U kunt uw beveiligingsbeleid aanpassen om bepaalde adviezen of minions indien nodig uit te sluiten. Met vrijstellingen hebt u de flexibiliteit om beveiligingsconformiteit af te wegen tegen uitzonderingen voor de unieke behoeften van uw organisatie. U kunt beveiligingsbeleidsregels aanpassen om bepaalde minions en/of adviezen desgewenst vrij te stellen van correctie.

Vrijstellingen toevoegen

Een vrijstelling toevoegen:

 1. Klik in de werkplek Kwetsbaarheid op een beleid.

  Als u op een beleid klikt, wordt het dashboard van het geselecteerde beleid geopend, dat ook de meest recente beoordelingsresultaten bevat.

 2. Klik in het beleidsdashboard op het selectievakje naast alle adviezen die u van correctie wilt vrijstellen en klik op Vrijstelling toevoegen (Add exemption).
 3. Voer in het bevestigingsvenster de reden van de vrijstelling in, zoals eventuele risicobeperkende maatregelen, en klik op Vrijstelling toevoegen (Add exemption).

Vrijstellingen toevoegen per minion

Een specifiek knooppunt van correctie vrijstellen:

 1. Klik in de werkplek Kwetsbaarheid op een beleid.

  Als u op een beleid klikt, wordt het dashboard van het geselecteerde beleid geopend, dat ook de meest recente beoordelingsresultaten bevat.

 2. Ga op het beleidsdashboard naar het tabblad Minions.
 3. Klik op het selectievakje naast de minions die u wilt vrijstellen van correctie.
 4. Klik op Vrijstelling toevoegen (Add exemption).
 5. Voer de reden voor de vrijstelling in en klik op Vrijstelling toevoegen (Add exemption) om te bevestigen. U kunt de vrijstellingen later altijd nog verwijderen.

Vrijgestelde items worden niet gecorrigeerd. Als een correctie wordt uitgevoerd op basis van een beleid dat het vrijgestelde item bevat, wordt de correctie voor dat item overgeslagen.

Vrijstellingen verwijderen

Een vrijstelling verwijderen:

 1. Klik in de werkplek Kwetsbaarheid op een beleid.

  Als u op een beleid klikt, wordt het dashboard van het geselecteerde beleid geopend.

 2. Ga op het beleidsdashboard naar het tabblad Vrijstellingen (Exemptions).
 3. Scrol omhoog of omlaag op de pagina om een lijst met alle uitzonderingen te bekijken. Elke vrijstelling omvat de reden voor de vrijstelling en de id's van alle adviezen en minions waarop de vrijstelling van toepassing is.

  Als de kolomkop een filterpictogram filterpictogram bevat, kunt u de resultaten op dat kolomtype filteren. Klik op het pictogram en selecteer een filteroptie in het menu of typ de tekst waarop u wilt filteren. U kunt actieve filters verwijderen door op Filters wissen (Clear Filters) te klikken.

 4. Klik op Vrijstelling verwijderen (Remove exemption).
 5. Klik in het bevestigingsvenster op Vrijstelling verwijderen (Remove exemption).