selectievakje Non-Expiring Refresh Tokens in. Door dit vakje in te schakelen, wordt het opnieuw genereren en opnieuw verbinden voorkomen.
  • Selecteer het functioneel gebiedsbereik Tenant Non-Configurable om een aangepast rapport te lezen.

  Kopieer de client-ID en het clientgeheim dat is gemaakt voordat u op Done heeft geklikt.

 • Stel in hoe u een vernieuwingstoken voor integraties beheert. Selecteer op de pagina View API Client voor de API-client die u heeft gemaakt, API Client > Manage Refresh Tokens voor integraties en selecteer de Workday-accountgebruikers om de acties uit te voeren.

  Selecteer Generate new refresh token als er geen vernieuwingstoken bestaat. Kopieer het vernieuwingstoken en sla het op.

 • Maak een aangepast rapport voor zakelijke procestransacties die op een actie wachten en configureer het rapport in uw Workday-instantie.
  1. Voer in het zoekvak van de Workday-console de taak Create Custom Report in.
  2. Configureer de pagina Business Process Transactions Awaiting Action - IRE.
   Veld Beschrijving
   Rapportnaam Typ een naam om het rapport te identificeren.
   Rapporttype Select Advanced.
   Gegevensbron Selecteer All Business Process Transactions Awaiting Persons.
  3. Selecteer op het tabblad Column het bedrijfsobject en de XML-alias van de groepskolomkop voor dit rapport. Selecteer bijvoorbeeld de volgende bedrijfsobjecten.
   Voorbeeld van tabel met bedrijfsobject voor aangepast rapport in Workday
  4. Voeg op het tabblad Filter een filter voor Completed On Date >=Default Prompt aan het rapport toe.
   Workday maakt filters voor het rapport
  5. Selecteer de prompts op het tabblad Prompts om aan te geven welke parameters het rapport volgens u moet hebben.
  6. Selecteer op het tabblad Output in het tekstvak Output Type de optie Table.
  7. Selecteer op het tabblad Share de optie Share with specific authorized groups and users. Voer de gebruikersnamen in het tekstvak Authorized Users in.
  8. Selecteer op het tabblad Advanced in het gedeelte Web Services Options de optie Enable as Web Services.

   Het aangepaste rapport is gemaakt.

  9. Voer het rapport uit.
 • Een e-mailadres om e-mailwaarschuwingen voor Experience Workflows te ontvangen wanneer een proces mislukt. E-mailwaarschuwingen worden verzonden wanneer een gepland proces om een of andere reden niet kan worden uitgevoerd.

Procedure

 1. Ga naar de pagina Start > Experience Workflows van de Hub Services-console.

  U wordt via deze pagina automatisch aangemeld bij uw Boomi-portal.

 2. Selecteer in de Boomi-portal de omgeving (PROD of TEST) waaraan u het integratiepakket Workday Inbox Task Notification wilt toevoegen.
 3. Klik op INSTALL A NEW INTEGRATION en klik in het deelvenster Workday - Inbox Task Notification op INSTALL.
 4. Configureer de connectorwaarden die vereist zijn voor het instellen van Workday.
  Naam van tabblad Actie
  Workday Connector Voer de basis-URL van Workday in, bijvoorbeeld https://<customer_name>.workday.com.
 5. Geen actie vereist. De verbindings-URL's voor de tabbladen Workspace ONE Hub Services Connector, Workspace ONE Hub Services Patch Connector en Intermediate Data Storage Connector worden automatisch geconfigureerd. Wijzig deze instellingen niet.
 6. (Optioneel) Configureer uw SMTP-connector voor e-mail.

  De standaard SMTP-connector die wordt gebruikt voor het verzenden van e-mailberichten, is de VMware SMTP-service. Die standaardwaarde wordt niet op deze pagina weergegeven.

  Er is slechts één SMTP-connector geconfigureerd in de Workspace ONE Experience Workflows-service. De SMTP-connector wordt gebruikt voor alle integratiepakketten die u instelt.

  Opmerking: U kunt niet teruggaan naar de standaardinstellingen van de connector nadat u uw SMTP-connector heeft ingesteld.
  Naam van tabblad Actie
  EMAIL SMTP CONNECTOR
  HOST Voer de hostnaam van de SMTP-e-mailserver in.
  POORT Voer het poortnummer van de SMTP-server in.
 7. Klik op Doorgaan. Configureer de eigenschapswaarden op de pagina Workday Inbox Task Properties.
  Eigenschappen Actie
  WORKDAY INTEGRATIONS REFRESH TOKEN Voeg het vernieuwingstoken toe dat u heeft opgeslagen vanaf de pagina Workday Refresh Token Integrations.
  TENANT ID Voer de URL van de tenant-ID in waarmee u inlogt bij Workday. Dit is onderdeel van de REST URL-gegevens.
  ACCOUNT NAME Voer de accountnaam in die in de REST URL is toegewezen.
  REPORT NAME Voer de naam van het aangepaste RAAS-rapport in dat is aangewezen in de REST URL
  CLIENT ID Voer de client-ID in vanaf de pagina Workday Register API Client for Integration.
  CLIENT SECRET Voer het clientgeheim in dat aan de client-ID is gekoppeld.
  REPORT RESOUCE PATH Voer het pad naar de rapportresource in de REST URL in.
  WORKSPACE ONE ACCESS USER GROUPS Voer de Workspace ONE Access-gebruikersgroepen in die de Workday-melding ontvangen over taken in hun Workday-inbox. Om meldingen te ontvangen, moeten gebruikers hetzelfde e-mailadres hebben in zowel de Workspace ONE Access-service als het Workday-systeem.

  U kunt een door komma's gescheiden lijst met groepsnamen toevoegen.

  Als u geen waarde invoert, worden alle gebruikers opgevraagd. Alleen gebruikers die hetzelfde e-mailadres hebben in Workday en in de Workspace ONE Access-service, ontvangen de melding.

  INITIAL RUN DAYS (<=90) De standaardwaarde is 7 dagen. Deze waarde is het aantal dagen terug in de tijd waarvoor gegevens moeten worden opgehaald. U kunt deze waarde wijzigen. Na de eerste uitvoering worden alleen de gegevens van de laatste succesvolle uitvoering opgehaald.
  ERROR EMAIL NOTIFICATION DL

  Voer een e-mailadres of distributielijstadres in om e-mailwaarschuwingen te ontvangen wanneer het proces mislukt. E-mailwaarschuwingen worden verzonden wanneer een gepland proces om een of andere reden niet kan worden uitgevoerd.

  Als u geen e-mailadres opgeeft, worden er geen foutmeldingen verzonden.

  SYSTEM NAME Voer de naam in die u in het meldingsbericht wilt weergeven. De standaardsysteemnaam is Workday.
  CUSTOM LOGO IMAGE LINK Voer een link naar het logo in dat u in het meldingsbericht wilt weergeven. De standaardlogolink is https://vmw-mf-assets.s3.amazonaws.com/connector-images/hub-workday.png

  .
 8. Als u uw SMTP-connector in stap 6 heeft geconfigureerd, configureert u op de pagina Email SMTP Properties de waarden voor de SMTP-eigenschappen.

  De VMware SMTP-service is standaard geconfigureerd. Die standaardwaarde wordt niet op deze pagina weergegeven.

  Eigenschappen Actie
  SENDER'S EMAIL ADDRESS SMTP-gebruikersnaam.

  In de meeste gevallen zijn de waarden voor EMAIL SMTP CONNECTOR HOST en SENDER'S EMAIL ADDRESS dezelfde.

  GEBRUIKERSNAAM Voer de gebruikersnaam van het SMTP-account in.
  PASSWORD Voer het wachtwoord in dat aan de gebruikersnaam is gekoppeld.
 9. Geen actie vereist. De instellingen voor de Workspace ONE Access-eigenschappen TENANT URL, REMOTE APP CLIENT ID en REMOTE APP SHARED SECRET zijn vooraf geconfigureerd. Wijzig deze instellingen niet.
 10. Klik op CONTINUE.
 11. Nadat u de eigenschappenwaarde heeft geconfigureerd, test u de verbindingen die zijn gekoppeld aan de Workday-configuratie wanneer het Workday-bedrijfstaakproces wordt uitgevoerd.
  1. Klik op de pagina SCHEDULE/RUN op de rij [Salesforce] Business Process Tasks Test Connection voor Workday op RUN NOW om de test uit te voeren.
  2. Klik op VIEW EXECUTION HISTORY om het resultaat van de test van het verbindingsproces te zien.

   In de kolom Status worden de uitvoeringsresultaten van de test weergegeven. Als de test is gelukt, wordt Complete weergegeven. Als het verbindingsproces is mislukt, wordt Error weergegeven.

  3. Als u wilt controleren op details van de test en het foutbericht wilt zien als u een fout heeft ontvangen, klikt u op de procesrij.
  4. Als de test is gelukt, configureert u het schema voor het integratiepakket.
 12. Maak een schema in de planner [Workday] Business Process Tasks [Workspace ONE] om meldingen te verzenden.

  Zie Het uitvoeren van integratiepakketprocessen plannen in Workspace ONE Experience Workflows.

WorkJam - Werkerstatus voor ploegen instellen voor toegang op basis van ploegen

Het Workspace ONE Experience Workflows-integratiepakket met WorkJam - Werkerstatus verbindt het WorkJam-integratiepakket met uw tijdsbeheer- en planningssysteem van WorkJam om de huidige werkstatus van uw werknemers op te halen.

De volgorde van de werkstroom is als volgt.

 • Het Boomi-proces ontvangt de informatie over het in- en uitklokken van werknemers van WorkJam.
 • Deze werkstroom scant voor in- en uitklokken van werknemers van WorkJam en slaat de gegevens op in de tijdelijke opslagruimte die wordt gebruikt om te beheren wanneer werknemers toegang hebben tot hun Workspace ONE Intelligent Hub-inhoud op basis van wanneer ze in- en uitklokken.

Raadpleeg de documentatie voor het configureren van VMware Workspace ONE-toegangscontrole op basis van ploegen voor meer informatie over hoe toegang op basis van ploegen wordt geconfigureerd in het Workspace ONE-platform.

Vereisten

 • Om met VMware Workspace ONE-toegangscontrole op basis van ploegen te werken, moet u de WorkJam-functie voor Punch Fencing in uw WorkJam-ploegenbeheersysteem implementeren. Dien in het WorkJam-systeem een Zendesk-ondersteuningsticket in om de functie voor Punch Fencing in te schakelen. Wanneer Punch Fencing in uw WorkJam-omgeving is ingeschakeld, stuurt WorkJam-ondersteuning u een waarschuwing in een Zendesk-antwoord.

  Open een WorkJam Zendesk-ondersteuningsticket met de volgende informatie.

  • Geef op welke omgevingen u wilt inschakelen: Productie of Test. U doet er goed aan om Punch Fencing voor al uw WorkJam-omgevingen in te schakelen.
  • Voeg uw WorkJam-id bij. U vindt de WorkJam-id in de URL wanneer u zich als beheerder aanmeldt bij WorkJam.
   WorkJam-URL-voorbeeld waarin wordt weergegeven welk deel de bedrijfs-id is
  • Voeg de datum toe waarop u de functie voor Punch Fencing wilt inschakelen. Voer de datum als volgt in: JJJJ-MM-DD.
  Figuur 1. Voorbeeld van een Zendesk-aanvraagbericht naar WorkJam
  Voorbeeld van een Zendesk-aanvraagbericht naar WorkJam
 • Als u een aangepaste SMTP-connector voor e-mail instelt, moet u de host-, poort- en gebruikersinformatie kennen.

Procedure

 1. Ga naar de pagina Start > Experience Workflows van de Hub Services-console.

  U wordt via deze pagina automatisch aangemeld bij uw Boomi-portal.

 2. Selecteer in de Boomi-portal de omgeving (PROD of TEST) waaraan u het integratiepakket van WorkJam - Werkerstatus wilt toevoegen.
 3. Klik op INSTALL A NEW INTEGRATION en zoek naar het deelvenster WorkJam - Worker Status en klik op INSTALL.
 4. Open het tabblad WorkJam Connector en voer de URL van uw WorkJam-connector in. Bijvoorbeeld: https://myco-gcp-common-api.Workjam.com
 5. Geen actie is vereist. De verbindings-URL's voor de tabbladen Workspace ONE Hub Services Connector, Workspace ONE Hub Services Patch Connector en Intermediate Data Storage Connector worden automatisch geconfigureerd. Wijzig deze instellingen niet.
 6. (Optioneel) Configureer uw SMTP-connector voor e-mail.

  De standaard SMTP-connector die wordt gebruikt voor het verzenden van e-mailberichten, is de VMware SMTP-service. Die standaardwaarde wordt niet op deze pagina weergegeven.

  Er is slechts één SMTP-connector geconfigureerd in de Workspace ONE Experience Workflows-service. De SMTP-connector wordt gebruikt voor alle integratiepakketten die u instelt.

  Opmerking: U kunt niet teruggaan naar de standaardinstellingen van de SMTP-connector voor e-mail nadat u uw SMTP-connector heeft ingesteld.

  Naam van tabblad

  Actie

  EMAIL SMTP CONNECTOR

  • HOST. Voer de hostnaam van de SMTP-e-mailserver in.

  • POORT. Voer het poortnummer van de SMTP-server in.

 7. Klik op Doorgaan. Op de pagina Configure Integration / Properties worden de tabbladen met eigenschappen van Experience Workflows weergegeven. Configureer op het tabblad WorkJam Properties de WorkJam-eigenschapswaarden.

  Eigenschappen

  Actie

  USERNAME

  Voer de gebruikersnaam van de WorkJam-beheerder in.

  PASSWORD

  Voer het wachtwoord van de admingebruiker voor WorkJam in.

  USER IDENTIFIER ATTRIBUTE (ENTER 1 FOR EMAIL, 2 FOR USERNAME

  Geef op hoe u gebruikers tussen WorkJam en Workspace ONE Experience Workflows synchroniseert.

  Het kenmerk dat u selecteert, fungeert als externe ID tussen Workspace ONE Access en WorkJam. Als werknemers hetzelfde e-mailadres hebben geconfigureerd in zowel Workspace ONE Access als in WorkJam, selecteert u 1 voor EMAIL. Als ze dezelfde gebruikersnaam in beide services hebben, kunt u 2 voor USERNAME selecteren.

  Voer 1 in om overeen te stemmen op basis van het gebruikerskenmerk EMAIL of 2 om overeen te stemmen op basis van het gebruikerskenmerk USERNAME.

  WORKER STATUS SYNC FREQUENCY (IN MIN).

  De synchronisatiefrequentie is de tijd waarna een apparaat of een app de werkstatus van de werknemer controleert.

  Dit is hoe vaak Workspace ONE Experience Workflows leest uit de WorkJam-database om de ploegenstatus van de werknemer bij te werken.

  De standaardinstelling is om elke 30 minuten te controleren. De minimumwaarde is 5 minuten en de maximumwaarde die kan worden ingesteld, is 1440 minuten. 1440 minuten is 24 uur.

  ERROR EMAIL NOTIFICATION DL Voer een e-mailadres of distributielijstadres in om e-mailwaarschuwingen te ontvangen wanneer het proces mislukt. E-mailwaarschuwingen worden verzonden wanneer een gepland proces om een of andere reden niet kan worden uitgevoerd.

  Als u geen e-mailadres opgeeft, worden er geen foutmeldingen verzonden.

 8. Geen actie vereist. De instellingen voor de Workspace ONE Access-eigenschappen TENANT URL, REMOTE APP CLIENT ID en REMOTE APP SHARED SECRET zijn vooraf geconfigureerd. Wijzig deze instellingen niet.
 9. Als u uw SMTP-connector in stap 6 heeft geconfigureerd, configureert u op de pagina Email SMTP Properties de waarden voor de SMTP-eigenschappen.
  Eigenschappen Actie

  SENDER'S EMAIL ADDRESS

  In de meeste gevallen zijn de waarden voor EMAIL SMTP CONNECTOR HOST en SENDER'S EMAIL ADDRESS dezelfde.

  GEBRUIKERSNAAM

  Voer de gebruikersnaam van het SMTP-account in.

  PASSWORD

  Voer het wachtwoord in dat aan de gebruikersnaam is gekoppeld.

 10. Klik op CONTINUE.
 11. Nadat u de eigenschapswaarde heeft geconfigureerd, test u de verbindingen die zijn gekoppeld aan de configuratie van WorkJam- Werkerstatus voordat u plant wanneer het proces wordt uitgevoerd.
  1. Klik in de rij [WorkJam] Worker Status Test Connection op RUN NOW om de test uit te voeren.
  2. Klik op VIEW EXECUTION HISTORY om het resultaat van de test van het verbindingsproces te zien.

   In de kolom Status worden de uitvoeringsresultaten van de test weergegeven. Als de test is gelukt, wordt Complete weergegeven. Als het verbindingsproces is mislukt, wordt Error weergegeven.

  3. Als u wilt controleren op details van de test en het foutbericht wilt zien als u een fout heeft ontvangen, klikt u op [WorkJam] Worker Status Test Connection in de proceskolom.

   Zie de Workspace ONE Experience Workflowslijst met Boomi-procesfouten in de Workspace ONE Experience Workflows-configuratiehandleiding om te begrijpen wat de fout kan zijn.

 12. Als de test is gelukt, klikt u op Installed in de kop van de Boomi-portal om terug te gaan naar de geïnstalleerde WorkJam-kaart en in [WorkJam] Worker Status - Batch [Workspace ONE] maakt u het schema voor toegang op basis van ploegen.

  U plant geen [Workspace ONE] Worker Status - Listener [WorkJam] omdat het een listenerproces is dat automatisch wordt uitgevoerd wanneer een actie wordt uitgevoerd in de WorkJam-service voor in- en uitklokken.

Zoom Meeting Recording Notification instellen

Met het Workspace ONE Experience Workflows-integratiepakket met Zoom Meeting Recording Notification wordt een proces ingesteld om een melding via de Workspace ONE Intelligent Hub-app te verzenden naar de gebruiker die de vergadering instelt (host) waarin een nieuwe opname van de Zoom-vergadering beschikbaar is. De gebruiker kan de opname bekijken en de deelnemers uitnodigen om de opname weer te geven.

De volgorde van de werkstroom is als volgt.

 • Als het Boomi-proces een melding van een nieuwe Zoom-opname ontvangt, wordt in een melding aan de gebruiker die de Zoom-vergadering in de VMware Workspace ONE Intelligent Hub-app heeft gepland, gemeld dat de nieuwe opname beschikbaar is. De melding bevat het onderwerp van de vergadering, de datum en tijd van de vergadering, de lijst met deelnemers en de opnamelink.
 • In Workspace ONE Intelligent Hub kan de gebruiker op de opnamelink klikken in de melding om naar de opnamepagina in een webbrowser te gaan.
 • De gebruiker kan op een link klikken om de opnamelink naar de deelnemers aan de vergadering te verzenden. Wanneer het Boomi-proces de aanvraag ontvangt om de opnamelink te verzenden, wordt in de VMware Workspace ONE Intelligent Hub-app een melding naar de deelnemers verzonden.

Vereisten

 • Outlook-eigenschappen verkrijgen

  Configureer Outlook zodat Boomi de lijst met deelnemers aan de Zoom-vergadering kan ophalen. De volgende waarden voor de Outlook-eigenschappen zijn vereist voor het instellen van Zoom Meeting Recording Notification in Workspace ONE Experience Workflows.

  • Outlook-client-ID
  • Outlook-clientgeheim
  • Outlook-tenant

  U kunt deze waarden verkrijgen wanneer u een nieuwe applicatie registreert in de Azure-portal.

  Opmerking: U moet algemene beheerdersrechten in Azure hebben om applicaties te registreren.

  Procedure voor het registreren van een nieuwe app in Azure

  1. Log in bij de Azure-portal (https://portal.azure.com/) met uw Microsoft-account.
  2. Als uw account u toegang geeft tot meer dan één tenant, selecteert u uw account in de rechterbovenhoek en stelt u uw portalsessie in op de gewenste Azure AD-tenant.
  3. Selecteer in het navigatievenster links de Azure Active Directory-service en selecteer vervolgens App registrations > New registration.
  4. Voer op de pagina Register an application een waarde voor Name in en selecteer Accounts in this organizational directory only in Supported account types. Het instellen van de omleidings-URI is optioneel.
  5. Klik op Register.

   Azure AD wijst een unieke applicatie-ID toe aan uw app en de appoverzichtspagina wordt weergegeven.

  6. Op de overzichtspagina van de geregistreerde app kunt u de client-ID en tenant-ID ophalen en het clientgeheim genereren.
   • De client-ID is de waarde voor Application ID.
   • De tenant-ID is de waarde voor Directory ID.
   • Als u het clientgeheim wilt genereren, klikt u in het linkerdeelvenster op Certificates & secrets en vervolgens op New Client Secret. Kopieer het clientgeheim uit de kolom Waarde en sla het op.
  7. Voeg rechten toe voor toegang tot de web-API.
   1. Klik in het linkerdeelvenster op de pagina met het overzicht van dezelfde geregistreerde apps op API permissions.
   2. Klik op Add a permission, selecteer Calendars.Read en klik op Grant admin consent.
 • Zoom-eigenschappen verkrijgen

  De volgende Zoom-eigenschappen zijn vereist voor het instellen van het Zoom Meeting Recording Notification-integratiepakket met Workspace ONE Experience Workflows.

  • Client-ID
  • Clientgeheim
  • Autorisatiecode
  • URI-verwijzing

  1. Ga naar de Zoom Marketplace om een nieuwe applicatie te registreren.
  2. Klik op Develop in het vervolgkeuzemenu in de rechterbovenhoek en selecteer OAuth in Build An App.
  3. Klik op Create en geef de appgegevens op.
   • App Name.Naam van de app.
   • App Type. Selecteer Account-level app.
   • Distribution. Deactiveer deze schakelaar.
  4. Klik op Maken. De nieuwe OAuth-app wordt in een nieuw venster weergegeven. Wanneer u de app maakt, worden de client-ID en het clientgeheim automatisch gegenereerd. U kunt deze waarden vinden op het tabblad App credentials.
  5. In het tabblad App credentials voert u in Redirect URL for OAuth en in Add allow lists een geldige URL met HTTPS-beveiliging in, https://localhost:44238/zoom/oauthredirect en klikt u op Continue.
  6. Voeg de volgende bereiken toe om de API-eindpunten/-methoden te definiëren die uw app mag gebruiken voor toegang tot resources.
   Resource voor toegang Bereik om te definiëren
   Accountinformatie weergeven account:read:admin
   Alle gebruikersvergaderingen weergeven meeting:read:admin
   Alle gebruikersopnamen weergeven recording:read:admin
   Alle gebruikersinformatie weergeven user:read:admin
  7. Om te activeren, klikt u op Installeren.

   Er wordt een nieuwe browser geopend en de autorisatiecode wordt in de browser-URL gegenereerd. Sla de autorisatiecode op.

   In dit voorbeeld, localhost:44238/zoom/oauthredirect?code=hvKaB4802HN_QhWPVfkuTsm_pVv7Gn2Nka, is hvKaB4802HN_QhWPVfkuTsm_pVv7Gn2Nka de autorisatiecode.

 • Een app voor alleen webhooks maken in uw Zoom-account

  Met apps voor alleen webhooks kunt u in realtime informatie ontvangen over specifieke gebeurtenissen in uw Zoom-account.

  1. Ga naar de Zoom App Marketplace om uw app te registreren. Klik op de optie Develop in het vervolgkeuzemenu in de rechterbovenhoek en selecteer Build App. Selecteer op de pagina die wordt weergegeven de optie Webhook Only als apptype en klik op Create.
  2. Voeg de volgende informatie over uw applicatie toe aan de configuratiepagina's.
   Pagina/sectie Veldnaam Beschrijving
   Basisinformatie

   App-naam

   Korte beschrijving

   Bedrijfsnaam

   Voer de naam van de applicatie in, voeg een omschrijving van de app toe en voer uw bedrijfsnaam in.
   Contactgegevens van ontwikkelaar Naam en e-mailadres Voer uw-contactgegevens in
  3. Stel de appfuncties in.
   Pagina/sectie Veldnaam Beschrijving
   Tabblad Functie > Functie toevoegen Abonnementen voor gebeurtenissen Schakel om in te schakelen.
   Naam van abonnement (optioneel) Voer de naam voor het abonnement in
   URL voor eindpunt van gebeurtenismelding Voer een beveiligde URL (HTTPS)-URL voor het Boomi-listenereindpunt in. De beveiligde URL ontvangt POST-aanvragen met gegevens over de melding voor elke geabonneerde gebeurtenis. De URL voor het Boomi-eindpunt wordt ingevoerd als <Basis-URL gedeelde webserver><API-eindpuntpad>;boomi_auth=<Base64-gecodeerde gebruikersnaam:token

   Als u de eindpunt-URL wilt valideren, klikt u op Validate.

   Zie De URL van het Boomi-listenereindpunt vinden hieronder om de URL te vinden.

  4. Klik op Add Events. Selecteer in het gedeelte Event types de optie Recording als gebeurtenistype en selecteer de gebeurtenis als All Recordings have completed. Klik op Gereed.
  5. Klik op Save om het gebeurtenisabonnement op te slaan.

   Uw app is geactiveerd en de URL van uw Boomi-eindpunt kan meldingen ontvangen voor gebeurtenissen waarop u zich hebt geabonneerd.

  6. Navigeer in uw geregistreerde app voor alleen webhooks naar het tabblad Feature en kopieer en sla het Secret Token op. Dit geheime token wordt toegevoegd aan de pagina Zoom Recording Properties wanneer u het Zoom-integratiepakket in Workspace ONE Experience Workflows configureert.

  De URL van het Boomi-listenereindpunt vinden

  De URL van het eindpunt voor de gebeurtenismelding voor de app voor alleen webhooks in uw Zoom-account is de URL van het Boomi-listenereindpunt.

  1. Ga naar de pagina Home > Experience Workflows van de Hub Services-console.
  2. In het gedeelte Services & Resource van de de pagina Custom Workflows klikt u op LAUNCH.

   De Boomi-console wordt weergegeven.

  3. Als u de basis-URL voor de gedeelde webserver wilt vinden, selecteert u Atom Management in het vervolgkeuzemenu op het tabblad Manage.
  4. Selecteer op de pagina Environments de omgeving die u het Zoom-integratiepakket hebt geïnstalleerd. Klik in het gedeelte Settings & Configuration in de kolom Information op Share Web Server en kopieer op het tabblad General in het gedeelte Basic Settings, Base URL for API Requests, de basis-URL van de gedeelde webserver https:// URL

   Het API-eindpuntpad ws/rest/ZoomAPI/Zoom_Webhook/notification wordt toegevoegd aan de basis-URL van de gedeelde webserver.

  5. Als u het token van de Base64-gecodeerde gebruikersnaam wilt vinden, selecteert u hetzelfde Zoom-integratiepakket, klikt u op het tabblad User Management en kopieert u de waarde voor de Username.
  6. Klik in het gedeelte Authentication Credentials op Show Token en kopieer het token.
  7. Formatteer de URL van het eindpunt.
   <Shared Web Server Base URL><API endpoint path>;boomi_auth=<Base64 encoded username:token
   Voorbeeld van de URL van het Boomi-eindpunt
 • Een e-mailadres om e-mailwaarschuwingen voor Experience Workflows te ontvangen wanneer een proces mislukt. E-mailwaarschuwingen worden verzonden wanneer een gepland proces om een of andere reden niet kan worden uitgevoerd.

Procedure

 1. Ga naar de pagina Start > Experience Workflows van de Hub Services-console.

  U wordt via deze pagina automatisch aangemeld bij uw Boomi-portal.

 2. Selecteer in de Boomi-portal de omgeving (PROD of TEST) waaraan u het Zoom Meeting Recording Notifications-integratiepakket wilt toevoegen.
 3. Klik op INSTALL A NEW INTEGRATION en klik in het deelvenster Zoom Meeting Recording Notifications op INSTALL.
 4. Configureer op de pagina Configure Integration de waarden van de Zoom-connector die vereist zijn voor het instellen van Zoom Meeting Recording Notifications.
  Naam van tabblad Actie- en voorbeeldwaarden
  Zoom Authentication Connector Voer uw Zoom-URL in. Bijvoorbeeld: https://zoom.us
  Zoom Connector Bijvoorbeeld: https://api.zoom.us
  Zoom Outlook Authentication Bijvoorbeeld: https://login.microsoftonline.com
  Zoom Outlook Connector Bijvoorbeeld: https://graph.microsoft.com
 5. Geen actie vereist. De verbindings-URL's voor de tabbladen Workspace ONE Hub Services Connector, Workspace ONE Hub Services Patch Connector en Intermediate Data Storage Connector worden automatisch geconfigureerd. Wijzig deze instellingen niet.
 6. (Optioneel) Configureer uw SMTP-connector voor e-mail.

  De standaard SMTP-connector die wordt gebruikt voor het verzenden van e-mailberichten, is de VMware SMTP-service. Die standaardwaarde wordt niet op deze pagina weergegeven.

  Er is slechts één SMTP-connector geconfigureerd in de Workspace ONE Experience Workflows-service. De SMTP-connector wordt gebruikt voor alle integratiepakketten die u instelt.

  Opmerking: U kunt niet teruggaan naar de standaardinstellingen van de connector nadat u uw SMTP-connector heeft ingesteld.
  Naam van tabblad Actie
  EMAIL SMTP CONNECTOR
  HOST Voer de hostnaam van de SMTP-e-mailserver in.
  POORT Voer het poortnummer van de SMTP-server in.
 7. Klik op Doorgaan. Configureer de eigenschapswaarden op de pagina met eigenschappen voor Zoom-opnamen. In de sectie Zoom Prerequisites wordt beschreven hoe u deze waarden kunt verkrijgen.
  Eigenschappen Actie
  CLIENT ID Voer de waarde vanuit de Jira OAuth-app in.
  CLIENT SECRET Voer het gegenereerde geheim vanuit de Zoom OAuth-app in.
  AUTHORIZATION CODE Voer de code in die wordt weergegeven in de query voor de callback-URL. Bijvoorbeeld: hvKaB4802HN_QhWPVfkuTsm_pVv7Gn2Nka
  REDIRECT URI Voer de callback-URL in. Bijvoorbeeld: https://localhost:44328/zoom/oauthredirect
  OUTLOOK CLIENTID Voer de Outlook-client-ID in.
  OUTLOOK CLIENT SECRET Voer het Outlook-clientgeheim in.
  OUTLOOK TENANT ID Voer de Outlook-tenant-ID in.
  WORKSPACE ONE ACCESS USER GROUPS Voer de Workspace ONE Access-gebruikersgroepen in die de meldingen ontvangen. Om meldingen te ontvangen, moeten gebruikers hetzelfde e-mailadres hebben in zowel de Workspace ONE Access-service als het Zoom-systeem.

  U kunt een door komma's gescheiden lijst met groepsnamen toevoegen.

  Als u geen waarde invoert, worden alle gebruikers opgevraagd. Alleen gebruikers die hetzelfde e-mailadres hebben in Zoom Meeting Recording Notifications en in de Workspace ONE Access-service, ontvangen de melding van de nieuwe opname.

  INITIAL RUN DAYS (<=90) De standaardwaarde is 7 dagen. Deze waarde is het aantal dagen terug in de tijd waarvoor gegevens moeten worden opgehaald. U kunt deze waarde wijzigen. Na de eerste uitvoering worden alleen de gegevens van de laatste succesvolle uitvoering opgehaald.
  ERROR EMAIL NOTIFICATION DL

  Voer een e-mailadres of distributielijstadres in om e-mailwaarschuwingen te ontvangen wanneer het proces mislukt. E-mailwaarschuwingen worden verzonden wanneer een gepland proces om een of andere reden niet kan worden uitgevoerd.

  Als u geen e-mailadres opgeeft, worden er geen foutmeldingen verzonden.

  SYSTEM NAME Voer de naam in die u in het meldingsbericht wilt weergeven. De standaardsysteemnaam is Zoom.
  CUSTOM LOGO IMAGE LINK Voer een link naar het logo in dat u in het meldingsbericht wilt weergeven. De standaardlogolink is https://vmw-mf-assets.s3.amazonaws.com/connector-images/hub-zoom.png.
  ZOOM WEBHOOK SECRET Voeg de waarde van het geheime token van de Zoom-webhook toe voor de validatie van de URL van het eindpunt. Zie stap 6 in het gedeelte Een app voor alleen webhooks maken in uw Zoom-account in Vereisten.
 8. Als u uw SMTP-connector in stap 6 heeft geconfigureerd, configureert u op de pagina Email SMTP Properties de waarden voor de SMTP-eigenschappen.

  De VMware SMTP-service is standaard geconfigureerd. Die standaardwaarde wordt niet op deze pagina weergegeven.

  Eigenschappen Actie
  SENDER'S EMAIL ADDRESS

  In de meeste gevallen zijn de waarden voor EMAIL SMTP CONNECTOR HOST en SENDER'S EMAIL ADDRESS dezelfde.

  GEBRUIKERSNAAM Voer de gebruikersnaam van het SMTP-account in.
  PASSWORD Voer het wachtwoord in dat aan de gebruikersnaam is gekoppeld.
 9. Geen actie vereist. De instellingen voor de Workspace ONE Access-eigenschappen TENANT URL, REMOTE APP CLIENT ID en REMOTE APP SHARED SECRET zijn vooraf geconfigureerd. Wijzig deze instellingen niet.
 10. Klik op CONTINUE.
 11. Nadat u de eigenschappenwaarde heeft geconfigureerd, test u de verbindingen die zijn gekoppeld aan de Zoom-configuratie vóór het plannen wanneer het Zoom Meeting Recording Notification-proces wordt uitgevoerd.
  1. Klik op de pagina SCHEDULE/RUN op de rij [Zoom] New Meeting Recording Test Connection voor Zoom op RUN NOW om de test uit te voeren.
  2. Klik op VIEW EXECUTION HISTORY om het resultaat van de test van het verbindingsproces te zien.

   In de kolom Status worden de uitvoeringsresultaten van de test weergegeven. Als de test is gelukt, wordt Complete weergegeven. Als het verbindingsproces is mislukt, wordt Error weergegeven.

  3. Als u wilt controleren op details van de test en het foutbericht wilt zien als u een fout heeft ontvangen, klikt u op de procesrij.
  4. Als de test is gelukt, configureert u het schema voor het integratiepakket.
 12. Maak een schema in de planner [Zoom] New Meeting Recording [Workspace ONE] om meldingen over nieuwe Zoom-opnamen te verzenden.

  Plan de volgende processen niet die worden vermeld op de pagina met het schema.

  • [Workspace ONE] Zoom Attachment [Zoom]
  • [Workspace ONE] Zoom Card Creation for Invitees [Zoom]
  • [Zoom] New Meeting Recording Test Connection

  Zie Het uitvoeren van integratiepakketprocessen plannen in Workspace ONE Experience Workflows.