De werkplek Rapporten (Reports) biedt een overzicht van belangrijke statistieken in uw SaltStack Config-omgeving, zoals het aantal beschikbare en gebruikte licenties of de Salt-versie die op verschillende knooppunten is geïnstalleerd. U kunt rapporten bekijken in het scherm Start (Home). Rapporten worden automatisch bijgewerkt om de huidige status van uw systeem weer te geven.

Rapportgegevens worden geleverd voor alle minions. Sommige rapporten kunnen echter op doelgroep worden gefilterd. Zie Minions voor meer informatie.

In de werkplek Rapporten (Reports) kunt u belangrijke statistieken in uw SaltStack Config-omgeving weergeven. De werkplek biedt downloads en een grafiek voor elk rapporttype. U kunt ook de kolommen aanpassen die voor elk rapport worden weergegeven, evenals kolomgegevens filteren. Rapporten zijn beschikbaar in JSON- of CSV-indeling.

Rapporttypen

De gebruikersinterface van SaltStack Config bevat verschillende rapporten om een overzicht te bieden van belangrijke statistieken in uw SaltStack Config-omgeving.

Rapportgegevens worden geleverd voor alle minions. Sommige rapporten kunnen echter op doelgroep worden gefilterd.

Minions zijn knooppunten die gebruikmaken van de minionservice, waarmee wordt geluisterd naar commando's van een Salt-master en de gevraagde taken worden uitgevoerd. Een doel is de groep minions, verspreid over een of meer Salt-masters, waarop het Salt-commando van een opdracht van toepassing is. Een Salt-master kan ook worden beheerd als een minion en kan een doel zijn als deze de minionservice uitvoert. Zie Minions voor meer informatie.

Rapport Beschrijving
Sleutelstatus (Key state) Status van alle minionsleutels. Een minionsleutel maakt versleutelde communicatie mogelijk tussen een Salt-master en een Salt-minion. Zie Minionsleutels voor meer informatie over sleutels.
Licenties (Licenses) Aantal SaltStack Config-licenties in gebruik en het aantal beschikbare licenties. Dit rapport bevat een lijndiagram dat het gebruik van licenties weergeeft voor een tijdsperiode. Het licentierapport kan niet worden gedownload. Voor meer informatie over licenties neemt u contact op met uw beheerder.
Versie voor Salt-master (Salt Master version) Versie van de Salt-master die is geïnstalleerd op alle Salt-masters.
Versie van minion (Minion version) Versie van de Salt-minion die is geïnstalleerd op minions binnen de geselecteerde doelgroep.
Versie van besturingssysteem (OS version) Besturingssysteem dat is geïnstalleerd op knooppunten binnen de geselecteerde doelgroep.
Aanwezigheid (Presence) Aanwezigheidsstatus van minions in de geselecteerde doelgroep. Aanwezigheid geeft aan of SaltStack Config recent opdrachtgegevens heeft ontvangen van een minion, binnen een vastgesteld interval. Zie Aanwezigheid van minion voor meer informatie.

Toegang tot de werkplek Rapporten (Reports)

Als u toegang wilt tot de werkplek Rapporten (Reports), klikt u op Rapporten (Reports) in het zijmenu.

Rapporten weergeven

Selecteer elk rapport in de werkplek Rapporten (Reports) om een rapport weer te geven. Zie Rapporttypen voor een beschrijving van de rapporten.

Tabelkolommen filteren en sorteren

U kunt elke kolom filteren door het betreffende filterpictogram filterpictogram te selecteren en uw filtercriteria te selecteren of te typen. Klik op de knop Filters wissen (Clear Filters) boven de rapporttabel om een filter te wissen.

U kunt ook een kolom sorteren door de naam van de kolom te selecteren. Als u wilt aanpassen welke kolommen in de tabel worden weergegeven, klikt u op de knop Kolommen weergeven (Show columns) pictogram-kolommen-weergeven in de linkerbenedenhoek van de tabel.

Opmerking: Filters, kolomsortering en instellingen voor kolomzichtbaarheid zijn persistent voor een bepaalde gebruiker, ongeacht het apparaat waarmee wordt aangemeld. Dit betekent dat wanneer een bepaalde gebruiker zich aanmeldt, hij of zij dezelfde filter-, sorteer- en zichtbaarheidsinstellingen ziet wanneer hij of zij zich de volgende keer aanmeldt totdat de filters zijn gewist of de sorteer- of zichtbaarheidsinstellingen zijn gewijzigd.

Rapporten downloaden

Rapporten kunnen worden geëxporteerd in JSON- of CSV-indeling. Een rapport exporteren:

  1. Klik in de werkplek Rapporten (Reports) op het tabblad voor het rapport dat u wilt downloaden.
  2. Klik op Meer acties (More actions) om een menu te openen en selecteer JSON of CSV.
    Opmerking: Niet alle tabellen in de werkplek Rapporten (Reports) bieden de optie om specifieke rijen te selecteren voor export. Als er voor een rapport geen selectievakjes naast elke rij staan, is rijselectie niet beschikbaar. In deze gevallen kunt u de gegevens in het rapport nog steeds exporteren zolang het menu Meer (More) beschikbaar is boven de tabel. De volledige gegevens in het rapport worden geëxporteerd in plaats van specifieke rijen.

Het rapport begint met downloaden in uw browser. Het rapport bevat alle beschikbare gegevens uit de rijen in het rapport, ongeacht de filters die u heeft toegepast.