U kunt een SaltStack Config-integratie configureren om toegang te krijgen tot de SaltStack Config-service en SaltStack Config-objecten en -acties in vRealize Automation gebruiken.

Zie Een SaltStack Config-integratie in vRealize Automation configureren voor informatie over het maken en configureren van een SaltStack Config-integratie voor vRealize Automation Cloud Assembly.