Lees enkele van de veelvoorkomende fouten die gebruikers ervaren tijdens het installatieproces van SaltStack Config en hoe u deze kunt oplossen.

yum install retourneert een fout vanwege DNS- of transparante proxy

Als u Salt als een stap vóór installatie installeert (zie Salt installeren of upgraden), kan yum de volgende fout retourneren:

[Error 14] curl#60 – “Peer’s Certificate issuer is not recognized.

In dit geval ondervindt u waarschijnlijk DNS-problemen of hebt u een transparante TLS/https-proxy in uw omgeving.

Als u DNS-problemen wilt oplossen, zorgt u ervoor dat repo.saltstack.com op uw machine wordt omgezet of dat u die server kunt bereiken.

Als u een transparante proxy hebt, voegt u sslverify=0 toe aan de SaltStack yum repo-configuratie en probeert u vervolgens de pakketten opnieuw te installeren. Zo omzeilt u het probleem van uw transparante proxy met de verbindingscertificaten en TLS-handtekeningen.

Salt-masters tonen geen sleutels voor de minion

Soms hebben gebruikers een probleem waarbij minion-id's niet worden weergegeven wanneer wordt geprobeerd om minionsleutels te laten accepteren door de Salt-master. Als u dit probleem wilt oplossen, kunt u het IP-adres van de Salt-master opgeven in het bestand etc/salt/minion.d/id.conf van elke minion. Bewerk dit bestand en wijzig de instelling master om het IP-adres van de Salt-master weer te geven. Bijvoorbeeld: master:127.0.0.0. Zie Salt-minion configureren voor aanvullende methoden om de minion aan de Salt-master te koppelen.

Er treedt een verificatiefout op bij het toepassen van highstate

Tijdens de eerste toepassing van de highstate op de eerste Salt-master ziet u mogelijk het volgende foutbericht: Authenticationerroroccurred.

Deze fout wordt weergegeven omdat de Salt-master nog niet is geverifieerd bij het RaaS-knooppunt, maar de installatiestatus van de masterplug-in herstart de Salt-masterservice en het probleem wordt automatisch opgelost.

Installatiescript voor één knooppunt wordt beëindigd

Als zowel de Salt-master als de Salt-minion zijn geïnstalleerd, slaat het script deze stap over en gaat het verder met het instellen van SaltStack Config.

Als de Salt-masterservice of de minionservicepakketten zijn geïnstalleerd, maar niet beide, wordt het script beëindigd. Het script wordt beëindigd als beveiligingsmaatregel om te voorkomen dat de gebruiker per ongeluk een bestaande installatie verstoort.

Als oplossing zorgt u ervoor dat zowel de Salt-master als de minion op het knooppunt worden geïnstalleerd voordat het installatiescript wordt uitgevoerd.

Installaties van pakket mislukken

Als de installaties van postgres, jemalloc, redis, enz. mislukken tijdens de installatie van één knooppunt, is één mogelijkheid dat yum is geconfigureerd met een beperkende optie localpkg_gpgcheck, waardoor de GPG-handtekeningen van lokale pakketten worden gecontroleerd.

De fout kan er ongeveer als volgt uitzien:

[ERROR ] Command '['systemd-run', '--scope', 'yum', '-y', 'install', '/var/cache/salt/minion/files/base/sse/eapi_database/files/postgresql12-libs-12.1-1PGDG.rhel7.x86_64.rpm', '/var/cache/salt/minion/files/base/sse/eapi_database/files/postgresql10-12.1-1PGDG.rhel7.x86_64.rpm', '/var/cache/salt/minion/files/base/sse/eapi_database/files/postgresql12-server-12.1-1PGDG.rhel7.x86_64.rpm', '/var/cache/salt/minion/files/base/sse/eapi_database/files/postgresql12-contrib-12.1-1PGDG.rhel7.x86_64.rpm']' failed with return code: 1

Als de optie is ingeschakeld, is de optie localpkg_gpgcheck=1 expliciet ingesteld in /etc/yum.conf. Stel dit in op localpkg_gpgcheck=0 om toe te staan dat de installatie met één knooppunt wordt voltooid.