De out-of-the-box-integratieoplossingen voor bedrijfssystemen voor Workspace ONE Experience Workflows die zijn ontwikkeld met Boomi, zijn gedeeltelijk geconfigureerd. U meldt zich aan op de pagina Experience Workflows van de Hub Services-console om de integratie van een bedrijfssysteem met Boomi te installeren en te voltooien.

Wanneer u een integratiepakket voor een bedrijfssysteem configureert, meldt u zich aan bij de Boomi-portal via de pagina Experience Workflows en selecteert u de omgeving PROD of TEST om het pakket te installeren. De omgeving TEST om te koppelen aan uw Hub Services-omgeving voor het testen van gebruikersacceptatie om bedrijfssysteemintegratiepakketten voor tests te configureren voordat u deze configureert in de omgeving PROD die is gekoppeld aan uw Hub Services-omgeving voor productie.

Nadat u de omgeving heeft geselecteerd, configureert u de verbindings-URL's van het bedrijfssysteem en de instellingen van de integratie-eigenschap.

De OAuth 2-client HubServices_Boomi_Integration die automatisch wordt gemaakt in Workspace ONE Access, is de verbindings-URL die wordt gebruikt voor alle integratiepakketten die u installeert. De URL wordt automatisch geconfigureerd op de tabbladen Experience Workflows Workspace ONE Hub Services Patch Connector, Workspace ONE Hub Services Connector en Intermediate Data Storage Connector. U hoeft de verbindings-URL niet te configureren voor de integratiepakketten van het bedrijfssysteem die u heeft ingesteld.

Out-of-the-box-integratiepakketten voor Workspace ONE Experience Workflows

Hieronder vindt u de bedrijfssysteemintegraties die beschikbaar zijn als out-of-the-box-integratiepakketten in Hub Services.

Naam van bedrijfssysteem Behandelde gebruiksscenario
Coupa Goedkeuring voor opdrachttickets
Salesforce Goedkeuring voor opportunitykortingen
SAP Concur Goedkeuring van onkostenrapporten
ServiceNow Goedkeuring voor opdrachttickets
Workday Inboxtaak
Adobe Sign Documenten elektronisch ondertekenen
Jira Service Desk Goedkeuring van Jira Service Desk-tickets

Coupa Requisition Approval instellen in Experience Workflows

Het Workspace ONE Experience Workflows-integratiepakket met Coupa scant naar opdrachttickets in Coupa die goedkeuring vereisen en maakt een goedkeuringsmelding in Workspace ONE Intelligent Hub waarop de goedkeurders kunnen reageren om het ticket goed te keuren of te weigeren.

Opmerking: Bijlagen voor dit integratiepakket worden alleen ondersteund wanneer u Workspace ONE Intelligent Hub via de webbrowser gebruikt. Bijlageondersteuning voor native Hub-clients voor mobiel en desktop wordt in toekomstige releases geïntroduceerd.

De volgorde van de werkstroom is als volgt.

 • Wanneer het Boomi-proces de aanvragen voor een opdrachtgoedkeuring van Coupa uitvoert, wordt een melding naar de goedkeurders in Workspace ONE Intelligent Hub verzonden.
 • In Workspace ONE Intelligent Hub kan de goedkeurder de aanvraag goedkeuren of weigeren.
  • Als er wijzigingen worden aangebracht in de opdracht, wordt de melding bijgewerkt in de weergave van de Workspace ONE Intelligent Hub-app van de goedkeurder.
 • Workspace ONE Intelligent Hub stuurt Coupa het antwoord van de goedkeurders.

Vereisten

 • Haal de Coupa API-sleutel voor Workspace ONE Experience Workflows op.

  De configuratie van het integratiepakket Coupa Requisition Approvals vereist een API-sleutel waarmee gebruikers zich kunnen verifiëren en API-aanvragen naar uw Coupa-instantie kunnen verzenden. U moet een Coupa API-sleutel in Coupa genereren. De sleutel wordt gemaakt op de pagina Setup > Integrations > API Keys van de Coupa-console. Kopieer de API-sleutel die is gemaakt en sla deze op omdat u later geen toegang meer heeft tot de sleutel in de Coupa-console. Raadpleeg de documentatie voor Coupa API Key Security voor informatie over het genereren en opslaan van de sleutel.

  U voegt de API-sleutelwaarde toe aan de pagina Coupa Requisition Properties wanneer u het integratiepakket Coupa Requisition Approval configureert in de sectie Experience Workflows van de Hub Services-console.

Procedure

 1. Ga naar de pagina Start > Experience Workflows van de Hub Services-console.

  U wordt via deze pagina automatisch aangemeld bij uw Boomi-portal.

 2. Selecteer in de Boomi-portal de omgeving (PROD of TEST) waaraan u het integratiepakket Coupa Requisition Approvals wilt toevoegen.
 3. Klik op INSTALL A NEW INTEGRATION en klik in het deelvenster Coupa - Requisition Approvals op INSTALL.
 4. Configureer de connectorwaarden die vereist zijn voor het instellen van Coupa - Requisition Approvals.
  Naam van tabblad Actie
  Coupa Connector Voer uw klant-URL van Coupa in. Bijvoorbeeld: https://<klantnaam>.coupahost.com.

  Als u de naam van de Coupa Connector wilt vinden, gaat u naar de Coupa-instantie en kopieert u de naam uit de URL.

 5. Klik op Doorgaan. Configureer de eigenschapswaarden op de pagina Coupa Requisition Properties.
  Eigenschappen Actie
  WORKSPACE ONE ACCESS USER GROUPS Voer de Workspace ONE Access-gebruikersgroepen in die de melding van de opdrachtgoedkeuring ontvangen. Om meldingen te ontvangen, moeten gebruikers hetzelfde e-mailadres hebben in zowel de Workspace ONE Access-service als het Coupa-systeem.

  U kunt een door komma's gescheiden lijst met groepsnamen toevoegen.

  Als u geen waarde opgeeft, worden alle gebruikers opgevraagd. Alleen gebruikers die hetzelfde e-mailadres hebben in Coupa en in de Workspace ONE Access-service, ontvangen de melding van de opdrachtgoedkeuring.

  COUPA ACCOUNT URL Voer uw klant-URL van Coupa in, bijvoorbeeld: API URL <klantnaam>.coupahost.com
  COUPA INTEGRATIONS API KEY Voer de API-sleutel in die u heeft verkregen zoals is beschreven in Vereisten.
  INITIAL RUN DAYS (<=90). De standaardwaarde is 7 dagen. Deze waarde is het aantal dagen terug in de tijd waarvoor gegevens of opdrachten van het Coupa-systeem moeten worden opgehaald. U kunt deze waarde wijzigen. Na de eerste uitvoering worden alleen de gegevens van de laatste succesvolle uitvoering opgehaald.

  De instellingen voor de Workspace ONE Access-eigenschappen TENANT URL, REMOTE APP CLIENT ID en REMOTE APP SHARED SECRET zijn vooraf geconfigureerd. Wijzig deze instellingen niet.

 6. Klik op CONTINUE om de installatie te voltooien.

Configureer het schema voor het integratiepakket Coupa Requisition Approvals om meldingen voor opdrachtgoedkeuringsaanvragen te verzenden. Er worden twee Coupa-processen weergegeven op de pagina Schedule. Selecteer alleen de planner [Coupa] Requisition Approvals [Workspace ONE]. U plant niet de aanvraag [Workspace ONE] Requisition Approval Action [Coupa], omdat wanneer een actie wordt uitgevoerd als reactie op de aanvraagmelding, het antwoord voor de actie automatisch wordt verzonden. Zie Het uitvoeren van integratiepakketprocessen plannen in Workspace ONE Experience Workflows.

SAP Concur Expense Approval instellen in Workspace ONE Experience Workflows

Met het Workspace ONE Experience Workflows-integratiepakket met SAP Concur kunnen gebruikers onkostenrapporten die in SAP Concur zijn gemaakt, goedkeuren of weigeren via de Workspace ONE Intelligent Hub-portal. Onkostenrapporten in SAP Concur worden gescand en Boomi maakt een goedkeuringsmelding en verzendt de melding naar de goedkeurders in de Workspace ONE Intelligent Hub-app.

De volgorde van de werkstroom is als volgt.

 • De eindgebruikers maken een kostenrapport in SAP Concur.
 • Wanneer het Boomi-proces een aanvraag uitvoert om onkostenrapporten op te halen van SAP Concur, verzendt het proces de melding over het in behandeling zijnde onkostenrapport via Hub Services naar de goedkeurders in Workspace ONE Intelligent Hub.
 • In Workspace ONE Intelligent Hub kan de goedkeurder het rapport goedkeuren of de aanvraag weigeren.
 • Workspace ONE Intelligent Hub verzendt het antwoord van de goedkeurder naar SAP Concur.

Vereisten

De volgende instellingswaarden voor het SAP Concur-account zijn vereist. U kunt deze informatie verkrijgen bij uw SAP Concur Partner Enablement Manager of Partner Account Manager. Raadpleeg de documentatie voor SAP Concur Authentication om de app te registreren en de volgende eigenschappen te verkrijgen:

 • URL van de Concur-accountconnector
 • Gebruikersnaam en wachtwoord van de beheerder
 • Client-ID en clientgeheim
 • URL-voorvoegsel voor de CONCUR API

U voegt de client-ID en het clientgeheim voor Concur toe aan de pagina Concur Requisition Properties wanneer u het integratiepakket SAP Concur Expense Approval configureert in de Hub Services-console.

Procedure

 1. Ga naar de pagina Start > Experience Workflows in de Hub Services-console.

  U wordt via deze pagina automatisch aangemeld bij uw Boomi-portal.

 2. Selecteer in de Boomi-portal de omgeving (PROD of TEST) waaraan u het integratiepakket Concur Expense Approvals wilt toevoegen.
 3. Klik op INSTALL A NEW INTEGRATION en klik in het deelvenster Concur - Expense Approvals op INSTALL.
 4. Configureer de connectorwaarden die vereist zijn voor het instellen van SAP Concur.
  Naam van tabblad Actie
  Concur Connector Voer de URL voor de Concur API in die u heeft ontvangen van de SAP Concur Partner Enablement Manager of Partner Account Manager. Bijvoorbeeld: <customer_name>.concursolution.com.
 5. Klik op Continue om de pagina Concur Requisition Properties te configureren.
  Eigenschappen Actie
  CONCUR CLIENT ID Voer de waarde voor de Concur-client-ID in die u heeft ontvangen van de SAP Concur Partner Enablement Manager of Partner Account Manager.
  CONCUR CLIENT SECRET Voer de waarde voor het Concur-clientgeheim in die u heeft ontvangen van de SAP Concur Partner Enablement Manager of Partner Account Manager.
  CONCUR ADMIN USERNAME Voer de gebruikersnaam van de Concur-beheerder in die u heeft ontvangen van de SAP Concur Partner Enablement Manager of Partner Account Manager.
  CONCUR ADMIN PASSWORD Voer het beheerderswachtwoord in dat u heeft ontvangen van de SAP Concur Partner Enablement Manager of de Partner Account Manager.
  CONCUR ACCOUNT URL (BASE URL) Voer de waarde voor het URL-voorvoegsel van de Concur API in die u heeft ontvangen van de SAP Concur Partner Enablement Manager of Partner Account Manager. Voer bijvoorbeeld https://<klantnaam>.concursolution.com in.
  WORKSPACE ONE ACCESS USER GROUP Voer de Workspace ONE Access-gebruikersgroepen in die de goedkeuringsmelding ontvangen. Om meldingen te ontvangen, moeten gebruikers hetzelfde e-mailadres hebben in zowel de Workspace ONE Access-service als het Concur-systeem.

  U kunt een door komma's gescheiden lijst met groepsnamen toevoegen.

  Als u geen waarde invoert, worden alle gebruikers opgevraagd. Alleen gebruikers die hetzelfde e-mailadres hebben in Concur en in de Workspace ONE Access-service, ontvangen de goedkeuringsmelding.

  INITIAL RUN DAYS (<=90). De standaardwaarde is 7 dagen. Deze waarde is het aantal dagen terug in de tijd waarvoor gegevens moeten worden opgehaald. U kunt deze waarde wijzigen. Na de eerste uitvoering worden alleen de gegevens van de laatste succesvolle uitvoering opgehaald.

  De instellingen voor de Workspace ONE Access-eigenschappen TENANT URL, REMOTE APP CLIENT ID en REMOTE APP SHARED SECRET zijn vooraf geconfigureerd. Wijzig deze instellingen niet.

 6. Klik op CONTINUE om de installatie te voltooien.

Configureer het schema voor het integratiepakket Concur Expense Approvals om meldingen voor onkostengoedkeuringsaanvragen te verzenden. Er worden drie processen weergegeven op de pagina Schedule. Selecteer alleen het proces [Concur] Expense Request Approvals [Workspace ONE]. U plant niet het antwoord [Workspace ONE] Expense Report Action [Concur], omdat wanneer een actie wordt uitgevoerd als reactie op de melding voor het onkostenrapport, het antwoord voor de actie automatisch wordt verzonden. Zie Het uitvoeren van integratiepakketprocessen plannen in Workspace ONE Experience Workflows.

Salesforce Opportunity Discount Approval instellen in Workspace ONE Experience Workflows

Met het Workspace ONE Experience Workflows-integratiepakket met Salesforce kunnen gebruikers aanvragen voor opportunitykortingen die in Salesforce zijn gemaakt, goedkeuren of weigeren via de Workspace ONE Intelligent Hub-portal. Deze Experience Workflow scant naar kortingsaanvragen in Salesforce die goedkeuring vereisen en maakt vervolgens een goedkeuringsmelding in Workspace ONE Intelligent Hub waarop de goedkeurders kunnen reageren.

De volgorde van de werkstroom is als volgt.

 • Wanneer een vertegenwoordiger een opportunity maakt met een korting die groter is dan de vooraf ingestelde drempelwaarde in Salesforce, wordt een aanvraag gemaakt om de korting goed te keuren.
 • Wanneer het Boomi-proces de aanvraag uitvoert om een kortingsaanvraag van Salesforce goed te keuren, wordt een melding naar de goedkeurders in Workspace ONE Intelligent Hub verzonden.
 • In Workspace ONE Intelligent Hub kan de goedkeurder de aanvraag goedkeuren of weigeren.
 • Boomi synchroniseert het antwoord van de gebruiker met Salesforce om de opportunityaanvraag bij te werken.

Vereisten

 • URL van het Salesforce-account.
  1. Ga in Salesforce naar Setup en voer Site in in het zoekvak Quick Find.
  2. Klik op Domains.
  3. Kopieer de domeinnaam.
 • URL van Salesforce OAuth SOAP-eindpunt, bijvoorbeeld services/Soap/u/56.0
 • Beveiligingstoken voor uw Salesforce-account.

  Wanneer u een Salesforce-account maakt, stuurt Salesforce u een e-mailbericht van support@salesforce.com naar het e-mailadres dat is gekoppeld aan het account. Het onderwerp van de e-mail is salesforce.com security token confirmation. Dit e-mailbericht bevat het beveiligingstoken voor het account en wordt niet opgeslagen in uw Salesforce-account. Als u de e-mail kwijtraakt of de waarde van het beveiligingstoken vergeet, moet u het opnieuw genereren. Wanneer u het accountwachtwoord wijzigt of het verloopt, wordt het beveiligingstoken opnieuw gegenereerd en wordt een soortgelijke e-mail verzonden.

 • Stappen om het beveiligingstoken voor uw Salesforce-account op te halen of opnieuw in te stellen
  1. Meld u aan bij Salesforce via het Salesforce-account dat is geconfigureerd voor Experience Workflows.
  2. Selecteer Setup in het Salesforce-gebruikersmenu.
  3. Vouw in het menu aan de linkerkant onder Personal Setup My Personal Information uit en klik vervolgens op Reset My Security Token.

   Volg de instructies op het scherm. Er wordt een nieuw e-mailbericht verzonden met het nieuwe beveiligingstoken.

Procedure

 1. Ga naar de pagina Start > Experience Workflows in de Hub Services-console.

  U wordt via deze pagina automatisch aangemeld bij uw Boomi-portal.

 2. Selecteer in de Boomi-portal de omgeving (PROD of TEST) om Salesforce Opportunity Discount Approvals toe te voegen.
 3. Klik op INSTALL A NEW INTEGRATION en klik in het deelvenster Salesforce - Opportunity Discount Approvals op INSTALL.
 4. Configureer de connectorwaarden die vereist zijn voor het instellen van Salesforce.
  Naam van tabblad Actie
  Salesforce Connector Voer uw klant-URL van Salesforce in. U kunt de Salesforce-URL kopiëren uit de URL van uw Salesforce-instantie. Voer deze bijvoorbeeld in als https://<customer_name>.salesforce.com.
 5. Klik op Continue om de pagina Salesforce Opportunity Properties te configureren.
  Eigenschappen Actie
  SALESFORCE ADMIN USERNAME Voer de gebruikersnaam voor de Salesforce-aanmelding in.
  SALESFORCE SECURE COMBINATION TOKEN Het beveiligde combinatietoken is een combinatie van uw wachtwoord en uw Salesforce-beveiligingstoken dat u heeft verkregen als vereiste voor het configureren van Salesforce - Opportunity Discount Approvals.

  U voegt het token toe aan het einde van uw wachtwoord. Als het wachtwoord bijvoorbeeld Xyz@2020 is en het beveiligingstoken 1y3Zqwr34QD is, voert u Xyz@20201y3Zqwr34QD in als het beveiligde combinatietoken. Houd er rekening mee dat het token hoofdlettergevoelig is en spaties niet zijn toegestaan.

  SALESFORCE OAUTH SOAP ENDPOINT Voer het Salesforce OAuth SOAP-eindpunt in dat uw organisatie gebruikt. Voer deze bijvoorbeeld in als services/Soap/u/56.0.
  SALESFORCE ACCOUNT URL Voer de URL van uw Salesforce-account in. Bijvoorbeeld: https://customername.salesforce.com/.
  WORKSPACE ONE ACCESS USER GROUPS

  Voer de Workspace ONE Access-gebruikersgroepen in die de goedkeuringsmelding ontvangen. Om meldingen te ontvangen, moeten gebruikers hetzelfde e-mailadres hebben in zowel de Workspace ONE Access-service als het Salesforce-systeem.

  U kunt een door komma's gescheiden lijst met groepsnamen toevoegen.

  Als u geen waarde invoert, worden alle gebruikers opgevraagd. Alleen gebruikers die hetzelfde e-mailadres hebben in Salesforce en in de Workspace ONE Access-service, ontvangen de goedkeuringsmelding.

  De instellingen voor de Workspace ONE Access-eigenschappen TENANT URL, REMOTE APP CLIENT ID en REMOTE APP SHARED SECRET zijn vooraf geconfigureerd. Wijzig deze instellingen niet.

 6. Klik op CONTINUE om de installatie te voltooien.

Configureer het schema voor het integratiepakket Salesforce Opportunity Discount Approvals om meldingen voor kortingsgoedkeuringsaanvragen te verzenden. Selecteer alleen de planner [Salesforce] Opportunity Discount Approvals [Workspace ONE]. U plant niet het antwoord [Workspace ONE] Opportunity Discount Action [Salesforce], omdat wanneer een actie wordt uitgevoerd als reactie op de melding voor de goedkeuringsaanvraag, het antwoord voor de actie automatisch wordt verzonden. Zie Het uitvoeren van integratiepakketprocessen plannen in Workspace ONE Experience Workflows.

ServiceNow Requisition Ticket Approval instellen in Workspace ONE Experience Workflows

Het Workspace ONE Experience Workflows-integratiepakket met ServiceNow scant naar opdrachttickets in ServiceNow die goedkeuring vereisen en maakt een goedkeuringsmelding in Workspace ONE Intelligent Hub waarop de goedkeurder kan reageren om het ticket goed te keuren of te weigeren.

Opmerking: Bijlagen voor dit integratiepakket worden alleen ondersteund wanneer u Workspace ONE Intelligent Hub via de webbrowser gebruikt. Bijlageondersteuning voor native Hub-clients voor mobiel en desktop wordt in toekomstige releases geïntroduceerd.

De volgorde van de werkstroom is als volgt.

 • Een eindgebruiker vraagt een resource via ServiceNow aan voor een vooraf ingesteld dollarbedrag en voor die aanvraag is goedkeuring vereist. De aanvraag wordt getagd als in behandeling in ServiceNow.
 • Wanneer het Boomi-proces de aanvraag voor ticketgoedkeuring vanuit ServiceNow uitvoert, wordt een melding naar de goedkeurder in de Workspace ONE Intelligent Hub-app verzonden.
 • In de Workspace ONE Intelligent Hub-app kan de goedkeurder de aanvraag goedkeuren of weigeren.
 • Workspace ONE Intelligent Hub verzendt het antwoord van de goedkeurder naar ServiceNow.

Vereisten

 • ServiceNow-URL Ga naar de ServiceNow-URL van uw bedrijf en kopieer de URL, https://<uwbedrijf>.service-now.com.
 • Registreer uw Workspace ONE Access-applicatie bij uw ServiceNow-instantie.
  1. Ga in ServiceNow naar System OAuth > Application Registry. Klik op New en selecteer Create an OAuth API endpoint for external clients en vul het formulier in.
  2. Nadat het formulier is verzonden, zoekt u de applicatienaam die u heeft geregistreerd. Zoek en kopieer de waarde voor Client ID en Client Secret.

  U voegt deze informatie toe aan de ServiceNow-eigenschappenpagina.

 • Stel in ServiceNow een gebruiker met de beheerdersrol in met de minimaal vereiste toegang en rechten om de aanvraag goed te keuren of te weigeren.
  1. Zoek in Filter Navigator naar Users. 
  2. Ga naar Users en klik op New om een nieuwe gebruiker te maken. 
  3. Geef uw gebruikers-ID, voornaam, achternaam, e-mailadres, wachtwoord op. En controleer alleen toegang tot webservices en gebruiker van interne integratie. 
  4. Klik vervolgens op Bewerken om de rollen toe te voegen. De rol approval_admin moet worden toegevoegd om de aanvraag goed te keuren of te weigeren. De andere rol die u toevoegt, moet in de volgende tabellen worden toegevoegd aan de toegangscontroles (ACL's). 
  5. Maak een aangepaste rol met de volgende toegangscontroles (ACL's).
   Tabellen Toegangsrechten
   sc_request (Aanvragen) Lezen en schrijven
   sysapproval_approver (Goedkeuringen) Lezen en schrijven
   sys_user (Gebruikers) Lezen
   sc_req_item (Aanvraagitems) Lezen
 • Beperkingsbereik voor OAuth-toegang van ServiceNow
  1. Ga naar het vervolgkeuzemenu van de systeembeheerder aan de rechterkant van uw ServiceNow-console.
  2. Klik op Elevate Roles. Schakel Security Admin in en klik vervolgens op OK in het geopende deelvenster.

Procedure

 1. Ga naar de pagina Start > Experience Workflows van de Hub Services-console.

  U wordt via deze pagina automatisch aangemeld bij uw Boomi-portal.

 2. Selecteer in de Boomi-portal de omgeving (PROD of TEST) waaraan u het integratiepakket ServiceNow Requisition Ticket Approval wilt toevoegen.
 3. Klik op INSTALL A NEW INTEGRATION en klik in het deelvenster ServiceNow Requisition Approvals op INSTALL.
 4. Configureer de connectorwaarden die vereist zijn voor het instellen van ServiceNow.
  Naam van tabblad Actie
  ServiceNow Connector Voer de URL van uw ServiceNow-klantaccount in. Bijvoorbeeld: https ://<uwbedrijf>.service-now.com.
 5. Klik op Doorgaan. Configureer de eigenschapswaarden op de pagina ServiceNow Requisition Properties.
  Eigenschappen Actie
  SERVICESNOW ACCOUNT URL (BASE URL) Voer de URL van uw ServiceNow-klantaccount in. Bijvoorbeeld: https://<customer_name>.service-now.com/.
  SERVICENOW CLIENT ID Voer de client-ID in die in het ServiceNow-applicatieregister is gemaakt
  SERVICENOW CLIENT SECRET Voer het clientgeheim in dat in het ServiceNow-applicatieregister is gemaakt.
  SERVICENOW ADMIN USERNAME Voer de gebruikersnaam van de ServiceNow-beheerder in.
  SERVICENOW ADMIN PASSWORD Voer het wachtwoord van de admingebruiker voor ServiceNow in.
  WORKSPACE ONE ACCESS USER GROUPS

  Voer de Workspace ONE Access-gebruikersgroepen in die de goedkeuringsmelding ontvangen. Om meldingen te ontvangen, moeten gebruikers hetzelfde e-mailadres hebben in zowel de Workspace ONE Access-service als het ServiceNow-systeem.

  U kunt een door komma's gescheiden lijst met groepsnamen toevoegen.

  Als u geen waarde invoert, worden alle gebruikers opgevraagd. Alleen gebruikers die hetzelfde e-mailadres hebben in ServiceNow en in de Workspace ONE Access-service, ontvangen de melding van de opdrachtgoedkeuring.

  INITIAL RUN DAYS (<=90) De standaardwaarde is 7 dagen. Deze waarde is het aantal dagen terug in de tijd waarvoor gegevens of opdrachten van het ServiceNow-systeem moeten worden opgehaald. U kunt deze waarde wijzigen. Na de eerste uitvoering worden alleen de gegevens van de laatste succesvolle uitvoering opgehaald.

  De instellingen voor de Workspace ONE Access-eigenschappen TENANT URL, REMOTE APP CLIENT ID en REMOTE APP SHARED SECRET zijn vooraf geconfigureerd. Wijzig deze instellingen niet.

 6. Klik op CONTINUE om de installatie te voltooien.

Configureer het schema voor het integratiepakket ServiceNow Requisition Ticket Approval om meldingen voor goedkeuringsaanvragen te verzenden. Er worden twee processen weergegeven op de pagina Schedule. Selecteer alleen de planner [ServiceNow] Requisition Request Approvals [Workspace ONE]. U plant niet de aanvraag [Workspace ONE] Requisition Approval Action [ServiceNow], omdat wanneer een actie wordt uitgevoerd als reactie op de melding van de goedkeuringsaanvraag, het antwoord voor de actie automatisch wordt verzonden. Zie Het uitvoeren van integratiepakketprocessen plannen in Workspace ONE Experience Workflows.

Workday Inbox Task Notification instellen in Workspace ONE Experience Workflows

Het Workspace ONE Experience Workflows-integratiepakket met Workday scant de Workday-inbox op taken en maakt een melding in Workspace ONE Intelligent Hub om gebruikers te informeren over taken die aan hen zijn toegewezen. De melding biedt een dieptelink naar de taak in Workday.

De volgorde van de werkstroom is als volgt.

 • Het Boomi-proces gebruikt een aangepast rapport om taken op te halen die zich in de Workday-inbox van de gebruiker bevinden en verzendt een melding met de taakgegevens naar de Workspace ONE Intelligent Hub-app van de gebruiker.
 • Gebruikers selecteren de link. Dit is een dieptelink die ze direct naar de Workday-app leidt om actie te ondernemen.

Vereisten

 • Registreer de Workspace ONE Intelligent Hub-app als clientapplicatie in de Workday Inbox-instantie.
 • De volgende Workspace ONE Intelligent Hub-waarden die in Workday zijn geconfigureerd, zijn vereist om de Workday Inbox Task Review-integratie met Hub Services te configureren.
  • Client-ID
  • Clientgeheim
  • Authtoken-URL
  • Toegangstoken-URL
 • Zoek in Workday naar de pagina Report-as-a-Service (RaaS) custom report investors waarmee u gegevens kunt exporteren vanuit Workday. Ga naar het menu Actions > Web Services en bekijk de pagina URLs Web Service en klik op OK. Klik op de geopende pagina Workday XML met de rechtermuisknop op REST Workday XML en kopieer de URL.

  De REST URL kan lang zijn. De informatie die u nodig heeft om de Workday-eigenschappenpagina te configureren, is als volgt geconfigureerd in de REST URL.

 • De Workday Connector gebruikt de Workday REST API, waarmee OAuth 2.0 wordt gebruikt voor verificatie. U moet een API-client voor integraties registreren om verbinding met de REST API mogelijk te maken. Configureer de volgende instellingen op de pagina Register API Client for Integrations.
  • Clientnaam
  • Schakel het selectievakje Non-Expiring Refresh Tokens in. Door dit vakje in te schakelen, wordt het opnieuw genereren en opnieuw verbinden voorkomen.
  • Selecteer het functioneel gebiedsbereik Tenant Non-Configurable om een aangepast rapport te lezen.

  Kopieer de client-ID en het clientgeheim dat is gemaakt voordat u op Done heeft geklikt.

 • Stel in hoe u een vernieuwingstoken voor integraties beheert. Selecteer op de pagina View API Client voor de API-client die u heeft gemaakt, API Client > Manage Refresh Tokens voor integraties en selecteer de Workday-accountgebruikers om de acties uit te voeren.

  Selecteer Generate new refresh token als er geen vernieuwingstoken bestaat. Kopieer het vernieuwingstoken en sla het op.

Procedure

 1. Ga naar de pagina Start > Experience Workflows van de Hub Services-console.

  U wordt via deze pagina automatisch aangemeld bij uw Boomi-portal.

 2. Selecteer in de Boomi-portal de omgeving (PROD of TEST) waaraan u het integratiepakket Workday Inbox Task Notification wilt toevoegen.
 3. Klik op INSTALL A NEW INTEGRATION en klik in het deelvenster Workday - Inbox Task Notification op INSTALL.
 4. Configureer de connectorwaarden die vereist zijn voor het instellen van Workday.
  Naam van tabblad Actie
  Workday Connector Voer de basis-URL van Workday in, bijvoorbeeld https://<customer_name>.workday.com.
 5. Klik op Doorgaan. Configureer de eigenschapswaarden op de pagina Workday Inbox Task Properties.
  Eigenschappen Actie
  WORKDAY INTEGRATIONS REFRESH TOKEN Voeg het vernieuwingstoken toe dat u heeft opgeslagen vanaf de pagina Workday Refresh Token Integrations.
  TENANT ID Voer de URL van de tenant-ID in waarmee u zich aanmeldt bij Workday. Dit is onderdeel van de REST URL-gegevens.
  ACCOUNT NAME Voer de accountnaam in die in de REST URL is toegewezen.
  REPORT NAME Voer de naam van het aangepaste RAAS-rapport in dat is aangewezen in de REST URL
  CLIENT ID Voer de client-ID in vanaf de pagina Workday Register API Client for Integration.
  CLIENT SECRET Voer het clientgeheim in dat aan de client-ID is gekoppeld.
  REPORT RESOUCE PATH Voer het pad naar de rapportresource in de REST URL in.
  WORKSPACE ONE ACCESS USER GROUPS Voer de Workspace ONE Access-gebruikersgroepen in die de Workday-melding ontvangen over taken in hun Workday-inbox. Om meldingen te ontvangen, moeten gebruikers hetzelfde e-mailadres hebben in zowel de Workspace ONE Access-service als het Workday-systeem.

  U kunt een door komma's gescheiden lijst met groepsnamen toevoegen.

  Als u geen waarde invoert, worden alle gebruikers opgevraagd. Alleen gebruikers die hetzelfde e-mailadres hebben in Workday en in de Workspace ONE Access-service, ontvangen de opdrachtgoedkeuringsmelding.

  INITIAL RUN DAYS (<=90) De standaardwaarde is 7 dagen. Deze waarde is het aantal dagen terug in de tijd waarvoor gegevens of opdrachten van het Workday-systeem moeten worden opgehaald. U kunt deze waarde wijzigen. Na de eerste uitvoering worden alleen de gegevens van de laatste succesvolle uitvoering opgehaald.

  De instellingen voor de Workspace ONE Access-eigenschappen TENANT URL, REMOTE APP CLIENT ID en REMOTE APP SHARED SECRET zijn vooraf geconfigureerd. Wijzig deze instellingen niet.

 6. Klik op CONTINUE om de installatie te voltooien.

Configureer het schema om het proces Workday Inbox Task Notification uit te voeren. Maak een schema in de planner [Workday] Business Process Tasks [Workspace] om de meldingen te verzenden over taken die aan de gebruiker zijn toegewezen. Zie Het uitvoeren van integratiepakketprocessen plannen in Workspace ONE Experience Workflows.

Adobe Sign Document instellen in Workspace ONE Experience Workflows

Met het Workspace ONE Experience Workflows-integratiepakket met Adobe Sign kunnen gebruikers Adobe Sign openen vanuit hun Workspace ONE Intelligent Hub-portal om documenten elektronisch te ondertekenen. Deze werkstroom scant naar Adobe Sign-overeenkomsten waarvoor een elektronisch ondertekende handtekening is vereist en maakt vervolgens een aanvraag om documenten te ondertekenen in Workspace ONE Intelligent Hub waarop de gebruiker kan reageren.

De volgorde van de werkstroom is als volgt.

 • Wanneer het Boomi-proces de aanvraag uitvoert om overeenkomsten op te halen waarvoor handtekeningen van Adobe Sign nodig zijn, wordt een melding met informatie over een document dat klaar is om te worden ondertekend, verzonden naar de Workspace ONE Intelligent Hub-portal van de gebruiker.
 • De gebruiker klikt op de link Go to Adobe Sign in de melding om Adobe Sign in een browser te starten waar de gebruiker het document kan bekijken en ondertekenen.
 • Als het document wordt bijgewerkt, wordt de melding bijgewerkt in Workspace ONE Intelligent Hub.
 • Wanneer het document is ondertekend in de Adobe Sign-app, wordt de melding tijdens de volgende geplande uitvoering verplaatst naar de geschiedenismap van Workspace ONE Intelligent Hub.

Vereisten

Haal de URL van de Adobe Sign Connector op.

 1. Ga, nadat u zich heeft aangemeld, in de Adobe Sign-instantie naar het tabblad Account. Selecteer Adobe Sign API → API Information op het tabblad Account. Selecteer vervolgens REST API Method Documentation onder Documentation.
 2. De REST API-verkenner wordt geopend in een nieuw tabblad. Ga naar Resources and Operations en voer BaseURL API uit.

  Selecteer in Request URL de URL van de Adobe Sign Connector en voer het poortnummer in.

Maak in uw Adobe Sign-account een integratiesleutel voor deze integratie met Workspace ONE Intelligent Hub. Het Boomi-proces gebruikt de integratiesleutel om aanvragen te maken bij Adobe Sign.

 1. Klik in de Adobe Sign-console op het tabblad Account en klik vervolgens op Adobe Sign API > API Information.
 2. Klik op de pagina API Information op de link Integration Key.
 3. Voltooi de volgende stappen in het dialoogvenster Create Integration Key.
  1. Voer de integratienaam in. Dit is de naam van de app met de integratiesleutel die is gemaakt. Bijvoorbeeld: WS1IntegrationKey.

   Sla de integratienaam op die u heeft gemaakt.

  2. Schakel alle vermelde bereikopties in om deze aan de integratiesleutel toe te kennen.
  3. Klik op Opslaan.

  De nieuwe app wordt weergegeven op de pagina Access Tokens.

 4. Om de waarde van de integratiesleutel op te halen, klikt u op de appnaam die u in stap 3.a heeft gemaakt en klikt u vervolgens op Integration Key.
 5. Kopieer de integratiesleutel in het geopende dialoogvenster Integration Key.

U voegt deze informatie toe aan de Adobe Sign-eigenschappenpagina in de Hub-console.

Procedure

 1. Ga naar de pagina Start > Experience Workflows in de Hub Services-console.

  U wordt via deze pagina automatisch aangemeld bij uw Boomi-portal.

 2. Selecteer in de Boomi-portal de omgeving (PROD of TEST) waaraan u Adobe Sign wilt toevoegen.
 3. Klik op INSTALL A NEW INTEGRATION en klik in het deelvenster Adobe Sign Document op INSTALL.
 4. Configureer de connectorwaarden die vereist zijn voor het instellen van Adobe Sign.
  Tabblad Actie
  Adobe Sign Connector Voer de klant-URL van uw Adobe Sign Connector in. Bijvoorbeeld: https://secure.in1.adobesign.com:443.
 5. Klik op Doorgaan. Configureer de eigenschapswaarden op de pagina Adobe Sign E-Sign Properties.
  Eigenschappen Actie
  INTEGRATION KEY Voer de integratiesleutel in die u als vereiste heeft gemaakt. Deze sleutel wordt gebruikt om apps van derden toegang te geven tot Adobe Sign-gegevens.
  WORKSPACE ONE ACCESS USER GROUPS Voer de Workspace ONE Access-gebruikersgroepen in die de meldingen ontvangen over Adobe Sign-overeenkomsten. Om meldingen te ontvangen, moeten gebruikers hetzelfde e-mailadres hebben in zowel de Workspace ONE Access-service als het Adobe Sign-systeem.

  U kunt een door komma's gescheiden lijst met groepsnamen toevoegen.

  Als u geen waarde invoert, worden alle gebruikers opgevraagd. Alleen gebruikers die hetzelfde e-mailadres hebben in Adobe Sign en in de Workspace ONE Access-service, ontvangen de melding van de opdrachtgoedkeuring.

  INITIAL RUN DAYS (<=90) De standaardwaarde is 7 dagen. Deze waarde is het aantal dagen terug in de tijd waarvoor gegevens of opdrachten van het Adobe-systeem moeten worden opgehaald. U kunt deze waarde wijzigen. Na de eerste uitvoering worden alleen de gegevens van de laatste succesvolle uitvoering opgehaald.

  De instellingen voor de Workspace ONE Access-eigenschappen TENANT URL, REMOTE APP CLIENT ID en REMOTE APP SHARED SECRET zijn vooraf geconfigureerd. Wijzig deze instellingen niet.

 6. Klik op CONTINUE om de installatie te voltooien.

Configureer het schema voor het integratiepakket Adobe Sign Document. Maak een schema in de planner [Adobe Sign] E-Signing Document [Workspace ONE] om meldingen te verzenden over documenten die klaar zijn om te worden ondertekend. Zie Het uitvoeren van integratiepakketprocessen plannen in Workspace ONE Experience Workflows.

JIRA Service Desk Ticket Approvals instellen in Workspace ONE Experience Workflows

Met het Workspace ONE Experience Workflows-integratiepakket met Jira Service Desk - Ticket Approvals wordt een proces ingesteld om meldingen via Workspace ONE Intelligent Hub naar goedkeurders te verzenden wanneer gebruikers een aanvraag in de Jira Service Desk maken. Goedkeurders klikken op de dieptelink in de melding om naar de Jira Service Desk-portal te gaan waar ze de vereiste actie kunnen uitvoeren.

Opmerking: Bijlagen voor dit integratiepakket worden alleen ondersteund wanneer u Workspace ONE Intelligent Hub via de webbrowser gebruikt. Bijlageondersteuning voor native Hub-clients voor mobiel en desktop wordt in toekomstige releases geïntroduceerd.

De volgorde van de werkstroom is als volgt.

 • Wanneer het Boomi-proces de Jira-aanvragen van de Jira Service Desk ophaalt, wordt een melding met de details van de aanvraag naar de goedkeurder in de Workspace ONE Intelligent Hub-portal verzonden.
 • De goedkeurders klikken op View Service Desk Request in de melding om met de dieptelink direct naar de Jira-aanvraagpagina te gaan. De goedkeurder kan de aanvraag direct vanuit de Jira Service Desk-portal goedkeuren of weigeren.
 • Wanneer de actie is uitgevoerd in de Adobe Sign-app, wordt de melding tijdens de volgende geplande uitvoering verplaatst naar de geschiedenismap van Workspace ONE Intelligent Hub.

Vereisten

 • Configureer de volgende instellingen in de Jira Developer-console.
  • OAuth 2.0 (3LO) en sla de waarden voor client-ID en clientgeheim op.
   1. Ga naar developer.atlassian.com, selecteer uw profielpictogram in de rechterbovenhoek en selecteer Developer console in de vervolgkeuzelijst.
   2. Selecteer de app in de lijst of maak er een als de app niet in de lijst staat.
   3. Selecteer Authorization in het linkermenu.
   4. Selecteer Configure naast OAuth 2.0 (3LO).
   5. Voer de Callback URL in. Stel dit in op een URL die toegankelijk is via de app. Wanneer u OAuth 2.0 (3LO) in uw app implementeert (zie volgende sectie), moet de redirect_uri overeenkomen met deze URL.
   6. Klik op Save changes.
   Opmerking: Als u geen API aan uw app heeft toegevoegd, doet u dit nu.
   1. Selecteer Permissions in het linkermenu.
   2. Voeg Jira platform REST API & Jira Service Desk API toe.

    Deze API's worden in het proces gebruikt om de aanvraaggegevens van de Jira Service Desk op te halen.

  • Jira-autorisatiecode.
   1. Ga naar developer.atlassian.com.
   2. Selecteer de app in de lijst.
   3. Selecteer Authorization in het linkermenu.
   4. Selecteer Configure naast OAuth 2.0 (3LO).
   5. Kopieer de autorisatie-URL voor de REST API van het Jira-platform, plak het bereik read%3Aservicedesk-request%20offline_access%20 in de autorisatie-URL.
   6. Plak deze URL in de browser en kopieer de autorisatiecode.
   Opmerking: Als u het toegangs-/vernieuwingstoken in uw eerste autorisatiestroom wilt ophalen, voegt u het bereik offline_access toe aan de bereikparameter van de autorisatie-URL. Plak deze URL in de browser en kopieer de autorisatiecode.
   Voorbeeld-URL
   https://auth.atlassian.com/authorize?audience=api.atlassian.com&client_id=YOUR_CLIENT_ID&scope=REQUESTED_SCOPE_ONE%20REQUESTED_SCOPE_TWO%20offline_access&redirect_uri=https://YOUR_APP_CALLBACK_URL&state=YOUR_USER_BOUND_VALUE&response_type=code&prompt=consent

  Zie het onderwerp OAuth 2.0 (3LO) apps in de handleiding Jira Cloud platform Developer in de documentatie voor Jira.

Procedure

 1. Ga naar de pagina Start > Experience Workflows in de Hub Services-console.

  U wordt via deze pagina automatisch aangemeld bij uw Boomi-portal.

 2. Selecteer in de Boomi-portal de omgeving (PROD of TEST) om de werkstroom Jira Service Desk - Ticket Approvals toe te voegen.
 3. Klik op INSTALL A NEW INTEGRATION en klik in het deelvenster Jira Service Desk - Ticket Approvals op INSTALL.
 4. Configureer de connectorwaarden die vereist zijn voor het instellen van de Jira Service Desk.
  Tabblad Actie
  Jira Service Desk Voer de URL van de Jira Connector in. Bijvoorbeeld: https://companyname.atlassian.net.
 5. Klik op Continue om de pagina Jira Service Desk Properties te configureren.
  Eigenschappen Actie
  JSD BASE URL Voer de Jira-URL in. Bijvoorbeeld: https://companyname.atassian.net.
  CLIENT ID Voer de waarde van de Jira OAuth 2.0-app (3LO) in.
  CLIENT SECRET Voer de waarde van de Jira OAuth 2.0-app (3LO) in.
  AUTHORIZATION CODE Voer de code in die wordt weergegeven in de query voor de callback-URL.
  REDIRECT URI Voer de callback-URL in.
  WORKSPACE ONE ACCESS USER GROUPS Voer de gebruikersgroep in die de meldingen over Jira-aanvragen ontvangt. U kunt een door komma's gescheiden lijst met groepsnamen toevoegen. Voer de Workspace ONE Access-gebruikersgroepen in die de meldingen ontvangen over Jira-aanvragen. Om meldingen te ontvangen, moeten gebruikers hetzelfde e-mailadres hebben in zowel de Workspace ONE Access-service als het Jira Service Desktop-systeem.

  U kunt een door komma's gescheiden lijst met groepsnamen toevoegen.

  Als u geen waarde invoert, worden alle gebruikers opgevraagd. Alleen gebruikers die hetzelfde e-mailadres hebben in Jira Service Desktop en in de Workspace ONE Access-service, ontvangen de melding van de opdrachtgoedkeuring.

  INITIAL RUN DAYS (<=90) De standaardwaarde is 7 dagen. Deze waarde is het aantal dagen terug in de tijd waarvoor gegevens of opdrachten van het Jira Desktop-systeem moeten worden opgehaald. U kunt deze waarde wijzigen. Na de eerste uitvoering worden alleen de gegevens van de laatste succesvolle uitvoering opgehaald.

  De instellingen voor de Workspace ONE Access-eigenschappen TENANT URL, REMOTE APP CLIENT ID en REMOTE APP SHARED SECRET zijn vooraf geconfigureerd. Wijzig deze instellingen niet.

 6. Klik op CONTINUE om de installatie te voltooien.

Configureer het schema voor het integratiepakket Jira Service Desk Ticket Approvals. Maak een schema in de planner [JIRA] Request Approval [Workspace ONE]] om meldingen van goedkeuringsaanvragen voor tickets te verzenden. Zie Het uitvoeren van integratiepakketprocessen plannen in Workspace ONE Experience Workflows.