Het dashboard kan verschillende soorten systeemstatistieken en netwerkgegevens visualiseren. Via het dashboard kunt u rapporten (grafieken en diagrammen) weergeven van de meest recente systeemstatistieken waarin u bent geïnteresseerd.

Het dashboard maakt visuele rapporten aan de hand van systeemstatistieken die door de RaaS-server zijn verzameld. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor prestatiediagnose en bewaking van systeemgebeurtenissen. RaaS verzamelt bijvoorbeeld gegevens over gebeurtenisbusverkeer, volume van Salt-mastercommando's, opdrachtfrequentie, aanwezigheid van minion, enz. Sommige van deze gegevens kunnen worden gevisualiseerd in rapporten op het dashboard om een momentopname te krijgen van de meest recente prestaties van uw systeem.

Het dashboard is bedoeld om een overzicht van uw systeemstatistieken op hoog niveau te bieden. Daarom kunnen in de rapporten alleen systeemgegevens van de afgelopen 24 uur of minder worden weergegeven. Om een meer gedetailleerd overzicht te krijgen van uw systeemstatistieken gedurende een langere tijdsperiode, kunt u het /metrics-eindpunt gebruiken om systeemstatistieken te exporteren naar tools van derden, zoals Prometheus of andere controle- en waarschuwingstools. Zie Systeemstatistieken voor meer informatie over het http-eindpunt /metrics.

U ziet dezelfde diagrammen, ongeacht het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot het dashboard, wanneer u bent aangemeld.

Opmerking: Als onderdeel van het VMware-initiatief om problematische terminologie te verwijderen, zal de term Salt-master worden vervangen door een betere term in SaltStack Config en gerelateerde producten en documentatie. Het bijwerken van de terminologie kan enkele releasecycli in beslag nemen voordat dit volledig is voltooid.

Beschikbare dashboardrapporten

In de volgende tabel vindt u de verschillende rapporten die beschikbaar zijn in het dashboard:

Rapport Beschrijving Beschikbare filters
Salt-gebeurtenissen (Salt Events)
 • Geeft het aantal Salt-gebeurtenissen, zoals opdrachten of andere bewerkingen, weer voor een tijdsperiode
 • Handig voor de bewaking van verwachte of onverwachte pieken in netwerkactiviteit
 • Alle Salt-masters of specifieke Salt-masters
 • Tijdsbereik (van het afgelopen uur tot 24 uur)
Ladinggrootte van Salt-gebeurtenis (Salt Event Payload Size)
 • Geeft de ladinggrootte van Salt-gebeurtenissen, zoals opdrachten of andere bewerkingen, weer voor een tijdsperiode
 • Nuttig voor de bewaking van het verwerkingsvermogen of geheugen dat wordt gebruikt om opdrachten of andere bewerkingen te voltooien
 • Alle Salt-masters of specifieke Salt-masters
 • Tijdsbereik (van het afgelopen uur tot 24 uur)
Diepte van Celery-wachtrij (Celery Queue Depth)
 • Geeft de diepte van de Celery-wachtrij weer voor een tijdsperiode. Dit verwijst naar het aantal opdrachten dat in de wachtrij is geplaatst tijdens het wachten op beschikbare CPU- of databaseresources
 • Handig voor het identificeren van knelpunten bij CPU's en databases
 • Alle RaaS-servers
 • Tijdsbereik (van het afgelopen uur tot 24 uur)
RaaS-webserveraanvragen (RaaS Webserver Requests)
 • Geeft het aantal aanvragen voor de API-server (RaaS) weer voor een tijdsperiode
 • Handig voor de bewaking van verwachte of onverwachte pieken in serveractiviteit
 • Alle RaaS-servers
 • Tijdsbereik (van het afgelopen uur tot 24 uur)
Responstijd van webserver (Webserver Response Time)
 • Geeft de verwerkingstijd weer die de API-server (RaaS) nodig heeft om op aanvragen te reageren voor een tijdsperiode
 • Handig voor de bewaking van knelpunten en de algemene prestaties van de API-server (RaaS)
 • Alle RaaS-servers
 • Tijdsbereik (van het afgelopen uur tot 24 uur)
Iteratietijd voor RaaS Salt-master (RaaS Salt Master Iteration Time)
 • Geeft de tijd weer die Salt-masters die zijn verbonden met SaltStack Config, nodig hadden om een webserveraanvraag te voltooien, van begin tot eind, voor een tijdsperiode
 • Nuttig voor de bewaking van SaltStack Config-gerelateerde belasting van elke Salt-master
 • Alle Salt-masters of specifieke Salt-masters
 • Tijdsbereik (van het afgelopen uur tot 24 uur)
Geverifieerde SSE-gebruikers (SSE Users Authenticated)
 • Geeft het aantal afzonderlijke gebruikers weer die bij SaltStack Config zijn aangemeld, voor een tijdsperiode
 • Handig voor de bewaking van verwachte of onverwachte pieken in het aantal gebruikers die zich aanmelden bij SaltStack Config
 • Tijdsbereik (van het afgelopen uur tot 24 uur)
Databaseactiviteit (Database Activity)
 • Geeft het aantal acties (verwijderd, gelezen, ingevoegd, bijgewerkt) in verschillende rijen van de PostgreSQL-database weer voor een tijdsperiode
 • Handig voor de bewaking van verwachte of onverwachte pieken in lees-/schrijfactiviteit in de PostgreSQL-database
 • Tijdsbereik (van het afgelopen uur tot 24 uur)
Databaseverbindingen (Database Connections)
 • Geeft het aantal verbindingen tussen de PostgreSQL-database en de API-server (RaaS) weer voor een tijdsperiode
 • Handig voor de bewaking van verwachte of onverwachte pieken in activiteiten in de PostgreSQL-database
 • Tijdsbereik (van het afgelopen uur tot 24 uur)
Uitgevoerde Redis-commando's (Redis Commands Executed)
 • Geeft het aantal commando's weer dat wordt uitgevoerd voor de Redis-server, voor een tijdsperiode
 • Handig voor de bewaking van het aantal aanvragen voor informatie in de Redis-cachinglaag van Redis (zoals queryresultaten)
 • Tijdsbereik (van het afgelopen uur tot 24 uur)
Opdrachten (Jobs)
 • Geeft het aantal opdrachten weer die zijn gelukt, retourneringen hebben gemist, zijn mislukt of in behandeling waren, voor een tijdsperiode
 • Handig voor het beoordelen van de algemene systeemactiviteit en prestaties
 • Tijdsbereik (van het afgelopen uur tot 24 uur)
Salt-masters in SSE (Salt Masters in SSE)
 • Geeft het aantal Salt-masters weer dat in SaltStack Config is geregistreerd, voor een tijdsperiode
 • Handig om te bewaken of Salt-masters onverwacht zijn afgesloten of dat er meer Salt-masters zijn dan verwacht, voor een tijdsperiode
 • Tijdsbereik (van het afgelopen uur tot 24 uur)
Aanwezigheid van minion (Minion Presence)
 • Geeft het aantal minions weer dat met Salt-masters is verbonden via SaltStack Config, voor een tijdsperiode
 • Handig om te bewaken of minions onverwacht zijn afgesloten of dat er meer minions zijn dan verwacht, voor een tijdsperiode
 • Alle Salt-masters of specifieke Salt-masters
 • Tijdsbereik (van het afgelopen uur tot 24 uur)

Toegang tot de werkplek Dashboard

Klik op Dashboard in het zijmenu om toegang te krijgen tot de werkplek Dashboard.

Rapporten toevoegen

Een rapport toevoegen aan het dashboard:

 1. Klik in de werkplek Dashboard op Rapport toevoegen (Add Report) om een menu te openen.
 2. Selecteer de naam van het rapport dat u aan het dashboard wilt toevoegen. Zie Beschikbare dashboardrapporten voor een lijst met beschikbare visualisaties.

Het rapport dat u nu hebt geselecteerd, wordt weergegeven op het dashboard. Als er al verschillende rapporten op uw dashboard staan, verschijnt het nieuwe rapport dat u zojuist hebt toegevoegd bovenaan het dashboard in de linker- of rechterkolom. Dit rapport verschijnt in de kolom met de minste rapporten op het moment u het hebt toegevoegd.

Rapporten filteren

Alle rapporten in de werkplek Dashboard kunnen worden gefilterd op de tijdsduur van het rapport, van het afgelopen uur tot 24 uur. Alle rapporten zijn standaard ingesteld op 12 uur. Als u de duur wilt wijzigen, klikt u op het filter voor duur linksonder in het rapport om een ander tijdsbereik te selecteren.

Sommige rapporten hebben aanvullende filters, zodat u de resultaten kunt filteren voor een specifieke Salt-master, -minion, -database of API-server (RaaS), waar van toepassing. Als deze filters beschikbaar zijn, worden ze bovenaan het rapport weergegeven. U kunt het filter wijzigen door op dit filter te klikken om een menu te openen en vervolgens het element te selecteren waarop u wilt filteren.

Rapporten downloaden

U kunt rapporten downloaden in JSON- of CSV-indeling. Een rapport exporteren:

 1. Klik in de werkplek Dashboard op de knop Downloaden (Download) downloadpictogram boven het rapport dat u wilt downloaden.
 2. Selecteer JSON downloaden (Download JSON) of CSV downloaden (Download CSV).
  Opmerking: Sommige rapporten kunnen meerdere downloadbestanden bevatten als het diagram verschillende statistieken, Salt-masters of instanties van RaaS heeft. Elk rapport vertegenwoordigt een array van gegevens die u kunt importeren in een tool van derden. U kunt bijvoorbeeld controleren of er meerdere downloadbestanden voor een rapport zijn om met uw muis over het rapport te bewegen. Het aantal regelitems dat in het rapport wordt weergegeven, is gerelateerd aan het aantal downloadbestanden voor dat rapport.

  Het rapport begint met downloaden in uw browser.

Rapporten verplaatsen

Als u een rapport wilt verplaatsen, klikt u op de greep greeppictogram om het rapport naar een andere positie op het dashboard te slepen.

Rapporten verwijderen

Klik op de knop Verwijderen (Delete) prullenbakpictogram om het rapport uit het dashboard te verwijderen.