SaltStack SecOps is een beheertool voor conformiteit en kwetsbaarheden om beveiligingscorrecties te automatiseren. Deze bevat SaltStack SecOps Compliance, dat uw systemen scant op conformiteit met verschillende beveiligingsbenchmarks en de niet-conforme knooppunten vervolgens corrigeert. De tool bevat ook SaltStack SecOps Vulnerability, dat uw systemen scant op algemene kwetsbaarheden en blootstellingen (CVE's) en vervolgens de gevonden adviezen corrigeert.

Voor SaltStack SecOps is een afzonderlijke productlicentie van SaltStack Config vereist. Neem contact op met een vertegenwoordiger voor meer informatie.

SecOps-inhoudsbibliotheken

SaltStack SecOps bevat regelmatig bijgewerkte inhoud en SaltStack SecOps Compliance. SecOps bevat de volgende inhoudsbibliotheken:

  • Conformiteitsinhoud (Compliance Content) - Ingebouwde beveiligingsinhoud voor SaltStack SecOps Compliance
  • Conformiteitsinhoud - Aangepast (Compliance Content - Custom) - Aangepaste controles en benchmarks die door uw organisatie zijn gedefinieerd en geüpload
  • Kwetsbaarheidsinhoud (Vulnerability Content) - Ingebouwde adviezen voor SaltStack SecOps Vulnerability

Inhoudsbibliotheken worden regelmatig bijgewerkt omdat beveiligingsstandaarden veranderen.

U kunt inhoud configureren om automatisch te worden gedownload zodra updates beschikbaar zijn, of u kunt inhoud handmatig downloaden.

Functies van SaltStack SecOps

In de volgende artikelen krijgt u meer gedetailleerde uitleg over hoe u de belangrijkste functies van SaltStack SecOps kunt gebruiken: