De wizards Aan de slag voor Workspace ONE helpen u bij de configuratiestappen om VMware AirWatch- en VMware Identity Manager-services te integreren om de Workspace ONE-omgeving te maken.

De Workspace ONE-wizard houdt bij hoe ver u bent in het configuratieproces. De wizards kunnen worden gestart, onderbroken en later opnieuw worden gestart. U kunt de configuratie controleren en zo nodig antwoorden wijzigen.

  • Android EMM-registratie. De wizard helpt u stapsgewijs door de stappen om AirWatch te registreren als uw EMM-aanbieder voor Android-toestellen met Google.

  • Enterprise Connector & Directory. De wizard leidt u door de stappen om de VMware Enterprise System Connector in te stellen en de Active Directory-verbinding te configureren om gebruikers en groepen uit uw bedrijfsdirectory te importeren.

  • Single Sign-On voor mobiel. De wizard voert een reeks stappen uit om alle instellingen te configureren voor mobiele Single Sign-On op iOS-, Android- en Windows 10-toestellen.

  • Merkvermelding in gebruikersportal. De wizard opent de pagina Merkvermelding in gebruikersportal in de VMware Identity Manager-beheerconsole waar u de logo's, lettertypen en achtergronddetails voor de Workspace ONE-applicatie kunt aanpassen.

Figuur 1. Wizards Aan de slag voor Workspace ONE

De Apple Push Notification-service (APNs) is het berichtenprotocol dat is gemaakt door Apple om mobiele apparaten te beheren. Er wordt vereist dat voor de MDM-provider een geldig APN-certificaat is geconfigureerd. Het configureren van de APN is een vereiste om iOS-apparaten te kunnen beheren. Zie de handleiding Generating and Renewing an APNS Certificate op resources.air-watch.com als u een veilige pushverbinding vanaf Apple wilt instellen.

Als u automatische ontdekking wilt instellen, volgt u de aanwijzingen op de configuratiepagina voor automatische ontdekking. Het configureren van automatische ontdekking is niet vereist om Workspace ONE te configureren en te gebruiken.

De wizard Aan de slag waarschuwt u eventueel als er potentiële conflicten ontstaan met bestaande configuraties in AirWatch of de VMware Identity Manager-service. In dat geval kunt u deze stappen alleen gedeeltelijk door de wizard laten uitvoeren of de functies handmatig configureren. De wizard Aan de slag dient niet ter vervanging van de mogelijkheid om afzonderlijke instellingen te configureren of te wijzigen, maar biedt een manier om de eerste instellingen voor klanten grotendeels te automatiseren.

Navigeer naar het menu Aan de slag voor Workspace ONE

Ga naar de pagina Aan de slag voor Workspace ONE in het hoofdmenu van de AirWatch Beheerdersconsole.

  1. Selecteer de organisatiegroep in de algemene lijst.

  2. Klik op Aan de slag in het linkernavigatievenster.

  3. Op de pagina Aan de slag klikt u in het gedeelte Workspace ONE op Start wizard.