Voordat u begint met het installatieproces voor SaltStack Config, moet u bepaalde taken vóór installatie in een specifieke volgorde uitvoeren, zoals vermeld.

Voer deze vereiste stappen in de opgegeven volgorde uit, voorafgaand aan de installatie: