Lees nuttige informatie en ontvang links naar artikelen die u kunt gebruiken tijdens het optimaliseren van uw SaltStack Config-systeem.

Processen op uw RaaS-knooppunt afstemmen

Wanneer de RaaS-service wordt gestart, worden er twee typen processen gemaakt:

  • Tornado-processen - Hiermee worden verbindingen van Salt-masters en webbrowsers mogelijk gemaakt.
  • Celery-processen - Achtergrondwerkers.

Standaard stelt de RaaS-service het aantal voor elk procestype in op de helft van het aantal CPU-kernen.

In de meeste gevallen is dit optimaal, omdat het RaaS-knooppunt moet worden toegewezen aan deze taak.

Als u RaaS moet implementeren op een knooppunt dat aanvullende services ondersteunt, kunt u dit standaardgedrag overschrijven door het volgende toe te voegen aan het configuratiebestand voor de RaaS-service dat u vindt in /etc/raas/raas:

num_processes:8
background_workers:
  concurrency:8

De volgende handleidingen kunnen handig zijn bij het afstemmen:

Benchmarkhandleiding

Voor hulp bij het benchmarken van de prestaties van SaltStack Config zie Benchmarkhandleiding voor SaltStack Config.

PostgreSQL afstemmen

Zie Uw PostgreSQL-server voor SaltStack Config afstemmen voor een PostgreSQL-afstemmingshandleiding.

Standaard RaaS-configuratiebestanden genereren

SaltStack Config-configuratiebestanden worden gebruikt tijdens de initiële setup om de basisinstellingen te definiëren zodat de API (RaaS) kan communiceren met de database en verbonden Salt-masters.

U kunt uw SaltStack Config-implementatie aanpassen tijdens de initiële setup, of wanneer u de prestaties wilt verbeteren, door uw RaaS- of Salt-masterconfiguratiebestanden aan te passen.

U kunt de standaardconfiguratiebestanden naar behoefte genereren. Wellicht vindt u het bijvoorbeeld handig om deze bestanden opnieuw te genereren wanneer u een SaltStack Config upgradet om gebruik te maken van de nieuwste functies.

Als u het standaard RaaS-configuratiebestand wilt genereren, moet u dit commando uitvoeren op de RaaS-server:

raas genconfig /path/to/default-raas-cfg.conf
Opmerking:

Het laatste argument van het bovenstaande commando geeft aan waar het gegenereerde bestand moet worden opgeslagen. Gebruik het bestandspad /etc/raas/raas niet, omdat dit het huidige RaaS-configuratiebestand zal overschrijven. Gebruik dit bestandspad alleen als u een bestaand RaaS-configuratiebestand niet hoeft te behouden.

Het SaltStack Config-configuratiebestand is onderverdeeld in de volgende gedeelten:

  • De API (RaaS)
  • Netwerkconfiguratie
  • Salt-masters en de Salt-masterplug-in

De API-instellingen (RaaS) staan in het /etc/raas/raas-configuratiebestand. Het volgende is een subset van veelgebruikte configuratie-instellingen.

Vereiste instellingen

Instelling Beschrijving
customer_id Uw klant-id of voorbeeld-UUID.
sql

username, password, host en port kunnen worden geconfigureerd zodat deze overeenkomen met uw databaseconfiguratie. Zie Verificatiegegevens in uw SaltStack Config-configuratie beveiligen voor meer informatie over het veilig opslaan van verificatiegegevens.

Andere belangrijke instellingen

Instelling Beschrijving
tls_crt Pad naar het crt-bestand voor versleutelde communicatie. Als dit een zelfondertekend certificaat is en het niet moet worden gevalideerd met een bekende CA, moet u de optie sseapi_validate_cert instellen op False in het Salt-master-configuratiebestand.
tls_key Bestand met certificaatsleutel.
port Poort die wordt gebruikt voor verbindingen van de SaltStack Config-gebruikersinterface en Salt-masters.
audit Neem de API-informatie (RaaS) op in het foutopsporingsrapport voor beheerdersaccounts. Als valid_logins is ingesteld op True, wordt deze informatie ook opgenomen in foutenrapporten die worden gegenereerd door niet-beheerders.
raas_presence_expiration Seconden van inactiviteit voordat een minion als niet aanwezig wordt beschouwd. De standaardwaarde is 3600 seconden (één uur).

Netwerkconfiguratie

Communicatie met de API (RaaS) maakt gebruik van REST-aanroepen via HTTP(s) op standaardwebpoorten (80 of 443). Verbindingen met RaaS worden geïnitieerd door de SaltStack Config-gebruikersinterface of door de Salt-master, zodat binnenkomende poorten niet hoeven te worden geconfigureerd op deze systemen.