Installeer en configureer de Redis-database als onderdeel van het handmatige installatieproces (dit wordt niet aanbevolen).

De Redis-database installeren en configureren:

 1. Installeer Redis met de volgende commando's:

  RHEL

  Installeer de Redis- en jemalloc-installatiepakketten die u uit het installatieprogramma heeft uitgepakt. Gebruik de volgende commando's en voeg hierbij de exacte bestandsnamen in:

  sudo yum install redis-filename.rpm jemalloc-filename.rpm

  SLES 12

  zypper addrepo https://download.opensuse.org/repositories/server:/database/SLE_12_SP4/server:database.repo
  zypper refresh
  zypper install redis

  SLES 15

  zypper addrepo https://download.opensuse.org/repositories/server:/database/SLE_15/server:database.repo
  zypper refresh
  zypper in redis
 2. Start de Redis-service opnieuw met de volgende commando's:

  RHEL

  sudo systemctl enable redis
  sudo systemctl start redis

  SLES 12

  # Start the Redis service
  $ redis-server
  # Start Redis in the background
  $ redis-server --daemonize yes

  U kunt de volgende optionele commando's gebruiken om ervoor te zorgen dat Redis werkt zoals bedoeld:

  # Check if Redis is already running; will return PONG if running
  redis-cli ping
  # Stop the Redis service
  redis-cli shutdown

  SLES 15

  # Start the Redis service
  $ redis-server
  # Start Redis in the background
  $ redis-server --daemonize yes

  U kunt de volgende optionele commando's gebruiken om ervoor te zorgen dat Redis werkt zoals bedoeld:

  # Check if Redis is already running; will return PONG if running
  redis-cli ping
  # Stop the Redis service
  redis-cli shutdown
 3. OPTIONEEL: Als u Redis instelt op een host die gescheiden is van het RaaS-knooppunt, moet u Redis configureren om externe verbindingen te accepteren en om toegang met een wachtwoord te beperken. Werk hiervoor het bestand /etc/redis.conf bij door de bindparameter op te geven en het wachtwoord in te stellen dat uw RaaS-knooppunten moeten gebruiken voor verificatie.
  bind0.0.0.0
  requirepass {{ your_redis_password }}

Nadat u Redis heeft geïnstalleerd en geconfigureerd, gaat u verder met het volgende gedeelte.

Wat moet u nu doen

Na het installeren en configureren van Redis bestaat de volgende stap uit het installeren en configureren van RaaS. Zie RaaS-installatie en -configuratie voor meer informatie.