De planningen worden gebruikt om het uitvoeren van opdrachten te automatiseren. U kunt de werkplek Planning (Schedules) gebruiken om eenmalige of terugkerende opdrachten te plannen om uw omgeving te bewaken, opdrachten continu uit te voeren, planningen uit te schakelen en opdrachten over te slaan, of een geplande opdracht uit te voeren.

Zie Werkstroom voor SaltStack Config-opdrachten voor een overzicht van het gebruik van de werkplek Opdrachten (Jobs), samen met de andere werkplekken in SaltStack Config om opdrachten te maken en te gebruiken voor configuratiebeheer.

SaltStack Config heeft een reeks planningsopties, zodat u aangepaste planningen kunt maken op basis van de behoeften van uw organisatie. Planning is ook beschikbaar via de SaltStack Config Scheduler API.

U hebt toegang tot uw geplande opdrachten via de status (zoals aanstaand of voltooid) van de opdracht in de werkplek Activiteit (Activity) in het gedeelte Aanstaand (Upcoming). Zie Activiteit (Activity) voor meer informatie. Zie ook Opdrachten voor instructies over het definiëren van opdrachtinstellingen.

U kunt planningen maken om opdrachten met ingestelde intervallen uit te voeren over een bepaalde tijdsperiode. De werkplek Planningen (Schedules) heeft ook besturingselementen die u kunt gebruiken om een opdracht uit te voeren of over te slaan of een hele planning uit te schakelen.

Toegang tot de werkplek Planningen (Schedules)

Als u de werkplek Planningen (Schedules) wilt gebruiken, klikt u op Config > Planningen (Config > Schedules) in het zijmenu.

Een planning maken

Een opdracht configureren om volgens een specifieke planning te worden uitgevoerd:

 1. Klik in de werkplek Planningen (Schedules) op Planning maken (Create Schedule).
 2. Voer een planningsnaam in en definieer aangepaste instellingen. Zie Planningsinstellingen voor meer informatie.
 3. Klik op Opslaan.

Opdrachtstatus controleren

De status controleren van een opdracht die volgens een planning wordt uitgevoerd:

 1. Klik in de werkplek Planningen (Schedules) op een planningsnaam.
 2. U kunt de verschillende statustabbladen selecteren om voltooide, in behandeling zijnde en aanstaande opdrachten weer te geven die zijn gekoppeld aan de planning. Zie Statussen voor meer informatie over de verschillende statussen.
Opmerking: U kunt ook de status van geplande opdrachten bekijken in de werkplek Activity (Activiteit). Zie Activiteit.

Een planning bewerken

Een planning wijzigen:

 1. Klik in de werkplek Planningen (Schedules) op een planningsnaam.
 2. Klik op Planning bewerken (Edit Schedule).
 3. Bewerk de planningsinstellingen naar behoefte. Zie Planningsinstellingen voor meer informatie.
 4. Klik op Opslaan.

Geplande opdrachten uitvoeren

Een geplande opdracht uitvoeren:

 1. Schakel in de werkplek Planningen (Schedules) het selectievakje in voor de geplande opdracht.
  Opmerking: U kunt meer dan één planning selecteren om meerdere opdrachten tegelijk uit te voeren.
 2. Klik op Nu uitvoeren (Run now).
 3. Klik in het bevestigingsvenster op Nu uitvoeren (Run now).
  Opmerking: Als de knop Nu uitvoeren (Run now) voor u is uitgeschakeld, hebt u wellicht geen rechten om planningen voor dit doel uit te voeren of binnen de gebruikersinterface van SaltStack Config in het algemeen. Neem contact op met uw SaltStack Config-beheerder om toegang aan te vragen.

Een instantie van een geplande opdracht overslaan

Een instantie van een opdracht overslaan die is gepland:

 1. Klik in de werkplek Planningen (Schedules) op een planningsnaam en ga naar het tabblad Aanstaand (Upcoming).
 2. Schakel het selectievakje in voor de opdrachtinstantie die u wilt overslaan.
 3. Klik op Overslaan (Skip).
 4. Klik in het bevestigingsvenster op Overslaan (Skip).

Een volledig planning uitschakelen

Een hele planning uitschakelen om te voorkomen dat deze wordt uitgevoerd:

 1. Schakel in de werkplek Planningen (Schedules) het selectievakje in voor de planning.
 2. Klik op Uitschakelen (Disable).
 3. Klik in het bevestigingsvenster op Uitschakelen (Disable).
Opmerking: U kunt ook een planning binnen een specifieke planning zelf uitschakelen of inschakelen.

Planningsinstellingen

Definieer planningsinstellingen op basis van het volgende.

Opdracht (Job)

Geef de opdracht op die in de planning moet worden opgenomen. Zie Opdrachten voor meer informatie.

Doel

Een doel is de groep minions, verspreid over een of meer Salt-masters, waarop het Salt-commando van een opdracht van toepassing is. Een Salt-master kan ook worden beheerd als een minion en kan een doel zijn als deze de minionservice uitvoert. In dit veld kunt u een doelgroep of Salt-master kiezen, afhankelijk van het geselecteerde commando.

Tijdzone (Timezone)

Opdrachten die zijn opgenomen in de planning, worden uitgevoerd op basis van de tijdzone die in dit veld is aangegeven. Opdrachten worden als UTC opgeslagen. Dit houdt in dat opdrachten worden uitgevoerd op de opgegeven UTC-tijd, ongeacht de tijdzone waarin de RaaS-server zich bevindt. De tijdzone wordt opgeslagen voor vertaling naar of van UTC naar uw lokale tijd.

SaltStack Config detecteert automatisch uw lokale tijdzone in uw browser en gebruikt deze tijdzone als uw standaardzone. U kunt uw lokale tijdzone niet wijzigen.

Planningsfrequentie (Schedule frequency)

Kies de frequentie voor de planning uit Terugkerend (Recurring), Herhaaldatum en -tijd (Repeat Date & Time), Eén keer (Once) of Cron-expressie (Cron Expression). Er zijn aanvullende opties beschikbaar, afhankelijk van de geplande activiteit en de frequentie van de planning die u kiest.

Terugkerend (Recurring)
Stel een interval in voor het herhalen van de planning, met optionele velden voor start- of einddatum, splay en maximum aantal parallelle opdrachten.
Herhaaldatum en -tijd (Repeat Date & Time)
Kies ervoor om de planning wekelijks of dagelijks te herhalen, met optionele velden voor de start- of einddatum en het maximum aantal parallelle opdrachten.
Eén keer (Once)
Geef een datum en tijd op om de opdracht uit te voeren.
Cron
Voer een Cron-expressie in om een aangepaste planning te definiëren op basis van de Croniter-syntaxis. Zie de CronTab-editor voor syntaxisrichtlijnen. Voor het beste resultaat voorkomt u dat u opdrachten plant op minder dan 60 seconden uit elkaar wanneer u een aangepaste Cron-expressie definieert.

Statussen

De werkplek Planningen (Schedules) geeft de huidige status voor elke planning weer. Wanneer u details voor een planning bekijkt, kunt u ook de huidige status voor elke geplande opdracht zien.

Planning (Schedule)

Planningen kunnen worden in- of uitgeschakeld.

Ingeschakeld (Enabled)
Alle opdrachten worden zonder onderbreking volgens planningsinstellingen verder uitgevoerd.
Uitgeschakeld
Alle opdrachten die in de planning zijn opgenomen, zijn uitgeschakeld en worden niet uitgevoerd.

Geplande opdrachten (Scheduled jobs)

Planningen kunnen voltooide, in behandeling zijnde en aanstaande opdrachten bevatten. Zie Activiteit (Activity) voor meer informatie.