De bestandsserver is een locatie voor het opslaan van zowel Salt-specifieke bestanden, zoals top-bestanden of statusbestanden, als bestanden die naar minions kunnen worden gedistribueerd, zoals systeemconfiguratiebestanden. In de werkplek Bestandsserver (File Server) kunt u statusbestanden (YAML), modules en tekstbestanden weergeven, schrijven en opslaan.

Bestanden in SaltStack Config zijn handig voor het configureren van de statussen die u vervolgens kunt toepassen via opdrachten. Opdrachten worden gebruikt om externe uitvoeringstaken uit te voeren, om staten toe te passen en om Salt-runners te starten. Zie Opdrachten voor meer informatie.

Bestanden worden ook gebruikt om te itereren over de pillar-vermeldingen in een gekoppelde pillar. Pillars zijn structuren van gegevens die in de Salt-master zijn gedefinieerd en worden doorgegeven aan een of meer minions, met behulp van doelen. Ze staan toe dat vertrouwelijke, getargete gegevens alleen veilig naar de betreffende minion worden verzonden. Zie Pillars.

In de werkplek Bestandsserver (File Server) kunt u nieuwe bestanden maken en bestaande bestanden klonen. U kunt ook bestanden bewerken en verwijderen.

Opmerking: Als onderdeel van het VMware-initiatief om problematische terminologie te verwijderen, zal de term Salt-master worden vervangen door een betere term in SaltStack Config en gerelateerde producten en documentatie. Het bijwerken van de terminologie kan enkele releasecycli in beslag nemen voordat dit volledig is voltooid.

Toegang tot de werkplek Bestandsserver (File Server)

Als u de werkplek Bestandsserver (File Server) wilt gebruiken, klikt u op Configuratie > Bestandsserver (Config > File Server) in het zijmenu.

Een bestand maken

Een nieuw bestand maken:

 1. Klik in de werkplek Bestandsserver (File Server) op Maken (Create).
 2. Voer onder Basis (Base) de naam van de basisomgeving in.
 3. Voer onder Padnaam (Path Name) het pad naar het bestand en de bestandsnaam in.
  Opmerking: Bestandsnamen hoeven niet uniek te zijn, zolang de bestanden zich in verschillende paden of omgevingen bevinden. Als gevolg hiervan worden mogelijk verschillende items met dezelfde naam weergegeven in de gebruikersinterface van SaltStack Config.
 4. Voer de bestandstekst in en klik op Opslaan (Save).

U kunt het bestand nu op de bestandsserver bekijken. Alleen supergebruikers kunnen bestanden bekijken die door andere gebruikers zijn gemaakt.

Een bestand klonen

Een bestand kopiëren of dupliceren:

 1. Selecteer in de werkplek Bestandsserver (File Server) het bestand dat u wilt klonen.
 2. Klik op Klonen (Clone).

Een kopie van het bestand is nu beschikbaar op de bestandsserver, met -2 toegevoegd aan de bestandsnaam.

Bestanden verwijderen

Een bestand verwijderen:

 1. Selecteer het vereiste bestand in de werkplek Bestandsserver (File Server).
 2. Klik op Verwijderen (Delete).
 3. Klik in het bevestigingsvenster op Bevestigen (Confirm).

Integratie met bestaande bestandsservers

Als u bestaande bestandsserverbackends hebt geconfigureerd, zoals Git of S3, blijven ze werken zoals verwacht en kunnen opdrachten die worden gemaakt en uitgevoerd in de gebruikersinterface, deze backends zonder aanvullende configuratie gebruiken.

Als u de SaltStack Config-bestandsserver samen met andere bestandsservers wilt gebruiken, moet u er rekening mee houden dat bestanden die bestaan in de gebruikersinterface voorrang hebben als deze ook in andere bestandsservers aanwezig zijn.

fileserver_backend:
  -sseapi
  -roots
  -git

U kunt dit gedrag wijzigen door de volgorde van de vermeldingen in het gedeelte fileserver_backend van het bestand /etc/salt/master.d/raas.conf te wijzigen.

Omgevingen

SaltStack Config-bestandsserver biedt de mogelijkheid om meerdere bestandsomgevingen te definiëren.

Met omgevingen kunt u bestanden isoleren die hetzelfde pad en dezelfde naam hebben. Bestanden en pillargegevens bestaan standaard in de basisomgeving. Dit is de omgeving die u selecteert wanneer u een state-run-opdracht maakt.

U kunt de omgeving selecteren waarin u een bestand wilt maken, door dit op te geven tijdens het maken. Zie Een bestand maken.

Toegang tot bestandsserver

Gebruikers hebben geen bestandsserverbevoegdheden nodig om opdrachten uit te voeren. Als u bijvoorbeeld een opdracht maakt die het bestand apache/init.sls (state.applyapache) uitvoert, kunnen gebruikers met toegang tot deze opdracht deze uitvoeren, ook al kunnen ze het bestand apache/init.sls niet direct bekijken, bewerken of verwijderen.

Alleen supergebruikers kunnen bestanden bekijken die door andere gebruikers zijn gemaakt. Alleen de standaardrollen Supergebruiker en Beheerder krijgen toegang om de bestandsserver weer te geven en er wijzigingen in aan te brengen. Zie Rollen en rechten.