U kunt native verificatie voor SaltStack Config in de gebruikersinterface instellen met behulp van de werkplek Lokale gebruikers (Local Users). Lokale gebruikers zijn gebruikers van wie de gebruikersnaam en het wachtwoord native zijn opgeslagen in SaltStack Config. U kunt deze werkplek gebruiken om lokale gebruikersinstellingen, zoals gebruikerswachtwoorden, te beheren. U kunt deze werkplek ook gebruiken om lokale gebruikers te maken of te klonen.

Rollen in SaltStack Config bieden u de mogelijkheid om specifieke beheerrollen te maken en vervolgens de juiste gebruikers aan die rollen toe te voegen. Rollen bepalen welke minions elke gebruiker kan weergeven en welke bewerkingen een gebruiker kan uitvoeren in de gebruikersinterface. Zie Rollen en rechten.

Standaard wordt een lokale gebruiker gekoppeld aan elke Salt-mastersleutel die voor verificatie wordt gebruikt.

Een lokale gebruiker maken

Nieuwe gebruikers maken:

 1. Klik op Beheer > Lokale gebruikers (Administration > Local Users) in het zijmenu. Klik vervolgens op de knop Maken (Create).
 2. Voer een gebruikersnaam en wachtwoord in en selecteer alle rollen waaraan u de gebruiker wilt toevoegen.

  Alle nieuwe gebruikers worden standaard aan de rol Gebruiker (User) toegevoegd. Zie Standaardrollen en -instellingen voor meer informatie over rollen.

 3. Klik op Opslaan.
Opmerking: Alleen supergebruikers, of gebruikers met het recht Gebruiker maken (Create user), kunnen lokale gebruikers maken. Gebruikersnamen zijn niet-hoofdlettergevoelig.

Een lokale gebruiker klonen

 1. Selecteer onder Beheer > Lokale gebruikers (Administration > Local Users) de gebruiker die u wilt klonen en klik op Klonen (Clone).
 2. Voer een gebruikersnaam en wachtwoord in en selecteer alle rollen waaraan u de gebruiker wilt toevoegen.
 3. Klik op Opslaan.

Gebruikersinstellingen wijzigen

 1. Selecteer onder Beheer > Lokale gebruikers (Administration > Local Users) de gebruiker die u wilt bijwerken.
 2. Als de gebruiker is geselecteerd, wijzigt u zo nodig de gebruikersinstellingen. U kunt de gebruikersnaam, het wachtwoord en de toegewezen rollen bijwerken.
 3. Klik op Opslaan.

Rootwachtwoord wijzigen

Wijzig het rootwachtwoord in de gebruikersinterface met behulp van de instructies in het vorige gedeelte.