Voor het installatieprogramma van SaltStack Config moeten een aantal belangrijke pakketten in juiste volgorde worden uitgevoerd om correct te werken. Als u deze afhankelijkheden niet installeert, mislukt het installatieprogramma van SaltStack Config voor beide installatiescenario's.

Opmerking:

Deze stappen zijn onderdeel van het proces vóór de installatie voor een standaardinstallatie van SaltStack Config. In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u Salt installeert of upgradet op het knooppunt dat u gebruikt om een installatie uit te voeren. Zie Salt op uw infrastructuur installeren voor instructies over het installeren van Salt op de rest van uw infrastructuur na de standaardinstallatie.

Deze afhankelijkheden moeten worden geïnstalleerd op alle knooppunten die bij de installatie betrokken zijn. In een standaardinstallatie moet u deze afhankelijkheden installeren op alle knooppunten die de Salt-master, RaaS, de Redis-database en de PostgreSQL-database zullen hosten:

 • OpenSSL
 • Extra pakketten voor Enterprise Linux (EPEL)
 • Python-cryptografie
 • Python OpenSSL-bibliotheek

Controleren of deze afhankelijkheden aanwezig zijn:

 1. Controleer in de terminal of deze afhankelijkheden op elk knooppunt zijn geïnstalleerd:
  sudo yum list installed | grep openssl
  sudo yum list installed | grep epel-release
  sudo yum list installed | grep python36-cryptography
  sudo yum list installed | grep python36-pyOpenSSL
 2. Als de afhankelijkheden niet aanwezig zijn, installeert u de afhankelijkheden:
  sudo yum install openssl
  sudo yum install epel-release -y
  sudo yum install python36-cryptography
  sudo yum install python36-pyOpenSSL
  Voorzichtig:

  Zorg ervoor dat u het python36-pyOpenSSL-pakket installeert. Het is nodig om SSL na installatie te configureren, maar deze stap moet vóór installatie zijn voltooid.

Wat moet u nu doen

Zie Salt installeren (vóór de installatie) nadat alle afhankelijkheden zijn geïnstalleerd.