Haal de SAML-metagegevens van VMware Identity Manager op die vereist zijn om een identiteitsprovider in Okta in te stellen.

Procedure

 1. Meld u als systeembeheerder aan bij de VMware Identity Manager-console.
 2. Selecteer het tabblad Catalogus (Catalog) > Webapps (Web Apps).
 3. Klik op Instellingen (Settings).
 4. Klik op SAML-metadata (SAML Metadata) in het linkervenster.
  Het tabblad Metadata downloaden wordt weergegeven.
 5. Download het ondertekeningscertificaat.
  1. Klik op Downloaden (Download) in het gedeelte Ondertekeningscertificaat (Signing Certificate).
  2. Maak een aantekening van de locatie van het gedownloade bestand signingCertificate.cer.
 6. Haal de SAML-metagegevens op.
  1. Klik in het gedeelte SAML-metadata (SAML Metadata), met de rechtermuisknop op de koppeling Metagegevens voor identiteitsprovider (Identity Provider (IdP) metadata) en open deze in een nieuw tabblad of venster.
  2. Zoek in het metagegevensbestand van de identiteitsprovider naar de volgende waarden en maak hierover een aantekening:
   • entityID

    Bijvoorbeeld: https://tenant.vmwareidentity.com/SAAS/API/1.0/GET/metadata/idp.xml

   • SingleSignOnService URL met Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST"

    Bijvoorbeeld: https://tenant.vmwareidentity.com/SAAS/auth/federation/sso


   metagegevensinformatie ophalen