Voordat u SaltStack Config upgradet, moet u altijd een back-up van uw gegevens maken. In de volgende gedeelten wordt uitgelegd van welke gegevens en back-up moet worden gemaakt, zodat deze kunnen worden hersteld nadat u het upgradeproces hebt voltooid.

Back-up van SaltStack Config-bestanden en -directory's maken

De volgende bestanden en mappen bevatten uw aangepaste SaltStack Config-configuraties en hier moet een back-up van worden gemaakt voordat u upgradet:

 1. Maak op het RaaS-knooppunt een back-up van deze volledige directory's:
  • /etc/raas/raas
  • /etc/raas/raas.secconf
  • /var/log/raas
  • /etc/raas/pki/
  Opmerking:

  De pki-directory bevat verborgen bestanden. Zorg ervoor dat u een back-up van de volledige directory maakt. Het maken van een back-up van de logboekbestanden in de directory /var/log/raas is optioneel. Tijdens het upgradeproces wist u de logboekbestanden om zo een leeg logboekbestand te bieden indien probleemoplossing nodig is.

 2. Maak een back-up van de bestanden /etc/salt/master.d/raas.conf en /etc/salt/master.d/eAPIMasterPaths.conf op elke Salt-master.
  Opmerking:

  Afhankelijk van de manier waarop u SaltStack Config hebt geïnstalleerd, kunnen des eAPI Salt-masterpaden zich in plaats daarvan in het bestand /etc/salt/master.d/raas.conf bevinden.

Nadat u een back-up van de SaltStack Config- en Salt-masterbestanden hebt gemaakt, gaat u door met het volgende gedeelte.

Een back-up van uw databaseschema maken

Wanneer u uw RaaS-knooppunt upgradet, wordt het databaseschema bijgewerkt. Zorg er daarom voor dat u vóór de upgrade een back-up van uw database maakt.

Om een back-up van uw database te maken, moet u eerst de naam van uw PostgreSQL-database opzoeken en vervolgens de content kopiëren:

 1. Maak een back-up van deze bestanden op de PostgreSQL-server:
  • postgres.conf
  • pg_hba.conf
 2. Meld u als gebruiker postgres aan met het volgende commando:
  sudo su - postgres
 3. Haal de naam van uw database op door de volgende commando's te gebruiken om PostgreSQL te openen, en vermeld vervolgens de databases:
  psql
  \l
 4. Om PostgreSQL af te sluiten en u af te melden als gebruiker postgres, drukt u op Ctrl+D en voert u vervolgens het volgende commando uit:
  exit
 5. Kopieer de content van de database naar een bestand. Hieronder ziet u een voorbeeldcommando:
  pg_dump -U salt_eapi raas_db_name > postgres_raas_backup_$(date +%Y-%m-%d).sql

Er is nu een back-up van uw databasebestanden gemaakt. Zie PostgreSQL-databaseback-ups voor de meest recente informatie over het uitvoeren van back-ups.

Wat moet u nu doen

Nadat een back-up van uw gegevens is gemaakt, is het bijwerken van SaltStack Config-databases de volgende stap in het upgradeproces. Zie Databases upgraden voor meer informatie.