Verkrijg een Okta API-token van de Okta-beheerconsole. VMware Identity Manager vereist dat het Okta API-token verbinding met de Okta-tenant maakt en apps ophaalt.

Het token verloopt 30 dagen nadat het voor het laatst is gebruikt. Elke keer dat het token wordt gebruikt, wordt de vervaldatum met 30 dagen verlengd.

Procedure

  1. Klik in de Okta-beheerconsole op Security > API.
  2. Klik op Create Token.

    knop Create token

  3. Voer een naam voor het token in en klik vervolgens op Create token.

    venster Create token

  4. Kopieer en bewaar het token voor gebruik in de volgende taak.
    Opmerking: Nadat u het venster heeft gesloten, kunt u het token niet opnieuw weergeven.

Volgende stappen

Configureer Okta-tenantinformatie in de VMware Identity Manager-beheerconsole.