Als uw netwerk Salt uitgebreid had geïmplementeerd voordat u besliste om SaltStack Config te installeren, moet u rekening houden met de wijzigingen die zich voordoen in uw Salt-omgeving tijdens het installeren van SaltStack Config.

De volgende wijzigingen zijn van invloed op uw Salt-omgeving tijdens de installatie:

  • RaaS-backendservices (bestandssysteem, pillar-opslag, enz.) hebben voorrang op andere bestaande backends die in uw omgeving zijn gedefinieerd. U kunt alle ondersteunde backendservices blijven gebruiken. Bestanden die aanwezig zijn in de gebruikersinterface van SaltStack Config hebben echter voorrang als ze ook aanwezig zijn in andere bestands- of pillar-backends. Zie de productdocumentatie voor informatie over het wijzigen van dit gedrag.
  • RaaS vervangt het Salt-masteronderdeel syndic om minionaggregatie en schaling te bieden. Salt Syndic Salt-masters zijn niet compatibel met de architectuur van SaltStack Config. In plaats daarvan maakt elke Salt-rootmaster direct verbinding met RaaS.

Bestaande Salt-statussen, configuratie-instellingen en minionverbindingen zijn niet gewijzigd. Er zijn geen wijzigingen vereist in de minion om SaltStack Config te gebruiken.