De werkplek Activiteit (Activity) wordt gebruikt om de status van opdrachten en andere activiteiten te controleren. De werkplek Activiteit (Activity) biedt inzicht in veel soorten gebeurtenissen en activiteiten, zoals geplande opdrachten, ad-hocopdrachten, conformiteits- of kwetsbaarheidsbeoordelingen.

Werkplek Activiteit

Zie SaltStack SecOps gebruiken en beheren voor meer informatie over beoordelingen.

Opmerking:

Er is een SaltStack SecOps-licentie vereist om conformiteits- en kwetsbaarheidsbeoordelingen uit te voeren.

De werkplek Activiteit (Activity) heeft drie gedeelten waarin opdrachten of andere activiteiten worden gesorteerd op status:

  • Voltooid (Completed) - Wordt gebruikt om de status van voltooide opdrachten of activiteiten te bewaken.
  • In behandeling (In Progress) - Wordt gebruikt om de status te bewaken van de opdrachten of activiteiten die momenteel worden uitgevoerd.
  • Aanstaand (Upcoming) - Wordt gebruikt om de status van aanstaande opdrachten of activiteiten te bewaken.

De tabel in elk gedeelte bevat informatie over de laatste opdrachten of activiteiten en gebeurtenissen, zoals de status van de gebeurtenis, herkomst, planning (indien beschikbaar), opdracht, doelinformatie en meer. U kunt desgewenst aanpassen welke kolommen worden weergegeven.

Opdrachten en andere activiteiten worden verplaatst van In behandeling (In Progress) naar Voltooid (Completed) wanneer alle gekoppelde knooppunten zijn gerapporteerd.

Opmerking:

In sommige gevallen kan een opdracht of activiteit met gedeeltelijke status worden verplaatst naar Voltooid (Completed). Dit gebeurt als minions niet reageren wanneer de Salt-master controleert of de minion nog aan een toegewezen taak werkt. In deze gevallen controleert SaltStack Config bij de Salt-master of de opdracht of activiteit wordt uitgevoerd. Als de Salt-master rapporteert dat de opdracht of activiteit is voltooid, wordt de opdracht of activiteit verplaatst naar het tabblad Voltooid (Completed), maar met de status Gedeeltelijk (Partial).

De minions retourneren mogelijk niets vanwege een onjuiste systeemconfiguratie, netwerkuitval, clientproblemen of machinefouten. In deze gevallen kan de opdracht worden weergegeven met de status Gedeeltelijk (Partial) op het tabblad Voltooid (Completed).

U kunt opdrachten of activiteiten die in behandeling zijn pauzeren of stoppen, of aanstaande iteraties van een geplande opdracht of activiteit overslaan. U kunt ook de tabelweergave aanpassen om aanvullende details weer te geven of te verbergen.

Opmerking: Als onderdeel van het VMware-initiatief om problematische terminologie te verwijderen, zal de term Salt-master worden vervangen door een betere term in SaltStack Config en gerelateerde producten en documentatie. Het bijwerken van de terminologie kan enkele releasecycli in beslag nemen voordat dit volledig is voltooid.

Als u de werkplek Activiteit wilt gebruiken, klikt u op Activiteit in het zijmenu. U kunt een opdracht in behandeling onderbreken of stoppen door het selectievakje naast de opdracht in te schakelen en op Onderbreken of Stoppen te klikken. U kunt ook een komende opdracht overslaan door het selectievakje naast de opdracht in te schakelen en op Overslaan te klikken.