Om apparaatvertrouwen en toegangsbeleid voor desktop-apparaten te configureren, configureert u de routeringsregels van de aanbieder van identiteitsbeheerin Okta en het voorwaardelijke toegangsbeleid in VMware Identity Manager. De nieuwe, vereenvoudigde oplossing voor het vertrouwen van Okta-apparaten die beschikbaar is voor iOS- en Android-apparaten, is nog niet beschikbaar voor desktop-apparaten. Als u apparaatvertrouwen voor desktop-apparaten wilt configureren, kunt u Certificaat (cloud-uitrol) gebruiken als de eerste verificatiemethode en Apparaatnaleving als de tweede verificatiemethode in het toegangsbeleid van VMware Identity Manager.

Zorg ervoor dat u de voorbereidende procedures voor de vertrouwensrelatie van het apparaat in Voornaamste gebruikssituaties opvolgt voordat u doorgaat met de taken in dit gedeelte. De gebruikerssituatie voor Apparaatvertrouwen van het apparaat vereist een configuratie van einde tot einde, die alle procedures in dit document dekt.

Opmerking: Deze sectie is alleen van toepassing op desktop-apparaten. Zie Vertrouwen en clienttoegangsbeleid configureren voor iOS- en Android-apparaten om apparaatvertrouwen en toegangsbeleid voor voor iOS-en Android-apparaten te configureren.