U kunt SaltStack Config upgraden naar de nieuwste stabiele versie van een eerdere versie.

Best practices bij het upgraden

Volg deze richtlijnen voor het plannen van uw upgrade:

 • Upgrade niet met behulp van de instructies van het installatieprogramma of de handmatige installatie.Als u uw SaltStack Config-installatie upgradet, raadpleegt u de volgende upgrade-instructies.
 • Voor de beste resultaten gaat u van de ene belangrijke release naar de volgende. Als best practice upgradet u altijd van de nieuwste belangrijke versie van SaltStack Config naar de nieuwe release. Als u een oudere release hebt, moet u incrementeel upgraden van de ene release naar de volgende.
 • Maak een back-up van uw gegevens. Om gegevensverlies te voorkomen, moet u een back-up van uw gegevens maken.
 • Voer upgrades uit op momenten van weinig netwerkactiviteit. Bij het upgraden van databases moeten gegevens opnieuw worden geïndexeerd. Afhankelijk van de complexiteit van uw gegevens kan een database-upgrade mogelijk enkele uren duren. Om serviceonderbrekingen te voorkomen, kunt u overwegen de database te upgraden tijdens minder drukke uren of uw database op te schonen voordat u een upgrade uitvoert.
 • Controleer de database op eventuele oude commando's die zijn opgeslagen. In sommige gevallen slaat de PostgreSQL-database oude commando's op die nog niet zijn uitgevoerd. Deze commando's worden mogelijk uitgevoerd tijdens het upgradeproces wanneer u de masterplug-in herstart. Om dit te voorkomen, controleert u of er oude commando's in de database zijn opgeslagen en activeert u het overslaan van taken die ouder zijn dan een gedefinieerde tijd.
 • Test de upgrade voordat u implementeert. Indien mogelijk kunt u proberen een proef uit te voeren in een testomgeving om een idee te krijgen van hoe lang de upgrade kan duren.
 • Lees eerst de hele handleiding. Overweeg ook om deze handleiding een keer door te lezen voordat u een upgrade implementeert zodat u een goed idee hebt van de vereiste taken en of deze planning van uw team vereist is of dat stakeholders op de hoogte moeten worden gesteld van wijzigingen die in behandeling zijn.

Upgraden vanaf oudere versies

Als best practice upgradet u altijd van de nieuwste belangrijke versie van SaltStack Config naar de nieuwe release. Als u een upgrade uitvoert van een eerdere versie dan de nieuwste release, ziet u mogelijk de beste resultaten als u van de ene belangrijke release naar de volgende upgradet.

Voor instructies over het upgraden naar eerdere SaltStack Config-versies raadpleegt u de specifieke upgrade-instructies voor de releases vanwaaruit u upgradet. De upgrade-instructies voor vorige releases vindt u in de PDF met de installatiehandleiding voor de volgende release. Als u bijvoorbeeld 5.5 moet upgraden naar 6.0, raadpleegt u de upgrade-instructies in de PDF voor de installatie van 6.0.

Voor SaltStack Config-versies 8.4 en hoger gebruikt u de versiekiezer bovenaan deze pagina om de juiste upgradehandleiding voor uw productversie te selecteren. Voor versies 8.3 en ouder gebruikt u de PDF-handleidingen in de volgende tabel:

Versie Installatie- en upgradehandleiding (PDF)
8.3 Installatie- en upgradehandleiding voor 8.3
6.4 Installatie- en upgradehandleiding voor 6.4
6.3 Installatie- en upgradehandleiding voor 6.3
6.2 Installatie- en upgradehandleiding voor 6.2
6.1 Installatie- en upgradehandleiding voor 6.1
6.0.1 Installatie- en upgradehandleiding voor 6.0.1
6.0 Installatie- en upgradehandleiding voor 6.0

SaltStack Config upgraden

Voer de volgende taken in deze volgorde uit om SaltStack Config te upgraden:
 • Een back-up maken van uw gegevens, waaronder bepaalde bestanden en mappen die cruciaal zijn voor uw specifieke installatie van SaltStack Config
 • PostgreSQL upgraden (optioneel, maar aanbevolen)
 • Uw Salt-infrastructuur upgraden (optioneel, maar aanbevolen)
 • De upgradebestanden downloaden
 • Het RaaS-knooppunt upgraden
 • Salt-masters upgraden met de masterplug-in

Zie vRealize Automation SaltStack Config upgraden in de LCM-documentatie voor meer informatie over het upgraden van SSC via Lifecyle Manager.

Back-up van SaltStack Config-bestanden en -directory's maken

De volgende bestanden en mappen bevatten uw aangepaste SaltStack Config-configuraties en hier moet een back-up van worden gemaakt voordat u upgradet:

 1. Maak op het RaaS-knooppunt een back-up van deze volledige directory's:
  • /etc/raas/raas
  • /etc/raas/raas.secconf
  • /var/log/raas
  • /etc/raas/pki/
  Opmerking:

  De pki-directory bevat verborgen bestanden. Zorg ervoor dat u een back-up van de volledige directory maakt. Het maken van een back-up van de logboekbestanden in de directory /var/log/raas is optioneel. Tijdens het upgradeproces wist u de logboekbestanden om zo een leeg logboekbestand te bieden indien probleemoplossing nodig is.

 2. Maak een back-up van de bestanden /etc/salt/master.d/raas.conf en /etc/salt/master.d/eAPIMasterPaths.conf op elke Salt-master.
  Opmerking:

  Afhankelijk van de manier waarop u SaltStack Config heeft geïnstalleerd, kunnen des eAPI Salt-masterpaden zich in plaats daarvan in het bestand /etc/salt/master.d/raas.conf bevinden.

Een back-up van uw databaseschema maken

Wanneer u uw RaaS-knooppunt upgradet, wordt het databaseschema bijgewerkt. Zorg er daarom voor dat u vóór de upgrade een back-up van uw database maakt.

Om een back-up van uw database te maken, moet u eerst de naam van uw PostgreSQL-database opzoeken en vervolgens de content kopiëren:

 1. Maak een back-up van deze bestanden op de PostgreSQL-server:
  • postgres.conf
  • pg_hba.conf
 2. Meld u als gebruiker postgres aan met het volgende commando:
  sudo su - postgres
 3. Haal de naam van uw database op door de volgende commando's te gebruiken om PostgreSQL te openen, en vermeld vervolgens de databases:
  psql
  \l
 4. Om PostgreSQL af te sluiten en u af te melden als gebruiker postgres, drukt u op Ctrl+D en voert u vervolgens het volgende commando uit:
  exit
 5. Kopieer de content van de database naar een bestand. Hieronder ziet u een voorbeeldcommando:
  pg_dump -U salt_eapi raas_db_name > postgres_raas_backup_$(date +%Y-%m-%d).sql

PostgreSQL-database upgraden

SaltStack Config vereist een PostgreSQL 9.6-database, maar PostgreSQL 12.4 wordt aanbevolen. De aanbevolen versie van PostgreSQL is opgenomen in het installatieprogramma van SaltStack Config.

Het upgraden naar de nieuwste versie van PostgreSQL is niet vereist. Het upgraden van PostgreSQL kan echter de prestaties verbeteren. Zie PostgreSQL-upgrade voor instructies over het upgraden naar de nieuwste versie van PostgreSQL.

Redis-database upgraden

SaltStack Config vereist een Redis 5.x-database, maar Redis 5.0.4 wordt aanbevolen. De aanbevolen versie van Redis is inbegrepen in het installatieprogramma van SaltStack Config.

Het upgraden naar de nieuwste versie van Redis 5.x is niet vereist. Het upgraden van Redis kan echter de prestaties verbeteren. Zie Redis-beheer voor instructies over het upgraden van Redis.

Salt upgraden

Voor de beste prestaties zorgt u ervoor dat de Salt-onderdelen in uw infrastructuur werken op de nieuwste belangrijke versie van Salt. Controleer bijvoorbeeld of uw minions de nieuwste versie van Salt hebben.

Zie Uw Salt-infrastructuur upgraden voor instructies over het upgraden van uw Salt-masters en andere Salt-onderdelen.

Zie Salt Crystal upgraden voor instructies over het upgraden van het Salt Crystal-pakket.

Het RaaS-knooppunt upgraden

Na de upgrade naar de nieuwste versie van PostgreSQL, Redis en Salt, kunt u het RaaS-knooppunt van de vorige versie upgraden naar de nieuwste versie.

Opmerking: Bij het upgraden van databases moeten gegevens opnieuw worden geïndexeerd. Als uw gegevens complex zijn, kan een database-upgrade enkele uren duren.
Belangrijk:

Voordat u uw RaaS-knooppunt upgradet, moet u een back-up van uw systeemgegevens maken om gegevensverlies te voorkomen.

Het RaaS-knooppunt upgraden:

 1. Download de upgradebestanden van Customer Connect.
 2. Sla wijzigingen die u hebt aangebracht in het standaardbestandssysteem, pillar-gegevens en opdrachten, op als nieuwe bestanden of opdrachten.
 3. Noteer alle pillar-toewijzingen aan standaarddoelen. Deze moeten opnieuw worden toegewezen na de upgrade.
 4. Stop de RaaS-service met het volgende commando:
  sudo systemctl stop raas
 5. Verwijder logboekbestand(en) in de directory /var/log/raas. Het wissen van de logboekbestanden zorgt voor een leeg logboekbestand als probleemoplossing nodig is.
 6. Verwijder de huidige geïnstalleerde versie van de API (RaaS) met het volgende commando:
  sudo yum remove raas
 7. Upgrade het RaaS-knooppunt door de nieuwste RPM te installeren. Gebruik het volgende voorbeeldcommando en voeg hierbij de exacte bestandsnaam van de RPM in:
  sudo yum install raas-rpm-file-name.rpm
 8. BELANGRIJK: Herstel de back-up van de volgende bestanden:
  • /etc/raas/raas
  • /etc/raas/raas.secconf
  • /etc/raas/pki/
 9. Werk rechten voor de raas-gebruiker bij met het volgende commando:
  sudo chown -R raas:raas /etc/pki/raas/certs
 10. OPTIONEEL: Als u een SaltStack SecOps-licentie hebt en de conformiteitsbibliotheek wilt toevoegen, voegt u het volgende nieuwe gedeelte toe aan het bestand /etc/raas/raas:
  sec:
   ingest_override: true
   locke_dir: locke
   post_ingest_cleanup: true
   username: 'secops'
   content_url: 'https://enterprise.saltstack.com/secops_downloads'
   download_enabled: true
   download_frequency: 86400
   stats_snapshot_interval: 3600
   compile_stats_interval: 10
   ingest_on_boot: True
   content_lock_timeout: 60
   content_lock_block_timeout: 120
  Opmerking:

  Deze stap is optioneel en is alleen van toepassing op organisaties die een geldige SaltStack SecOps-licentie hebben. Deze add-onmodule is beschikbaar voor SaltStack Config versie 6.0 en hoger. De vorige configuratieopties in het configuratiebestand /etc/raas/raas zijn specifiek voor deze add-onmodules.

 11. OPTIONEEL: Als u een SaltStack SecOps-licentie hebt en de kwetsbaarhedenbibliotheek wilt toevoegen, voegt u een nieuw gedeelte toe aan het bestand /etc/raas/raas:
  vman:
   vman_dir: vman
   download_enabled: true
   download_frequency: 86400
   username: vman
   content_url: 'https://enterprise.saltstack.com/vman_downloads'
   ingest_on_boot: true
   compile_stats_interval: 60
   stats_snapshot_interval: 3600
   old_policy_file_lifespan: 2
   delete_old_policy_files_interval: 86400
   tenable_asset_import_enabled: True
   tenable_asset_import_grains: ['fqdn', 'ipv4', 'ipv6', 'hostname', 'mac_address', 'netbios_name',
                  'bios_uuid', 'manufacturer_tpm_id', 'ssh_fingerprint',
                  'mcafee_epo_guid', 'mcafee_epo_agent_guid', 'symantec_ep_hardware_key',
                  'qualys_asset_id', 'qualys_host_id', 'servicenow_sys_id', 'gcp_project_id',
                  'gcp_zone', 'gcp_instance_id', 'azure_vm_id', 'azure_resource_id',
                  'aws_availability_zone', 'aws_ec2_instance_ami_id',
                  'aws_ec2_instance_group_name', 'aws_ec2_instance_state_name',
                  'aws_ec2_instance_type', 'aws_ec2_name', 'aws_ec2_product_code',
                  'aws_owner_id', 'aws_region', 'aws_subnet_id', 'aws_vpc_id',
                  'installed_software', 'bigfix_asset_id'
                  ]
  Opmerking:

  Deze stap is optioneel en is alleen van toepassing op organisaties die een geldige SaltStack SecOps-licentie hebben. Deze add-onmodule is beschikbaar voor SaltStack Config versie 6.0 en hoger. De vorige configuratieopties in het configuratiebestand /etc/raas/raas zijn specifiek voor deze add-onmodules.

 12. RaaS heeft momenteel een bekend probleem met betrekking tot verouderde taken. Bij het upgraden zien sommige gebruikers mogelijk een wachtrij met verlopen opdrachten die zijn vastgelopen in de status In behandeling. Door het upgraden van het RaaS-knooppunt kunnen deze opdrachten worden uitgevoerd, tenzij ze eerst worden gewist.

  Om dit te voorkomen, controleert u eerst of oude commando's zijn opgeslagen in de database. Controleer op uw PostgreSQL-knooppunt of er opdrachten in behandeling zijn met het volgende commando:

  select count(1) from commands where state='new';

  Het resultaat is het aantal opdrachten dat in behandeling is. Als het aantal opdrachten 0 is, gaat u verder met de rest van het upgradeproces.

 13. Upgrade de RaaS-servicedatabase met het volgende commando:
  sudo su - raas
  raas upgrade
  Opmerking:

  Afhankelijk van de grootte van uw database kan de upgrade meerdere minuten tot meer dan een uur duren. Als er fouten optreden, raadpleegt u het logboekbestand /var/log/raas/raas voor meer informatie.

 14. Sluit na de upgrade de sessie voor de raas-gebruiker af met het volgende commando:
  exit
 15. Start de RaaS-service met het volgende commando:
  sudo systemctl enable raas
  sudo systemctl start raas

De masterplug-in upgraden

Nadat u het RaaS-knooppunt heeft geüpgraded, kunt u alle Salt-masters upgraden die de masterplug-in gebruiken om verbinding te maken met SaltStack Config.

Opmerking:

Voordat u de Salt-master(s) upgradet, moet u ervoor zorgen dat de pip3-applicatie op de Salt-masters is geïnstalleerd. Als u upgradet vanaf de nieuwste versie van de masterplug-in, is deze applicatie al geïnstalleerd.

De masterplug-in op een Salt-master upgraden:

 1. Stop de service salt-master opnieuw met het volgende commando:
  sudo systemctl stop salt-master
 2. Controleer welke versie van Python wordt uitgevoerd op de Salt-master. Als Python 3.6 of hoger wordt uitgevoerd, zijn er geen wijzigingen nodig. Anders verwijdert u de vorige versie van de SSEAPE-module. (De SSEAPE is de SaltStack Config-plug-in voor de Salt-master.) Bijvoorbeeld:

  RHEL/CentOS

  sudo rm -rf /usr/lib/python3.6/site-packages/SSEAPE*

  Ubuntu

  sudo rm /usr/lib/python3.6/dist-packages/SSEAPE*
 3. Upgrade de masterplug-in door het bijgewerkte Python-wheelbestand handmatig te installeren. Gebruik de volgende voorbeeldcommando's en voeg hierbij de exacte naam van het wheelbestand in:

  RHEL/CentOS

  sudo pip3 install SSEAPE-file-name.whl --prefix /usr

  Ubuntu

  sudo pip3 install SSEAPE-file-name.whl
  Opmerking:

  Sommige gebruikers moeten mogelijk de syntaxis wijzigen in pip3.6 of pip36 voor hun besturingssystemen.

 4. Werk de modulepaden van de API (RaaS) bij door het /etc/salt/master.d/eAPIMasterPaths.conf-bestand te bewerken om de paden te verwijzen naar de verschillende modules. U kunt bijvoorbeeld alle python2.7-verwijzingen in dit bestand wijzigen in python3.6.
  Opmerking:

  Afhankelijk van de manier waarop u SaltStack Config heeft geïnstalleerd, kunnen de eAPI Salt-masterpaden zich in plaats daarvan in het bestand /etc/salt/master.d/raas.conf bevinden.

 5. Controleer het gedeelte engines in /etc/salt/master.d/raas.conf om te bevestigen dat het overeenkomt met het volgende:
  engines:
   - sseapi: {}
   - eventqueue: {}
   - rpcqueue: {}
   - jobcompletion: {}
   - keyauth: {}
  Opmerking:

  Als er een probleem is opgetreden, moet u mogelijk uw back-ups van de bestanden /etc/salt/master.d/raas.conf en /etc/salt/master.d/eAPIMasterPaths.conf herstellen.

 6. Als u de Salt-mastersleutelverificatie gebruikt (aanbevolen), zorgt u ervoor dat sseapi_pubkey_path is geconfigureerd en dat sseapi_username en sseapi_password als opmerking zijn opgemaakt in /etc/salt/master.d/raas.conf.
  sseapi_pubkey_path: /etc/salt/pki/master/sseapi_key.pub
  
  #sseapi_username:
  #sseapi_password:
 7. Controleer of de vermeldingen master_job_cache en event_return zijn ingesteld op sseapi. De pgjsonb-retourneerder is niet langer beschikbaar.
 8. Start de service salt-master met het volgende commando:
  sudo systemctl start salt-master

Het upgradeproces is nu voltooid. Als er andere fouten optreden, raadpleegt u Problemen oplossen.