Ga terug naar de VMware Identity Manager-console om het maken van de nieuwe externe identiteitsprovider te voltooien.

Procedure

 1. Voer de volgende informatie in op de pagina voor de nieuwe identiteitsprovider.
  Optie Beschrijving
  Naam van identiteitsprovider Voer een naam voor de nieuwe identiteitsprovider in, zoals Okta SAML IDP.
  identityProvider.idpForm.saml Selecteer HTTP POST.
  Opmerking: Dit veld wordt weergegeven nadat u de metagegevens-URL in het gedeelte SAML-metadata (SAML Metadata) heeft ingevoerd en u op IdP-metadata verwerken (Process IdP Metadata) heeft geklikt.
  SAML-metagegevens
  1. Voer de metagegevens-URL die van Okta is gekopieerd, in het tekstvak Metagegevens voor identiteitsprovider (Identity Provider Metadata) in. Bijvoorbeeld:

   https://yourOktaTenant/app/appId/sso/saml/metadata

  2. Klik op IdP-metagegevens verwerken (Process IdP Metadata).
  3. Klik in het gedeelte Naam-ID format mapping van SAML-reactie (Name ID format mapping from SAML Response) op het pictogram + en selecteer vervolgens de volgende waarden:

   Opmaak naam-ID: (Name ID Format:) urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:unspecified

   Waarde naam-ID: (Name ID Value:) userPrincipalName

   Opmerking: Selecteer het gebruikerskenmerk dat overeenkomt met de gebruikersnaamwaarde van de applicatie zoals gedefinieerd in Okta.
  Gebruikers Selecteer de directory's die u wilt verifiëren met deze identiteitsprovider.
  Netwerk Selecteer de netwerken die toegang krijgen tot deze identiteitsprovider.
  Verificatiemethoden Voer het volgende in:

  Verificatiemethoden: (Authentication Methods:) Voer een naam in voor de Okta-verificatiemethode, zoals Okta-verificatiemethode.

  SAML-context: (SAML Context:) urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:PasswordProtectedTransport


  maken van IDP in workspace one voltooien

 2. Klik op Toevoegen (Add).