Met de werkplek Masterplug-ins kunt u de versie van de masterplug-in op uw Salt-master bijwerken zodat deze overeenkomt met de versie van SaltStack Config. Deze functie wordt ondersteund voor zowel implementaties in de cloud als op locatie. U kunt ook de nieuwste versie van de masterplug-in downloaden.

De werkplek Masterplug-ins biedt informatie over de status van de plug-ins, de versie van plug-ins, de Salt-versie, de JID van de laatste update en meer. De nieuwste versie van sseapiclient is ook beschikbaar via de werkplek Masterplug-ins. Zie De API gebruiken voor meer informatie.

Met de masterplug-in kunnen uw Salt-masters met SaltStack Config communiceren. De plug-in bevat ook een aantal instellingen die u kunt aanpassen om de prestaties te verbeteren. Zie de naslaggids over de instellingen voor de configuratie van masterplug-ins voor meer informatie.

RaaS bevat de huidige en vorige versies van de masterplug-in. Wanneer de Salt-master verbinding maakt met RaaS, controleert de Salt-master of RaaS plug-inversies heeft die deze niet heeft. Als de Salt-master deze plug-inversies niet heeft, haalt de Salt-master de plug-ins op van RaaS en worden deze lokaal in /var/cache/salt/master/plugin_cache/ in de cache opgeslagen.

De plug-in wordt automatisch bijgewerkt wanneer een nieuwe versie van SaltStack Config beschikbaar is. U moet het updateproces zelf starten. U wordt aanbevolen de update naar de nieuwste versie van de plug-in uit te voeren zodra deze beschikbaar is.

Het updateproces voor masterplug-ins is afhankelijk van de service-module en service.running-status van Salt om de Salt-master te herstarten nadat de plug-in is bijgewerkt. De service-module is afhankelijk van de init-manager van uw distributie, zoals systemd.

Opmerking:

Als u de Salt-master uitvoert in een container of op een distributie die geen init-manager gebruikt, moet u de Salt-master handmatig herstarten na de update. Als u de Salt-master niet herstart, meldt de werkplek Masterplug-ins dat de Salt-master een verouderde versie van de plug-in uitvoert.

Voordat u aan de slag gaat

Voordat u de werkplek Masterplug-ins kunt gebruiken, moet u aan de volgende vereisten voldoen:

 • Installeer de masterplug-in op uw Salt-master. Zie De masterplug-in installeren en configureren voor meer informatie.
 • Controleer of de sleutel van de Salt-master is geaccepteerd in de gebruikersinterface van SaltStack Config.
 • Controleer of de Salt-master wordt uitgevoerd als root. Als de Salt-master wordt uitgevoerd als niet-rootgebruiker, mislukt de update.
 • Zorg ervoor dat uw Salt-master Salt-versie 3002.1 of hoger heeft. Als uw Salt-master versie 3002 of lager uitvoert, moet u de Salt-versie bijwerken voordat u de werkplek Masterplug-ins kunt gebruiken. Zie Salt upgraden voor meer informatie.
 • Zorg ervoor dat uw Salt-master versie 8.11.2 of hoger van de masterplug-in uitvoert. Als uw Salt-master 8.11.1 of lager uitvoert, moet u de plug-in handmatig upgraden voordat u de werkplek Masterplug-ins kunt gebruiken. Zie De masterplug-in upgraden met de CLI voor meer informatie.

De masterplug-in bijwerken

U kunt de versie van de masterplug-in voor een of meer Salt-masters bijwerken.

Opmerking:

U kunt de versie van de masterplug-in alleen bijwerken via de werkplek Masterplug-ins als de plug-instatus Heeft een update nodig is. Als de status van de plug-in aangeeft dat de Salt-master een handmatige interventie vereist, moet u zich aanmelden bij uw Salt-master om het probleem op te lossen. Zie Problemen met plug-inupdates oplossen voor meer informatie.

De masterplug-in bijwerken:

 1. Selecteer Beheer > Masterplug-ins in SaltStack Config.
 2. Selecteer een Salt-master met de plug-instatus Heeft een update nodig.
 3. Klik op Bijwerken.
 4. Controleer de informatie in het dialoogvenster om ervoor te zorgen dat u de juiste Salt-master heeft geselecteerd.
 5. Klik op Bijwerken.
 6. Als u de voortgang van de update wilt volgen, klikt u op de JID van laatste update.
 7. Bevestig in de werkplek Masterplug-ins dat de status van de plug-in is gewijzigd in Bijgewerkt.

  Als de update mislukt, raadpleegt u Problemen met plug-inupdates oplossen.

Problemen met plug-inupdates oplossen

Als de update van de plug-in mislukt, moet u het probleem handmatig oplossen door u aan te melden bij uw Salt-master. Bij mislukte updates van de plug-in wordt de vorige versie niet automatisch teruggezet.

Plug-inupdates kunnen mislukken vanwege:
 • Infrastructuurproblemen
 • Configuratieproblemen met virtuele machines
 • Verbindingsproblemen met de Salt-master

Probeer de volgende stappen om de oorzaak van de mislukte update te identificeren:

 1. Controleer de JID van laatste update en controleer de onbewerkte gegevens op fouten.
 2. Voer systemctl status salt-master uit om de status van de salt-master-service te controleren.
 3. Voer salt-master -l debug uit om de Salt-master in de foutopsporingsmodus te starten.
 4. Download de masterplug-in van de werkplek Masterplug-ins en installeer de plug-in handmatig.