De werkplek Activiteit (Activity) wordt gebruikt om de status van opdrachten en andere activiteiten te controleren. De werkplek Activiteit (Activity) biedt inzicht in veel soorten gebeurtenissen en activiteiten, zoals geplande opdrachten, ad-hocopdrachten, conformiteits- of kwetsbaarheidsbeoordelingen.

Zie SaltStack SecOps gebruiken en beheren voor meer informatie over beoordelingen.

Opmerking:

Er is een SaltStack SecOps-licentie vereist om conformiteits- en kwetsbaarheidsbeoordelingen uit te voeren.

De werkplek Activiteit (Activity) heeft drie gedeelten waarin opdrachten of andere activiteiten worden gesorteerd op status:

 • Voltooid (Completed) - Wordt gebruikt om de status van voltooide opdrachten of activiteiten te bewaken. Zie Opdrachtresultaten voor meer informatie.
 • In behandeling (In Progress) - Wordt gebruikt om de status te bewaken van de opdrachten of activiteiten die momenteel worden uitgevoerd.
 • Aanstaand (Upcoming) - Wordt gebruikt om de status van aanstaande opdrachten of activiteiten te bewaken.

De tabel in elk gedeelte bevat informatie over de laatste opdrachten of activiteiten en gebeurtenissen, zoals de status van de gebeurtenis, herkomst, planning (indien beschikbaar), opdracht, doelinformatie en meer. U kunt desgewenst aanpassen welke kolommen worden weergegeven. Zie Tabelkolommen filteren en sorteren voor meer informatie.

Opdrachten en andere activiteiten worden verplaatst van In behandeling (In Progress) naar Voltooid (Completed) wanneer alle gekoppelde knooppunten zijn gerapporteerd.

Opmerking:

In sommige gevallen kan een opdracht of activiteit met gedeeltelijke status worden verplaatst naar Voltooid (Completed). Dit gebeurt als minions niet reageren wanneer de Salt-master controleert of de minion nog aan een toegewezen taak werkt. In deze gevallen controleert SaltStack Config bij de Salt-master of de opdracht of activiteit wordt uitgevoerd. Als de Salt-master rapporteert dat de opdracht of activiteit is voltooid, wordt de opdracht of activiteit verplaatst naar het tabblad Voltooid (Completed), maar met de status Gedeeltelijk (Partial).

De minions retourneren mogelijk niets vanwege een onjuiste systeemconfiguratie, netwerkuitval, clientproblemen of machinefouten. In deze gevallen kan de opdracht worden weergegeven met de status Gedeeltelijk (Partial) op het tabblad Voltooid (Completed).

U kunt opdrachten of activiteiten die in behandeling zijn pauzeren of stoppen, of aanstaande iteraties van een geplande opdracht of activiteit overslaan. U kunt ook de tabelweergave aanpassen om aanvullende details weer te geven of te verbergen.

Opmerking: Als onderdeel van het VMware-initiatief om problematische terminologie te verwijderen, zal de term Salt-master worden vervangen door een betere term in SaltStack Config en gerelateerde producten en documentatie. Het bijwerken van de terminologie kan enkele releasecycli in beslag nemen voordat dit volledig is voltooid.

Toegang tot de werkplek Activiteit (Activity)

Als u de werkplek Activiteit wilt gebruiken, klikt u op Activiteit in het zijmenu. Activiteit wordt uitgebreid om de drie mogelijke opdracht- of activiteitsstatussen weer te geven:

 • Voltooid
 • In behandeling
 • Aanstaande

Selecteer de status van de opdrachten of activiteiten die u wilt bekijken of beheren. Zie Overzicht voor een beschrijving van de verschillende activiteitsstatussen.

Een opdracht of activiteit pauzeren

Een of meer lopende opdrachten of activiteiten pauzeren:

 1. Klik in het menu Activiteit (Activity) op het submenu In behandeling (In Progress) om huidige opdrachten of activiteiten weer te geven.
 2. Schakel het selectievakje in naast de opdrachten die u wilt pauzeren.
 3. Klik op Onderbreken (Pause) en klik vervolgens nogmaals op Onderbreken (Pause) in het bevestigingsvenster.
  Opmerking:

  Afhankelijk van de grootte van de opdracht of activiteit en de voortgang, is deze mogelijk al voltooid voordat deze kan worden gepauzeerd.

Een opdracht of activiteit stoppen

Een of meer lopende opdrachten of activiteiten stoppen:

 1. Klik in het menu Activiteit (Activity) op het submenu In behandeling (In Progress) om huidige opdrachten of activiteiten weer te geven.
 2. Klik op Stoppen (Stop) en klik vervolgens nogmaals op Stoppen (Stop) in het bevestigingsvenster.
  Opmerking:

  Afhankelijk van de grootte van de opdracht of activiteit en de voortgang, is deze mogelijk al voltooid voordat deze kan worden gestopt.

Geplande opdracht of activiteit overslaan

Een of meer geplande opdrachten of activiteiten overslaan:

 1. Klik in het menu Activiteit (Activity) op het submenu Aanstaand (Upcoming) om de huidige opdrachten of activiteiten die u wilt overslaan weer te geven.
 2. Klik op Overslaan (Skip) en klik vervolgens nogmaals op Overslaan (Skip) in het bevestigingsvenster.

Zoeken naar opdrachten of activiteiten

Als u een lijst met voltooide, aanstaande of in behandeling zijnde activiteiten wilt weergeven, gaat u naar de werkplek Activiteit (Activity).

Standaard worden er slechts 20 activiteiten tegelijk op een pagina weergegeven. Als u meer activiteit wilt weergeven, klikt u op het menu Items per pagina (Items per page) onder aan de activiteitstabel en selecteert u het gewenste aantal activiteiten dat u wilt weergeven.

Een specifieke opdracht of activiteit vinden:

 1. Klik in het menu Activiteit (Activity) op het submenu dat betrekking heeft op de status waarin de activiteit momenteel actief is: Voltooid (Completed), In behandeling (In Progress) of Aanstaand (Upcoming).
 2. Klik op de filterknop filterpictogram voor de kolom die u wilt zoeken.
 3. Selecteer of begin met het typen van de zoekcriteria om het rijfilter onmiddellijk te zien. U kunt bijvoorbeeld op naam naar een opdracht zoeken met de kolom Opdracht (Job).
  Opmerking:

  U kunt ook één keer op een kolomnaam klikken om de rijen in aflopende volgorde te sorteren. Klik opnieuw om de volgorde om te keren. Zie Tabelkolommen filteren en sorteren en Filteren op tijdsbereik voor meer informatie over filters.

Tabelkolommen filteren en sorteren

U kunt elke kolom filteren door het betreffende filterpictogram filterpictogram te selecteren en vervolgens op uw filtercriteria te klikken of ze te typen. Klik op de knop Filters wissen (Clear Filters) boven de tabel met minions om het filter te wissen.

U kunt ook een kolom sorteren door de naam van de kolom te selecteren. Als u wilt aanpassen welke kolommen in de tabel worden weergegeven, klikt u op de knop Kolommen weergeven (Show columns) pictogram-kolommen-weergeven in de linkerbenedenhoek van de tabel.

Opmerking:

Filters, kolomsortering en instellingen voor kolomzichtbaarheid zijn persistent voor een bepaalde gebruiker, ongeacht het apparaat waarmee wordt aangemeld. Dit betekent dat wanneer een bepaalde gebruiker zich aanmeldt, hij of zij dezelfde filter-, sorteer- en zichtbaarheidsinstellingen ziet wanneer hij of zij zich de volgende keer aanmeldt totdat de filters zijn gewist of de sorteer- of zichtbaarheidsinstellingen zijn gewijzigd.

Filteren op tijdsbereik

U kunt activiteiten voor specifieke tijdsbereiken weergeven door de kolom Begintijd (Start time) te filteren of te sorteren. Als u op het filterpictogram filterpictogram klikt, wordt een menu geopend waarmee u het tijdsbereik kunt selecteren voor de activiteit die u wilt zien, zoals Afgelopen uur (Past hour) of Volgende 7 dagen (Next 7 days).

U kunt ook aangepaste tijdsbereiken invoeren door Aangepast (Custom) te selecteren in het filtermenu. Er wordt een pop-upvenster voor datum en tijd weergegeven waar u het gewenste datum- en tijdsbereik kunt selecteren.

Statussen

Elk tabblad in de werkplek Activiteit bevat aanvullende statusdetails voor elke opdracht of activiteit.

In behandeling (In Progress)

Status Beschrijving
Wordt uitgevoerd De opdracht of activiteit wordt momenteel uitgevoerd.
Onderbroken De opdracht of activiteit is gestart, maar is onderbroken door een gebruiker. U kunt zo nodig de activiteit hervatten.
Onderbreken (Pausing) De opdracht of activiteit wordt onderbroken wanneer er een ideaal moment is tussen het uitvoeren van verschillende taken.
Hervatten (Resuming) Er wordt geprobeerd om de uitvoering van de opdracht of activiteit te hervatten.
In wachtrij Er wordt geprobeerd om de uitvoering van de opdracht of activiteit te starten.
Stoppen (Stopping) Er wordt gezocht naar een mogelijkheid om de opdracht of activiteit te stoppen tussen de uitvoering van verschillende taken.

Aanstaand (Upcoming)

Status Beschrijving
Gepland (Scheduled) De opdracht of activiteit wordt op een vastgesteld tijdstip uitgevoerd, zoals aangegeven in de kolom Begintijd.
Overslaan (Skipping) De geplande opdracht of activiteit wordt niet op het aangegeven tijdstip uitgevoerd.
Uitgeschakeld De opdracht of activiteit maakt deel uit van een uitgeschakeld planning en wordt niet uitgevoerd.
Opmerking: Zie Planningen voor meer informatie.

Voltooid (Completed)

Status Beschrijving
Voltooid De opdracht of activiteit is voltooid.
Gedeeltelijk (Partial) De opdracht of activiteit wacht nog op de terugkeer van minions, hoewel de Salt-master heeft gemeld dat de activiteit is voltooid.
Overgeslagen (Skipped) De opdracht of activiteit was gepland voor de aangegeven tijd, maar is niet uitgevoerd.
Uitgeschakeld De opdracht of activiteit maakt deel uit van een uitgeschakelde planning. Deze was gepland voor de aangegeven tijd, maar is niet uitgevoerd.
Gestopt (Stopped) De opdracht of activiteit is gestopt en kan niet worden hervat.
Mislukt De opdracht of activiteit is uitgevoerd, maar is voor een of meer minions mislukt.