SaltStack Config wordt geïntegreerd met identiteits- en toegangsbeheeroplossingen van derden om gebruikers in staat te stellen zich aan te melden bij de gebruikersinterface van SaltStack Config.

SaltStack Config ondersteunt diverse verificatie-integraties:
  • Single Sign-On-verificatie (SSO) voor een identiteitsprovider (IdP) die de SAML- of OAuth-protocollen gebruikt.
  • Toegangsbeheer voor directoryservices die gebruikmaken van het LDAP-protocol, zoals Active Directory-domeinservices.

U kunt ook de eigen verificatie van SaltStack Config gebruiken door verificatiegegevens van gebruikers lokaal op te slaan in SaltStack Config op het RaaS-knooppunt.

Voordat u aan de slag gaat

Het configureren van SaltStack Config is een stap na de installatie in een reeks stappen die in een specifieke volgorde moeten worden uitgevoerd. Voltooi eerst een van de installatiescenario's en lees vervolgens de volgende pagina's over stappen na installatie:

SSO- of directoryservices instellen

U kunt SSO- of directoryservices het beste configureren met de gebruikersinterface en niet met de API (RaaS) of commandoregel. De instructies voor het instellen van SSO of Directory Services vindt u in de handleiding SaltStack Config gebruiken en beheren.

Wat moet u nu doen

Nadat u SSO heeft geconfigureerd, zijn er mogelijk aanvullende stappen na installatie. Controleer de lijst met stappen na installatie om ervoor te zorgen dat u alle nodige stappen heeft voltooid.

Als u alle nodige stappen na installatie heeft voltooid, bestaat de volgende stap uit het integreren van SaltStack Config met vRealize Automation SaltStack SecOps. Zie Een SaltStack Config-integratie met vRealize Automation maken voor meer informatie.