De pagina Opdrachtresultaten (Job returns) bevat details over de resultaten van elke opdracht die is voltooid. U kunt deze pagina gebruiken om opdrachtdetails weer te geven en de uitvoer van een opdracht te lezen. SaltStack Config bevat verschillende aangepaste uitvoerders om resultaten voor algemene opdrachttypen op te maken.

Opdrachten worden gebruikt om externe uitvoeringstaken uit te voeren, om staten toe te passen en om Salt-runners te starten. Zie Opdrachten voor meer informatie.

U kunt een lijst met voltooide opdrachten bekijken voor een bepaalde minion of een bepaalde tijdsperiode. U kunt ook een gedetailleerd rapport van elk opdrachtresultaat bekijken. Zie Aangepaste uitvoerders voor meer informatie over aangepaste uitvoerders die zijn opgenomen in opdrachtresultaten.

Minions zijn knooppunten die gebruikmaken van de minionservice, waarmee wordt geluisterd naar commando's van een Salt-master en de gevraagde taken worden uitgevoerd. Zie Minions voor meer informatie over minions.

Opmerking: Als onderdeel van het VMware-initiatief om problematische terminologie te verwijderen, zal de term Salt-master worden vervangen door een betere term in SaltStack Config en gerelateerde producten en documentatie. Het bijwerken van de terminologie kan enkele releasecycli in beslag nemen voordat dit volledig is voltooid.

Opdrachtresultaten per minion weergeven

De opdrachtresultaten voor een specifieke minion weergeven:

 1. Ga naar de werkplek Minions en selecteer een minion-id.
 2. Selecteer het tabblad Activiteit (Activity) op de pagina Details.

  Op het tabblad Activiteit (Activity) ziet u een lijst met de laatste 500 opdrachten die zijn uitgevoerd voor de geselecteerde minion in de gebruikersinterface.

 3. Selecteer de JID van het opdrachtresultaat dat u wilt weergeven.
Opmerking: SaltStack Config retourneert gegevens via Salt-masters en vervolgens naar RaaS. Op het tabblad Opdrachtgeschiedenis (Job History) worden mogelijk niet onmiddellijk gegevens weergegeven. Als u opdrachtresultaten weergeeft voor één opdrachtuitvoering direct nadat u de opdracht hebt gestart, kan het tabblad Resultaten (Results) onvolledige gegevens bevatten totdat de Salt-masters de retourneringen hebben verwerkt en ze naar RaaS hebben gepusht.

Opdrachtresultaten op voltooiingstijd weergeven

Opdrachtresultaten voor een specifiek tijd- en datumbereik weergeven:

 1. Ga naar Activiteit > Voltooid (Activity > Completed).

  Het gedeelte Voltooid (Completed) bevat een lijst met voltooide opdrachten. U kunt activiteiten voor specifieke tijdsbereiken weergeven door de kolom Begintijd (Start time) te filteren of te sorteren. Zie Filteren op tijdsbereik voor meer informatie over het filteren van resultaten op tijd. Zie Activiteit voor meer informatie over de werkplek Activiteit (Activity).

 2. Klik op de JID van het opdrachtresultaat dat u wilt weergeven om de opdrachtdetails te openen.

Opdrachtresultaten downloaden

De opdrachtresultaten voor een specifieke opdracht downloaden:

 1. Klik op een JID en volg de volgende stappen om de opdrachtresultaten per minion of op voltooiingstijd te bekijken zoals uitgelegd in de vorige gedeelten.
 2. Klik op Downloaden (Download) rechtsboven in het opdrachtresultaat om een menu te openen en selecteer vervolgens JSON.

Het bestand .json wordt gedownload naar uw browser.

Informatievelden voor opdrachtresultaten

Op de pagina met opdrachtresultaten worden de volgende details over de geselecteerde opdrachtuitvoeringen weergegeven:

Titel (Title)
De titel van de pagina met opdrachtresultaten geeft de functie en de opdracht-id (JID) van de opdracht aan.
Ondertitel (Subtitle)

De ondertitel zal variëren afhankelijk van het type opdracht dat is uitgevoerd. De ondertitel bevat specifieke informatie over deze opdrachtuitvoering, waaronder:

 • De opdrachtnaam
 • Het doel (zoals Alle minions (All Minions))
 • De Salt-master of Salt-masters waardoor de opdracht is uitgegeven
 • De naam van de gebruiker die de opdracht heeft uitgevoerd
 • Resultaatdetails
Weergaven van opdrachtdetails (Job detail views)

Wijzig de opmaak van de resultaatgegevens door een selectie te maken uit de volgende opties.

Samenvatting
Een lijst met minions die het doel zijn van de opdracht. Elke minion bevat aanvullende details die u kunt bekijken door de respectieve vervolgkeuzelijst te openen of te sluiten.
Aangepaste uitvoerder (Custom outputter)
Een aangepaste weergave van de opdrachtresultaten die zijn ontworpen voor de functie die is gekoppeld aan de opdracht. Zie Aangepaste uitvoerders voor meer informatie.
Onbewerkt (Raw)
Onbewerkte JSON-gegevensstructuur met minimale opmaak.
Opdrachtinfo (Job info)
Opdrachtoverzicht op hoog niveau, met inbegrip van minions waarvan retournering wordt verwacht, evenals minions die niet zijn geretourneerd.

Aangepaste uitvoerders

SaltStack Config bevat verschillende aangepaste uitvoerders om resultaten voor algemene opdrachttypen op te maken. De naam van de uitvoerder varieert afhankelijk van de opdracht of functie die is uitgevoerd. De mogelijke uitvoerdertitels omvatten het volgende:

 • Statusopdrachten
 • test.ping
 • disk.usage
 • status.cpuinfo
 • network.routes
 • network.ipaddrs
 • network.netstat
 • cmd.run
 • cmd.script
 • pkg.list_pkgs
 • Gebruikersinformatie

Voorbeelden van aangepaste uitvoerders

Dit gedeelte bevat voorbeelden van een selectie van uitvoerders voor aangepaste opdrachtresultaten.

Statusopdrachten (State Jobs)

Retourneert resultaten van een bepaalde statusmodule wanneer een statusopdracht wordt uitgevoerd, inclusief state.sls, state.highstate, state.apply. Een statusfunctie is een functie in een statusmodule die de toepassing van een bepaalde status op een systeem kan beheren. Statusfuncties roepen regelmatig een of meer uitvoeringsmodulen aan om een bepaalde taak uit te voeren. Zie Salt-documentatie: Hoe gebruik ik Salt-statussen? voor meer informatie over Salt-statussen. Zie Opdrachten voor meer informatie over opdrachten.


status-uitvoerder

Test.ping

Retourneert resultaten van het uitvoeren van test.ping voor elk knooppunt in de doelgroep.


ping-uitvoerder

Schijfgebruik (Data Usage)

Retourneert gebruiksinformatie voor volumes die zijn gekoppeld aan minions in de doelgroep.

CPU-informatie (CPU Info)

Deze uitvoerder bevat verschillende weergaven die u kunt toepassen met behulp van de linkerkolom.


cpu-uitvoerder

Routes

Retourneert momenteel geconfigureerde routes uit de routeringstabel.


routes-uitvoerder

IP-adres (IP Address)

Retourneert een lijst met IPv4-adressen die aan de host zijn toegewezen.

Netstat

In een interactieve grafiek worden verbindingen tussen minions en Salt-masters weergegeven.


netstat-uitvoerder

Lijstpakketten (List packages)

Toont pakketten die momenteel op elke minion zijn geïnstalleerd.

Gebruikersinformatie (User Information)

Retourneert informatie voor door het besturingssysteem gedefinieerde gebruikersgroepen op de getargete minions.


getent-uitvoerder